DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 313348 - Laatste beoordeling: dinsdag 16 juli 2013 - Wijziging: 3.1

 
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL313348

Op deze pagina

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe u partitie (bereid) en formatteren van een vaste schijf met het programma Setup van Windows XP voordat u Windows XP installeert. Dit artikel bevat ook dingen die u moet overwegen voordat u partitie of de vaste schijf en koppelingen naar bronnen die u kunnen helpen oplossen als er problemen optreden. Dit artikel is bedoeld voor ervaren computergebruikers.

Voor het partitioneren en formatteren van de vaste schijf

Partitioneren en formatteren van de vaste schijf, moet u het volgende doen:

Voorbereiden van de vaste schijf volgens de instructies van de fabrikant

Als u een SATA hardeschijf, sla deze stap over en gaat u naar de sectie "Bepalen welk type bestandssysteem dat u wilt gebruiken". Als u een vaste IDE-schijf gebruikt, stelt u de jumpers en bekabeling instelt in overeenstemming de rol van de vaste schijf (bijvoorbeeld master of slave) en vul dat de vereiste BIOS (of CMOS) verandert. Dat u de jumpers en bekabeling, en breng de vereiste wijzigingen BIOS- of CMOS, raadpleegt u de documentatie bij de vaste schijf en het moederbord of neem contact op met de fabrikanten.

Bepalen welk soort bestandssysteem dat u wilt gebruiken

U kunt de NTFS- of FAT-bestandssystemen. NTFS is het aanbevolen bestandssysteem op de vaste schijf te formatteren, tenzij u wilt een eerdere versie van Windows die NTFS-partities niet worden gelezen. Voor extra informatie over de verschillen tussen de bestandssystemen FAT en NTFS, klikt u op de volgende artikelnummers voor de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
100108  (http://support.microsoft.com/kb/100108/ ) Overzicht van FAT-, HPFS- en NTFS-bestandssystemen
310525  (http://support.microsoft.com/kb/310525/ ) Beschrijving van het FAT32-bestandssysteem in Windows XP

Als de vaste schijf al gegevens bevat, back-up

Zorg ervoor dat de back-up van alle belangrijke gegevens voordat u verdergaat. Wanneer het partitioneren en formatteren van een vaste schijf, de gegevens op die partitie definitief verwijderd. U kunt de huidige partitiegegevens bekijken zonder de gegevens te verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik van de back-up hulpprogramma of de Wizard bestanden en instellingen overzetten, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
320820  (http://support.microsoft.com/kb/320820/ ) Het gebruik van het hulpprogramma Back-up voor back-up van bestanden en mappen in Windows XP Home Edition
309340  (http://support.microsoft.com/kb/309340/ ) Back-up gebruiken voor het terugzetten van bestanden en mappen op uw computer in Windows XP
293118  (http://support.microsoft.com/kb/293118/ ) Het gebruik van de Wizard bestanden en instellingen overzetten
306186  (http://support.microsoft.com/kb/306186/ ) Het gebruik van de Wizard bestanden en instellingen overzetten vanaf CD-ROM
306187  (http://support.microsoft.com/kb/306187/ ) Het gebruik van de bestanden en instellingen overzetten wizarddiskette in Windows XP

Als de vaste schijf een station-overlay of een programma voor Schijfbeheer, zorg ervoor dat is het compatibel

Als uw computer gebruikmaakt van een station-overlay-programma ondersteuning voor grote vaste schijven, gebruik het programma Windows XP Setup partitie of het station formatteert totdat u hebt geverifieerd dat Windows XP compatibel met het programma is niet. Als u een station-overlayprogramma geïnstalleerd hebt, moet u contact opnemen met de fabrikant van het programma om na te gaan of deze compatibel met Windows XP is. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel voor informatie over hoe u kunt bepalen of een station-overlay-programma is geïnstalleerd 186057: Hoe kunt u zien als station-Overlay programma Is geïnstalleerd in Windows (http://support.microsoft.com/kb/186057) . Of neem contact op met de fabrikant van uw vaste schijf of het moederbord.

Als er programma's die u wilt installeren, controleert u of de schijven

Zorg ervoor dat u de oorspronkelijke cd of diskettes hebben zodat de programma's opnieuw installeren nadat u partitioneren en formatteren van de schijf. Als u een upgrade voor een programma hebt aangeschaft, zorg dat u de volledige versie van het oorspronkelijke programma hebt. Bij veel upgrades voor programma's moeten voordat u de bijgewerkte product kunt installeren. Als u de oorspronkelijke cd of diskettes niet kunt vinden, neem contact op met de fabrikant van het programma voordat u doorgaat.

Als u stuurprogramma's voor randapparaten hebt bijgewerkt, back-up

Als u een bijgewerkt apparaatstuurprogramma hebt geïnstalleerd voor uw randapparatuur (bijvoorbeeld modems en printers), moet de back-up van het nieuwe stuurprogramma voor het apparaat naar een andere locatie dan het station dat u formatteren en partitioneren, wilt zodat u het opnieuw installeren kunt nadat u het besturingssysteem hebt geïnstalleerd.

Configureren van de computer te starten vanaf de CD of DVD-station

Uw computer starten vanaf de CD met Windows XP, moet de computer worden geconfigureerd om te starten vanaf de CD of DVD-station. In sommige gevallen moet u wellicht de BIOS-instellingen van uw computer in te stellen van deze configuratie wijzigen. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor informatie over het configureren van de computer te starten vanaf de CD of DVD-station of neem contact op met de fabrikant van de computer.

Als u een computer niet kunt opstarten vanaf het CD- of DVD-station moet u de computer opstart vanaf de opstartdiskette, zorg ervoor dat u de setup-diskettes hebt, zodat u het Setup-programma vanaf het diskettestation uitvoeren kunt.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking U kunt Windows XP Setup-opstartdiskettes verkrijgen van Microsoft, maar alleen door downloaden. Wij bieden de Setup-opstartdiskettes, zodat u het Setup-programma kunt uitvoeren op computers die niet een opstartbare CD-ROM. Als u de computer vanaf een CD-ROM of vanaf een netwerkinstallatie starten kunt, wordt aangeraden die installatiemethoden te gebruiken. Toekomstige producten wordt niet langer ondersteuning voor installatie met behulp van de Setup-opstartdiskettes.

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel voor informatie over het verkrijgen van Setup-opstartdiskettes 310994: Het verkrijgen van Windows XP Setup-diskettes voor een installatie vanaf diskette (http://support.microsoft.com/kb/310994) .

Partitioneren en formatteren van de vaste schijf met behulp van het programma Setup van Windows XP

U kunt het installatieprogramma van Windows XP voor het partitioneren en formatteren van de vaste schijf. Voer de volgende stappen uit:

Stap 1: De vaste schijf partitioneren

 1. Plaats de CD met Windows XP in het CD- of DVD-station of plaats de eerste Windows XP Setup-diskette in het diskettestation en start het programma Windows XP Setup start de computer opnieuw op.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking Als u de Windows XP Setup-diskettes gebruikt, plaats de andere diskettes als u hierom wordt gevraagd en druk op ENTER om door te gaan nadat u elke schijf hebt geplaatst.
 2. Als u wordt gevraagd, selecteert u alle opties die nodig zijn om de computer opstart vanaf het CD- of DVD-station.
 3. Als de vaste-schijfcontroller een OEM-stuurprogramma van derden vereist, drukt u op F6 om het stuurprogramma opgeven. Voor meer informatie over het gebruik van F6 om een OEM-apparaatstuurprogramma van derden leveren terwijl het programma Setup van Windows wordt uitgevoerd, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  314859  (http://support.microsoft.com/kb/314859/ ) Beperkte OEM-stuurprogrammaondersteuning is beschikbaar met F6 tijdens Windows XP Setup
 4. Op de Welkom bij Setup pagina, druk op ENTER.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking Als u de installatiediskettes (6 opstartdiskettes) gebruikt, wordt het installatieprogramma vraagt u de cd-rom met Windows XP.
 5. Druk op F8 om de gebruiksrechtovereenkomst van Windows XP te accepteren.
 6. Als een bestaande Windows XP-installatie wordt aangetroffen, wordt u gevraagd deze te herstellen. Druk op ESC als u niet wilt.
 7. Alle bestaande partities en niet-gepartitioneerde ruimte worden voor elke fysieke vaste schijf weergegeven. Gebruik de pijltoetsen om een bestaande partitie te selecteren of een nieuwe partitie maken door het selecteren van de niet-gepartitioneerde ruimte waar u een nieuwe partitie maken. U kunt ook druk op C om een nieuwe partitie met niet-gepartitioneerde ruimte te maken.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking Als u maken van een partitie wanneer een of meer partities reeds bestaan wilt, moet u eerst de bestaande partitie of partities verwijderen en vervolgens de nieuwe partitie maken. Druk op D om een bestaande partitie verwijderen en vervolgens drukt u op L (of druk op ENTER en vervolgens op L drukken als het de systeempartitie) om te bevestigen dat u wilt verwijderen van de partitie. Herhaal deze stap voor elke bestaande partitie die u wilt opnemen in de nieuwe partitie. Nadat alle partities zijn verwijderd, selecteert u de vrijgekomen niet-gepartitioneerde ruimte en druk op C om de nieuwe partitie te maken.
 8. Als de partitie met de maximale grootte wilt maken, drukt u op ENTER. Als u de grootte van de partitie, typt u de grootte in megabytes (MB) voor de nieuwe partitie en druk op ENTER.
 9. Als u extra partities maken, herhaalt u stap g en h.
 10. Om de partitie te formatteren en Windows XP installeert, gaat u naar stap 2.

  Als u niet wilt dat Windows XP te installeren, drukt u tweemaal op F3 om Windows Setup af te sluiten en vervolgens de overige stappen in dit artikel niet volgen.

  Om de partitie te maken zonder Windows XP te installeren, moet u een ander hulpprogramma gebruiken.

Stap 2: De vaste schijf formatteren en Windows XP installeren

 1. Gebruik de pijltoetsen om de partitie te selecteren waar u wilt installeren van Windows XP en druk op ENTER.
 2. Selecteer de formatteringsoptie die u wilt gebruiken om de partitie te formatteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  • De partitie formatteren met het NTFS-bestandssysteem (snel)
  • Partitie formatteren als FAT-bestandssysteem (snel)
  • De partitie formatteren met het NTFS-bestandssysteem
  • Partitie formatteren als FAT-bestandssysteem
  • Laat het huidige bestandssysteem intact (geen wijzigingen)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerkingen
  • De optie voor het huidige bestandssysteem intact te laten, is niet beschikbaar als de geselecteerde partitie een nieuwe partitie is.
  • Als de geselecteerde partitie groter is dan 32 gigabyte (GB), is de optie FAT bestand systeem niet beschikbaar.
  • Als de geselecteerde partitie groter dan 2 GB is, gebruikt het programma Windows Setup het FAT32-bestandssysteem (u moet op ENTER drukken om te bevestigen).
  • Als de partitie kleiner dan 2 GB is, gebruikt het Windows Setup het FAT16-bestandssysteem.
  • Als u hebt verwijderd en een nieuwe systeempartitie gemaakt maar Windows XP op een andere partitie installeert, wordt u gevraagd een bestandssysteem voor zowel de systeempartitie als de opstartpartitie te selecteren.
 3. Druk op ENTER.
 4. Nadat het programma Setup van Windows de partitie is geformatteerd, volgt u de instructies voor het installeren van Windows XP. Nadat Windows Setup is voltooid en de computer opnieuw hebt opgestart, kunt u de schijfbeheerprogramma's in Windows XP om meer partities maken of formatteren. Voor meer informatie over het gebruik van de hulpprogramma's voor Schijfbeheer van Windows XP te partitioneren en formatteren de vaste schijf, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  309000  (http://support.microsoft.com/kb/309000/ ) Schijfbeheer gebruiken om standaardschijven configureren in Windows XP

Aanvullende opmerkingen

Voordat u een besturingssysteem als Windows XP installeren kunt, moet u eerst een primaire partitie maken op de eerste fysieke vaste schijf (schijf 0) op uw computer. U kunt vervolgens een bestandssysteem op deze partitie te maken wat de systeempartitie genoemd opmaken.

Of u kunt een afzonderlijke partitie voor het besturingssysteem maken op een willekeurige fysieke vaste schijf. Dit wordt de opstartpartitie genoemd. De systeempartitie op schijf 0 kan ook als opstartpartitie worden gebruikt.

U kunt andere methoden gebruiken voor het partitioneren en formatteren van de vaste schijf voordat u Windows XP, zoals de hulpprogramma's Fdisk en Format installeert. Voor meer informatie over het gebruik van Fdisk en Format voor het partitioneren en formatteren van de vaste schijf, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven: 255867  (http://support.microsoft.com/kb/255867/ ) Het gebruik van het hulpprogramma Fdisk en Format om de partitie of een vaste schijf partitioneren

Als uw computer Windows XP al wordt uitgevoerd en u wilt maken van partities dan de systeem- of opstartpartitie, kunt u de hulpprogramma's voor Schijfbeheer van Windows XP. Voor meer informatie over het gebruik van de hulpprogramma's voor Schijfbeheer van Windows XP voor het partitioneren en formatteren van de vaste schijf, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven: 309000  (http://support.microsoft.com/kb/309000/ ) Schijfbeheer gebruiken om standaardschijven configureren in Windows XP

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN


Voor meer informatie over het problemen met partitie in Windows XP, klikt u op het volgende artikel getallen op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
316505  (http://support.microsoft.com/kb/316505/ ) Windows XP herkent niet alle beschikbare schijfruimte
310359  (http://support.microsoft.com/kb/310359/ ) Kan logisch NTFS-station niet weergeven na gebruik van Fdisk
310561  (http://support.microsoft.com/kb/310561/ ) Maximale partitiegrootte FAT16-bestandssysteem in Windows XP
314097  (http://support.microsoft.com/kb/314097/ ) Hoe u een partitie naar het NTFS-bestandssysteem converteren met Convert.exe
301340  (http://support.microsoft.com/kb/301340/ ) Tijdens de installatie zich u niet kunt formatteren van de partitie met een FAT-indeling
307844  (http://support.microsoft.com/kb/307844/ ) Het wijzigen van stationsaanduidingen in Windows XP
315224  (http://support.microsoft.com/kb/315224/ ) Linux LILO Boot Manager verwijderen

ReferentiesVoor Als u meer informatie, klik op de volgende artikelnummers weergeven de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
314470  (http://support.microsoft.com/kb/314470/ ) Definitie van systeempartitie en opstartpartitie
314878  (http://support.microsoft.com/kb/314878/ ) De standaardclustergrootte voor de bestandssystemen NTFS en FAT
310525  (http://support.microsoft.com/kb/310525/ ) Beschrijving van het FAT32-bestandssysteem in Windows XP
314081  (http://support.microsoft.com/kb/314081/ ) Het doel van het bestand Boot.ini in Windows XP
Voor meer informatie over het Als u wilt maken en beheren van partities in Windows XP, klikt u op het volgende artikel aantal artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307654  (http://support.microsoft.com/kb/307654/ ) Het installeren en gebruiken van de herstelconsole in Windows XP
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv kbmt KB313348 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 313348  (http://support.microsoft.com/kb/313348/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store