DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 314081 - Laatste beoordeling: maandag 11 maart 2002 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL314081
Klik op de koppeling 99743  (http://support.microsoft.com/kb/99743/NL/ ) voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel worden het doel en de standaardinhoud van het bestand Boot.ini beschreven.

Meer informatie

Het bestand Boot.ini wordt door Windows (met name door Ntldr) gebruikt om te bepalen welke opties van het besturingssysteem moeten worden weergegeven tijdens het opstartproces. Boot.ini is standaard gemarkeerd als alleen-lezen en vereist geen handmatige wijzigingen.

U kunt de inhoud van dit bestand echter wijzigen via het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm.
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik onder Opstart- en herstelinstellingen op Instellingen.
Meestal bevat het bestand Boot.ini de volgende gegevens:
[boot loader]
timeout=30
default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems]
scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
Hieronder vindt u een overzicht van de betekenis van de gegevens in het bestand Boot.ini:
 • 'timeout' geeft aan hoe lang Windows wacht voordat het standaardbesturingssysteem wordt gekozen.
 • 'default' geeft het standaardbesturingssysteem aan.
 • 'scsi(0)' betekent dat de primaire controller (gewoonlijk de enige) verantwoordelijk is voor het apparaat. Als er twee SCSI-controllers zijn en de schijf is verbonden met de tweede controller, wordt de controller aangeduid met 'scsi(1)'.

  Als het systeem gebruikmaakt van IDE-, enhanced IDE- (EIDE) of ESDI-schijfstations (Enhanced Small Device Interface), of van een SCSI-adapter zonder ingebouwd BIOS, vervangt u 'scsi' door 'multi'.
 • 'disk(0)' geeft aan welke SCSI LUN (Logical Unit) wordt gebruikt. Dit kan een afzonderlijke schijf zijn, maar meestal is er slechts één LUN voor elke SCSI-id.
 • 'rdisk(0)' verwijst naar fysieke schijf 1
 • 'partition(1)' is in dit voorbeeld de enige partitie op het eerste station van de computer. Als er twee partities, C en D, zijn, is C partition(1) en D partition(2).
 • Als er een multiboot-parameter aanwezig is, wordt in de map Winnt gecontroleerd vanaf welke schijf en partitie van de opgegeven SCSI-kaart moet worden opgestart.
 • '/NODEBUG' geeft aan dat er niet wordt gecontroleerd op foutopsporingsinformatie. Foutopsporingsinformatie is alleen nuttig voor ontwikkelaars.
 • U kunt de optie /SOS toevoegen als u de namen van de stuurprogramma's wilt weergeven wanneer deze worden geladen. Standaard geeft het scherm OS Loader alleen voortgangspuntjes weer.
 • 'Previous Operating System on C:\' geeft aan dat MS-DOS het vorige besturingssysteem is, omdat 'C:\' een MS-DOS-pad is.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbenv kbsetup KB314081
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store