DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 314082 - Laatste beoordeling: maandag 21 november 2005 - Wijziging: 3.3

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven dat er een Stop-fout wordt weergegeven als u de back-upcomputer met Microsoft Windows XP opstart nadat u de systeemschijf naar een back-upcomputer hebt verplaatst. Dit probleem doet zich voor als registervermeldingen en de stuurprogramma's voor de massaopslagcontroller niet zijn geïnstalleerd in Windows XP. U kunt dit probleem oplossen door dezelfde hardware te gebruiken op de back-upcomputer.

Symptomen

Nadat u de systeemschijf (opstartschijf) van Windows XP naar een back-upcomputer hebt verplaatst, wordt de volgende Stop-fout weergegeven wanneer u de back-upcomputer met Windows XP opstart:
STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Oorzaak

Deze fout kan optreden als de registervermeldingen en stuurprogramma's voor de controllerhardware voor massaopslag op de back-upcomputer niet zijn geïnstalleerd in Windows.

Er zijn verschillende chipsets beschikbaar voor IDE-controllers (Integrated Device Electronics), zoals chipsets van Intel, VIA en Promise. Elke chipset gebruikt een andere PnP-id (Plug and Play).

De PnP-id-gegevens van controllers voor massaopslag op de back-upcomputer moeten in het registerbestand zijn opgenomen voordat u de computer opnieuw opstart. Alleen zo kunnen de juiste stuurprogramma's worden geïnitialiseerd in Windows XP.

Oplossing


U kunt dit probleem oplossen door dezelfde hardware te gebruiken op de back-upcomputer.
 • Vervang de problematische hardwareonderdelen in de back-upcomputer door onderdeln die wat betreft fabrikant, type en model identiek zijn aan het moederbord in de computer waarvan u een back-up maakt.
 • Als de systeemschijf een SCSI-schijf is, gebruikt u hetzelfde merk en model SCSI-controller in de nieuwe computer.
 • Als de systeemschijf een IDE-schijf is, gebruikt u eenzelfde soort moederbord in de nieuwe computer, een moederbord met eenzelfde IDE-chipset en dezelfde PnP-id als het moederbord in de computer waarvan u een reservekopie maakt.
Voor SCSI-systeemschijven kunt u het register bewerken en ervoor zorgen dat de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Hiertoe installeert u de SCSI-controller die door de back-upcomputer wordt gebruikt voordat u de inhoud van de systeemschijf verplaatst. Nadat Windows XP PnP de controller heeft herkend, worden essentiële registervermeldingen ingesteld, waarna het juiste stuurprogramma wordt gekopieerd.

Als de SCSI-controller wordt weergegeven in Apparaatbeheer, kunt u de alternatieve controller verwijderen. Als u de systeemschijf naar een andere computer met hetzelfde merk en type SCSI-controller moet verplaatsen, wordt Windows correct opgestart omdat de controller al een keer is gebruikt en de juiste configuratiegegevens al zijn ingesteld.

Meer informatie

Hoewel Microsoft deze methode niet ondersteunt, kunt u de vereiste registervermeldingen importeren of samenvoegen en de stuurprogramma's van tevoren kopiëren om alle IDE-controllers te ondersteunen die oorspronkelijk door Windows XP worden ondersteund. Mogelijk lukt het om de verplaatste systeemschijf wel te starten volgens deze methode, maar moet u er rekening mee houden dat andere hardwareverschillen dan problemen kunnen veroorzaken.

Deze oplossing kan worden toegepast voor IDE-controllers waarvan de PnP-id overeenkomt met de PnP-id's in de volgende lijst. Als u vooraf wilt bekijken welke IDE-controllers in de huidige en back-upcomputer worden gebruikt, kunt u het bestand %SystemRoot%\Setupapi.log openen en controleren welke PnP-id tijdens de installatie is vastgesteld.

Als u weet welke PnP-id's in de computers worden gebruikt, kunt u ofwel alle id's samenvoegen in het registerbestand, ofwel alleen de benodigde id's opnemen.

De volgende lijst bevat een overzicht van de PnP-id's van IDE-controllers die in Windows XP worden ondersteund.

  ;*********** Standaard-IDE ATA/ATAPI-controllers *********
  Secondary_IDE_Channel=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Algemene ESDI-vasteschijfcontroller **********
  *PNP0600=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Aztech IDE-controller **********************
  *AZT0502=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Apparaat-id voor algemene Dual PCI IDE *********
  PCI\CC_0101=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************ALI IDE-controller ******************************
  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Appian Technology **************************
  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************CMD Technology *****************************
  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_05=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_07=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0648=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0649=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Compaq ************************************* 
  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Intel *************************************
  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244B=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_248A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************PC-technologie *****************************
  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Silicon geïntegreerd systeem *****************
  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Symphony Labs *****************************
  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Promise Technology ************************
  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%SystemRoot%\inf\mshdc.inf

  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************
  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Standard Microsystems Corp. ***************
  PCI\VEN_1055&DEV_9130=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Toshiba ***********************************
  PCI\VEN_1179&DEV_0105=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

				
Als u deze informatie wilt importeren, volgt u deze stappen op twee verschillende testcomputers waarop het foutbericht Stop 0x0000007B wordt weergegeven nadat u de schijven van de computers hebt verwisseld. Als u deze procedure uitvoert op beide testcomputers, kunt u de vaste schijven verplaatsen en de computers opstarten zonder dat het foutbericht Stop 0x0000007B verschijnt. Andere verschillen in hardware kunnen echter andere problemen veroorzaken.
 1. Kopieer de volgende gegevens naar het Kladblok en sla het bestand op een diskette op. Geef het bestand de naam Mergeide.reg, zonder de extensie .txt.

  ********** Begin hier met kopiëren **********
  Windows Register-editor versie 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  ;Voeg stuurprogramma toe voor Atapi (Atapi.sys moet in map Drivers staan)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standaard-IDE/ESDI-vasteschijfcontroller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
   00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  ;Voeg stuurprogramma te voor intelide (intelide.sys moet in map Drivers staan)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
   00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  
  ;Voeg stuurprogramma toe vor Pciide (Pciide.sys en Pciidex.sys moeten in map Drivers staan)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
   00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  					
  ********* Einde van te kopiëren gegevens *************

 2. Pak de bestanden Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys en Pciidex.sys uit die zijn opgenomen in het bestand %SystemRoot%\Driver Cache\I386\Driver.cab of kopieer de bestanden naar de map %SystemRoot%\System32\Drivers.
 3. Klik in Microsoft Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand Mergeide.reg dat is opgeslagen op de diskette, en klik op Samenvoegen.

  Windows XP geeft het volgende bericht weer:
  Weet u zeker dat u de gegevens in a:\ Mergeide.reg wilt toevoegen aan het register?
  Klik op Ja.

  Nadat het importeren is voltooid, verschijnt het volgende bericht in Windows XP:
  De gegevens in a:\Mergeide.reg zijn ingevoerd in het register.
 4. Hierna sluit u Windows XP af en schakelt u de computer uit. Vervolgens verplaatst u de systeemschijf naar de andere testcomputer waarop eerder het foutbericht Stop 0x0000007b werd weergegeven. De tweede computer moet nu zonder problemen opstarten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbregistry kberrmsg kb3rdparty kbenv kbprb KB314082
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store