DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 314101 - Laatste beoordeling: donderdag 8 september 2005 - Wijziging: 1.0

Zie 262575  (http://support.microsoft.com/kb/262575/ ) voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Symptomen

De volgende problemen kunnen optreden op uw computer:
 • Nadat u op Start, Computer uitschakelen en in het dialoogvenster Computer uitschakelen op Opnieuw opstarten of Uitschakelen klikt, begint de computer met afsluiten, maar reageert vervolgens niet meer (loopt vast). Wanneer dat gebeurt, wordt er een leeg scherm weergegeven. De muisaanwijzer wordt weergegeven, maar u kunt deze niet verplaatsen. De computer reageert niet op muisbewegingen of op invoer van het toetsenbord.
 • Als het diskettestation niet wordt weergegeven in Deze computer, wordt in Apparaatbeheer de volgende foutstatus weergegeven door het apparaat Standaarddiskettestationcontroller:
  Dit apparaat kan niet genoeg vrije bronnen vinden om te gebruiken. (Code 12)
 • De volgende STOP-fout wordt weergegeven wanneer u de computer afsluit vanuit de Veilige modus:
  STOP 0x0000009F
  Driver_Power_State_Failure

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als u de software PACE Interlok tegen illegaal kopiëren op uw computer hebt geïnstalleerd. InterLok installeert het stuurprogramma Tpkd.sys dat dezelfde IRQ gebruikt als het apparaat Standaarddiskettestationcontroller.

Oplossing

Ga naar de volgende PACE-website voor een oplossing van dit probleem:
http://www.paceap.com (http://www.paceap.com)
Download het meest recente stuurprogramma Tpkd.zip, pak het ZIP-bestand uit en installeer het stuurprogramma.

Meer informatie

InterLok is een verzameling hulpprogramma's voor het beveiligen, distribueren en verkopen van software via internet.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kb3rdparty kbprb KB314101
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store