DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 314477 - Laatste beoordeling: zaterdag 1 december 2007 - Wijziging: 2.1

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL314477
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 124550  (http://support.microsoft.com/kb/124550/NL/ ) .

Op deze pagina

Symptomen

Bij het starten van Windows XP kunnen de volgende foutberichten worden weergegeven:
Windows kan niet worden gestart door een hardwareconfiguratieprobleem met de vaste schijf van de computer.

De geselecteerde opstartschijf kan niet worden gelezen. Controleer het opstartpad en de schijfhardware.

Raadpleeg de Windows-documentatie voor de configuratie van hardwareschijven en de naslaghandleidingen bij uw hardware voor meer informatie.
-of-
Windows NT kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd:

Winnt_root \System32\Ntoskrnl.exe

Installeer een nieuwe kopie van dit bestand.
-of-
Winnt_root \System32\Hal.dll ontbreekt of is beschadigd:

Installeer een nieuwe kopie van dit bestand.

Oorzaak

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:
 • De waarde Default in de sectie [Boot Loader] van het bestand Boot.ini ontbreekt of is ongeldig.
 • Windows XP is niet geïnstalleerd op de locatie die is aangegeven in het bestand Boot.ini.
 • Het bestand Ntoskrnl.exe ontbreekt of is beschadigd.
 • Het partitiepad in het bestand Boot.ini is niet juist ingesteld.

Oplossing

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen.

Methode 1

Herstel of corrigeer de vermelding Default in het bestand Boot.ini en zorg ervoor dat de andere vermeldingen in de sectie [Operating Systems] van het bestand Boot.ini naar de juiste mappen verwijzen.

In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het bewerken van het bestand Boot.ini:
289022  (http://support.microsoft.com/kb/289022/ ) HOW TO: Edit the Boot.ini File in Windows XP

Methode 2

Gebruik het hulpprogramma Bootcfg in de herstelconsole om het bestand Boot.ini te corrigeren:
 1. Gebruik de cd-rom met Windows XP om de computer op te starten.
 2. Als het bericht wordt weergegeven dat u op R moet drukken om Windows te repareren met de herstelconsole, drukt u op de toets R.
 3. Selecteer de gewenste Windows-installatie en typ het Administrator-wachtwoord als u hierom wordt gevraagd.
 4. Typ bootcfg /rebuild en druk op ENTER.
 5. Als de Windows-installatie is gevonden, worden de volgende instructies weergegeven:
  Installatie aan de opstartlijst toevoegen? (Ja/Nee/Alle)
  [Typ J als antwoord op dit bericht.]

  Geef de identificatie voor opstarten op:
  [Dit is de naam van het besturingssysteem. Typ Windows XP Professional of Windows XP Home Edition .]

  Geef de optie voor opstarten van het besturingssysteem op:
  [Laat dit veld leeg en druk vervolgens op ENTER.]
  Start de computer opnieuw op nadat u de voorgaande stappen hebt uitgevoerd en selecteer vervolgens het eerste item in het opstartmenu. Hierdoor moet Windows XP normaal worden gestart.

  Nadat Windows XP met succes is geladen, kan het bestand Boot.ini worden gewijzigd om de foute vermelding te verwijderen.
In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het bewerken van het bestand Boot.ini:
289022  (http://support.microsoft.com/kb/289022/ ) HOW TO: Edit the Boot.ini File in Windows XP

Methode 3

 1. Start de computer op met behulp van de cd-rom met Windows XP. Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten.
 2. Nadat de installatiebestanden zijn geladen, drukt u op R om de reparatie met de herstelconsole uit te voeren.
 3. Selecteer in de herstelconsole de gewenste installatie (gewoonlijk nummer 1) en druk vervolgens op ENTER.
 4. Meld u aan bij de Administrator-account door het wachtwoord voor deze account te typen en druk vervolgens op ENTER.
 5. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt van de herstelconsole en druk op ENTER:
  expand cd-rom :\i386\ntoskrnl.ex_ station :\Windows\system32
  waarbij cd-rom de stationsaanduiding van het cd-rom-station is en station de stationsaanduiding is van de vaste schijf waarop Windows is geïnstalleerd.
 6. Druk op J als u wordt gevraagd het bestand te overschrijven.
 7. Typ exit en druk op ENTER bij de opdrachtprompt.

Meer informatie

Als de waarde Default in de sectie [Boot Loader] van het bestand Boot.ini ontbreekt, geeft Windows XP een nieuwe vermelding, Windows (default) , weer in het menu voor het laden van het besturingssysteem (boot loader) en wordt deze nieuwe vermelding de standaardwaarde. De vermelding Windows (default) verwijst naar het volgende pad om Windows XP te laden:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Als u meer informatie wilt over het bestand Boot.ini, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
102873  (http://support.microsoft.com/kb/102873/ ) BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Als u meer informatie wilt over de herstelconsole in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307654  (http://support.microsoft.com/kb/307654/NL/ ) Procedure: De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kberrmsg kbprb kbfaq KB314477
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store