DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 315222 - Laatste beoordeling: donderdag 31 oktober 2013 - Wijziging: 1.0

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 202485  (http://support.microsoft.com/kb/202485/nl/ ) .

Op deze pagina

INLEIDING

In dit artikel worden de verschillende opstartopties van de veilige modus van Windows besproken. Met deze opties wordt een minimale set stuurprogramma's geladen. U kunt Windows met deze opties starten, zodat u het register kunt wijzigen of stuurprogramma's kunt verwijderen.

Meer informatie

Voer de volgende stappen uit om een veilige opstartoptie te gebruiken:
 1. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten op de toets F8. Op een computer met een opstartconfiguratie voor meerdere besturingssystemen kunt u op F8 drukken zodra het opstartmenu wordt weergegeven.
 2. Selecteer een optie in het Windows-menu Geavanceerde opties en druk op Enter.
 3. Wanneer het opstartmenu opnieuw wordt weergegeven met de woorden 'Veilige modus' in blauw onderaan, selecteert u de installatie die u wilt opstarten en drukt u op Enter.

Beschrijving van veilige opstartopties

 • Veilige modus (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): kies deze optie als u een minimale set stuurprogramma's en services wilt gebruiken voor het starten van Windows.
 • Veilige modus met netwerk (SAFEBOOT_OPTION=Network): kies deze optie als u een minimale set stuurprogramma's en services wilt gebruiken voor het starten van Windows, plus de stuurprogramma's die nodig zijn om het netwerk te laden.
 • Veilige modus met opdrachtprompt (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): deze optie is hetzelfde als de eerste optie, met het verschil dat Cmd.exe wordt gestart in plaats van Windows Verkenner.
 • VGA-modus inschakelen: kies deze optie om Windows te starten met de resolutie 640 x 480 en het huidige videostuurprogramma (niet Vga.sys). Deze modus is handig als het beeldscherm is geconfigureerd voor een instelling die niet wordt ondersteund door de monitor.

  Opmerking Bij Veilige modus en Veilige modus met netwerkondersteuning wordt in plaats hiervan het stuurprogramma Vga.sys geladen.
 • Laatste bekende juiste configuratie: Met deze optie wordt Windows gestart met de vorige juiste configuratie.
 • Active Directory terugzetten: deze modus is alleen geldig voor domeincontrollers met Windows. In deze modus wordt Active Directory gerepareerd.
 • Foutopsporingsmodus: met deze optie wordt de foutopsporingsmodus in Windows ingeschakeld. De foutopsporingsinformatie kan via een seriële kabel worden verzonden naar een andere computer waarop een foutopsporingsprogramma wordt uitgevoerd. Deze modus is geconfigureerd voor COM2.
 • Logboekregistratie bij opstarten inschakelen: kies deze optie om logboekregistratie in te schakelen wanneer de computer wordt gestart met een van de veilige opstartopties, met uitzondering van Laatste bekende juiste configuratie. De geregistreerde tekst wordt vastgelegd in het bestand Ntbtlog.txt in de map %SystemRoot%.
 • Windows normaal starten: kies deze optie om Windows in de normale modus te starten.
 • Opnieuw opstarten: kies deze optie om de computer opnieuw op te starten.
 • Terug naar het menu met besturingssystemen: op een computer die is geconfigureerd voor het opstarten met verschillende besturingssystemen, gaat u met deze optie terug naar het opstartmenu.
Wanneer u een van de veilige opstartopties gebruikt, wordt de omgevingsvariabele SAFEBOOT_OPTION ingesteld. Deze variabele wordt ingesteld op Network of Minimal.

Voor de weergave wordt standaard het VGA-stuurprogramma van Microsoft wordt gebruikt (een resolutie van 640 x 480 en 16 kleuren). U moet u in al deze modi aanmelden bij een domein of bij de lokale SAM (Security Accounts Manager), afhankelijk van de gekozen veilige opstartmodus.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbenv kbinfo KB315222
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store