DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 315271 - Laatste beoordeling: zaterdag 1 december 2007 - Wijziging: 2.2

Klik op 156280  (http://support.microsoft.com/kb/156280/ ) voor een Microsoft Windows NT- en Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt Dumpchk.exe beschreven. Dit is een opdrachtregelprogramma dat u kunt gebruiken om te controleren of op correcte wijze een geheugendumpbestand is gemaakt. Voor Dumpchk is geen toegang tot symbolen vereist.

Meer informatie

Dumpchk bevindt zich op de cd-rom van Windows XP. Installeer de ondersteuningsprogramma's door Setup.exe uit te voeren in de map Support\Tools op de cd-rom. Standaard wordt Dumpchk.exe geïnstalleerd in de map Program Files\Support Tools.

Dumpchk biedt de volgende opdrachtregelopties:
  DUMPCHK [opties] <CrashDumpFile>

   -? Hiermee wordt de syntaxis van de opdracht weergegeven.

   -p Hiermee wordt alleen de header afgedrukt (zonder validatie).

   -v Hiermee wordt de uitgebreide modus aangegeven.

   -q Hiermee wordt een snelle test uitgevoerd. Niet beschikbaar in Windows XP.
				
In de Windows XP-versie van Dumpchk.exe zijn de volgende extra opties beschikbaar:
  -c Hiermee wordt een validatie van de dump uitgevoerd.

  -x Hiermee vindt extra bestandsvalidatie plaats. Dit neemt enkele minuten in beslag.

  -e Hiermee wordt de dump onderzocht.

  -y <Pad> Hiermee wordt het zoekpad voor symbolen ingesteld voor een dumponderzoek. 
    Als het zoekpad voor symbolen leeg is, wordt de cd-rom
    gebruikt voor symbolen.

  -b <Pad> Hiermee wordt het zoekpad voor afbeeldingen ingesteld voor een dumponderzoek.
    Als het zoekpad voor symbolen leeg is, wordt %SystemRoot%\System32
    gebruikt voor symbolen.

  -k <Bestand> Hiermee wordt de naam van de kernel ingesteld op Bestand.

  -k <Bestand> Hiermee wordt de naam van de HAL ingesteld op Bestand.
				
Met Dumpchk wordt basisinformatie uit het geheugendumpbestand weergegeven, waarna alle virtuele en fysieke adressen in het bestand worden gecontroleerd. Als er fouten worden gevonden in het geheugendumpbestand, worden deze gemeld door Dumpchk. Hieronder volgt een voorbeeld van de uitvoer van een opdracht van Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good!
  **************
				
Als er een fout optreedt in enig gedeelte van de uitvoer, is het dumpbestand beschadigd en kan geen analyse worden uitgevoerd.

In dit voorbeeld vormt het volgende gedeelte van de Dumpchk-uitvoer de belangrijkste informatie (vanuit het oogpunt van foutopsporing):
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
U kunt deze informatie gebruiken om te bepalen welke 'kernel Stop'-fout is opgetreden en, tot op zeker hoogte, welke versie van Windows werd gebruikt.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315271
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store