DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 315328 - Laatste beoordeling: vrijdag 29 maart 2013 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL315328

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u in Windows XP de functie voor een extern bureaublad gebruikt. Met deze functie kunt u een computer met Windows XP Professional extern besturen vanaf een andere computer waarop Windows XP Professional of een eerdere versie van Windows wordt uitgevoerd.

Meer informatie

Als u een extern bureaublad wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:
 • Een externe computer met Microsoft Windows XP Professional die is verbonden met internet of met een LAN-netwerk.
 • Een lokale computer met Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows 95 met toegang tot het Internet of een LAN-netwerk.
 • Voor externe toegang moeten de juiste gebruikersaccounts en machtigingen zijn geconfigureerd op de externe computer met Windows XP Professional.

Een extern bureaublad configureren

Ga als volgt te werk als u een verbinding met een extern bureaublad wilt configureren tussen een externe computer met Windows XP Professional en een lokale computer met een van de versies van Windows die eerder in dit artikel zijn vermeld.

Stap 1: De externe computer configureren

Ga als volgt te werk op de externe computer met Windows XP Professional:
 1. Klik op Start en klik met de rechtermuisknop op Deze computer.
 2. Klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 3. Klik op het tabblad Extern en schakel het selectievakje Externe gebruikers mogen verbinding met deze computer maken in.
 4. Wanneer u wordt gevraagd de wijziging te bevestigen, klikt u op OK.
 5. Klik op Externe gebruikers selecteren en klik op Toevoegen om extra gebruikersaccounts op te geven voor externe toegang.

  Opmerking: beheerders krijgen automatisch machtigingen voor externe toegang.
 6. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van gebruikersaccounts, klikt u op OK. Controleer of de account die u toevoegt, werkelijk bestaat op de externe computer. Als die account niet bestaat, maakt u deze alsnog.
 7. Klik op OK en klik nogmaals op OK.

Stap 2: De lokale computer configureren

Configureer de functie Extern bureaublad op de Windows-computer. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station of dvd-rom-station van de lokale computer.
 2. Klik op de welkomstpagina van Microsoft Windows XP op Andere taken uitvoeren.
 3. Klik op Een verbinding met een extern bureaublad instellen.
 4. Volg de aanwijzingen van de installatiewizard om Verbinding naar extern bureaublad te installeren.

  Opmerking: als Verbinding naar extern bureaublad al is geïnstalleerd, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  Verbinding naar extern bureaublad kan niet worden geïnstalleerd omdat er al een versie van deze voorziening in het besturingssysteem is opgenomen. Zie Meer programma's\Bureau-accessoires\Communicatie\Verbinding naar extern bureaublad in het menu Start.

Stap 3: Verbinding maken met de externe computer

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met de externe computer met Windows XP Professional:
 1. Meld u aan op de lokale Windows-computer.
 2. Zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet of een LAN-netwerk. Als u een inbelverbinding nodig hebt met een VPN- (Virtual Private Network) of een RAS-server (Remote Access Server), maakt u deze verbinding.
 3. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Communicatie aan en klik op Verbinding met extern bureaublad.
 4. Klik op Opties.
 5. Typ in de lijst Computer de hostnaam of het IP-adres van de computer waarmee u verbinding wilt maken.
 6. Typ de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein (indien van toepassing) van een account waarmee u externe toegang kunt krijgen in de desbetreffende vakken en klik op Verbinding maken.
 7. Typ in het dialoogvenster Aanmelden bij Windows dat wordt geopend, het wachtwoord van de account met machtigingen voor externe toegang in het vak Wachtwoord.
 8. Selecteer (indien van toepassing) in de lijst Aanmelden bij het gewenste domein of de gewenste externe computer en klik op OK.

  Het externe bureaublad wordt in een venster op het bureaublad weergegeven. De externe computer met Windows XP Professional is vergrendeld tijdens deze sessie.
 9. Als u de sessie wilt beëindigen, klikt u op de knop Sluiten in het sessievenster en klikt u op OK wanneer wordt gevraagd of u de Windows-sessie wilt beëindigen.

  Opmerking: Als de externe sessie in een volledig scherm wordt weergegeven, is het mogelijk dat u de knop Sluiten niet ziet. In dat geval herstelt u het formaat van het venster door boven in het sessievenster op de knop Vorig formaat te klikken.

Als u meer informatie wilt over Extern bureaublad, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
280828  (http://support.microsoft.com/kb/280828/nl/ ) Werking van Windows XP Professional bij verbinding met een extern bureaublad
300698  (http://support.microsoft.com/kb/300698/nl/ ) De functies van de extern-bureaubladclient in Windows XP
306759  (http://support.microsoft.com/kb/306759/nl/ ) De luisterpoort voor Extern bureaublad wijzigen
281262  (http://support.microsoft.com/kb/281262/nl/ ) Automatische aanmelding bij Extern bureaublad inschakelen in Windows XP
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store