DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 315341 - Laatste beoordeling: donderdag 3 februari 2011 - Wijziging: 6.3

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL315341

Op deze pagina

Inleiding

Belangrijk Het opnieuw installeren van Windows of het uitvoeren van een interne upgrade van het besturingssysteem is een ingrijpende stap om een probleem op te lossen. Het is dan ook belangrijk dat u weet wat de mogelijke gevolgen en risico's van deze stap zijn voordat u verdergaat. Als u besluit deze stap uit te voeren, controleer dan eerst of u beschikt over de oorspronkelijke Windows XP-installatiemedia en de productcode die bij het besturingssysteem is geleverd. Als u niet vertrouwd bent met het opnieuw installeren of herstellen van Windows, is het misschien beter contact op te nemen met de fabrikant van de computer of de hulp in te roepen van een computerzaak.

In dit artikel worden twee methoden beschreven voor het uitvoeren van een interne upgrade (nieuwe installatie) van Windows XP. Als dit artikel niet de verwachte informatie bevat, gebruik dan het zoekvak boven aan deze pagina om te zoeken naar inhoud die wel een oplossing biedt voor uw probleem.

Een interne upgrade wordt ook wel een herstelinstallatie genoemd. Met deze bewerking wordt Windows XP opnieuw geïnstalleerd in de map op uw computer waarin Windows oorspronkelijk werd geïnstalleerd. U kunt ervoor kiezen een interne upgrade uit te voeren als uw installatie van Windows XP moet worden hersteld omdat zich een van de volgende problemen voordoet:
 • U kunt Windows XP niet in de veilige modus starten. Voor meer informatie over het opstarten van uw Windows XP-computer in de veilige modus klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  315222  (http://support.microsoft.com/kb/315222/ ) Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP
 • U kunt Windows XP niet starten na de installatie van een software-update van Microsoft.
 • Er doet zich een probleem voor met het register, dat niet kan worden opgelost met andere hulpmiddelen zoals Systeemherstel. Als u meer informatie wilt over Systeemherstel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  306084  (http://support.microsoft.com/kb/306084/ ) Procedure: Het besturingssysteem Windows XP terugzetten in een vorige staat
 • U moet standaardmachtigingen (voor bestanden en register) toepassen op de installatie van Windows XP. Dit probleem kan zich voordoen als er programmabestanden ontbreken of beschadigd zijn nadat u de computer of programma's hebt gewijzigd of bijgewerkt.
 • U moet COM-onderdelen en WFP-bestanden (Windows File Protection) registreren. Dit probleem treedt op omdat er systeembestanden ontbreken of beschadigd zijn.
 • U moet Windows Setup gebruiken om Plug en Play-apparaten opnieuw te inventariseren, met inbegrip van de HAL (Hardware Abstraction Layer).
Dit artikel is bedoeld voor gebruikers met een gemiddelde of uitgebreide kennis van computers. Het artikel bevat verschillende koppelingen naar andere artikelen met aanvullende informatie. Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel eerst afdrukt.

Meer informatie

Probleemoplossing

Lees voordat u Windows XP opnieuw gaat installeren de volgende artikelen over het oplossen van problemen, evenals de sectie "Wanneer niet opnieuw installeren" om vast te stellen of herinstallatie echt noodzakelijk is.

Als u vertrouwd bent met probleemoplossing, leest u de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voordat u een herstelinstallatie uitvoert:
308041  (http://support.microsoft.com/kb/308041/ ) Geavanceerde probleemoplossing voor veelvoorkomende opstartproblemen in Windows XP
326841  (http://support.microsoft.com/kb/326841/ ) Support WebCast: Windows XP: Problemen met opstarten en afsluiten oplossen
307654  (http://support.microsoft.com/kb/307654/ ) De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Als u niet vertrouwd bent met de uit te voeren stappen, kunt u verdergaan met de volgende sectie. U kunt ook iemand om hulp vragen of contact opnemen met Microsoft Support.

Wanneer niet opnieuw installeren

Het is mogelijk dat uw probleem niet kan worden opgelost door Windows opnieuw te installeren. Lees deze sectie om vast te stellen of herinstallatie een geschikte keuze is voor uw situatie.

Een onderdeel herstellen

Installeer Windows niet opnieuw om een onderdeel of programma te herstellen dat op dat moment niet is geïnstalleerd. Als u over de benodigde machtigingen beschikt, gebruikt u het onderdeel Software in het Configuratiescherm of installeert u het onderdeel of het programma opnieuw in plaats van Windows. U opent het onderdeel Software in Windows XP door achtereenvolgens te klikken op Start, Configuratiescherm en Software.

Probleem met gebruikersaccount

Installeer Windows niet opnieuw om een probleem met een gebruikersaccount, wachtwoord of lokaal profiel te verhelpen. Als u wilt vaststellen of het probleem te maken heeft met een gebruikersaccount, wachtwoord of lokaal profiel, maakt u een andere gebruikersaccount (als u de vereiste machtigingen hebt) en meldt u zich daarbij aan om te zien of het probleem is verholpen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van een nieuwe gebruikersaccount in Windows XP:
279783  (http://support.microsoft.com/kb/279783/ ) Gebruikersaccounts maken en configureren in Windows XP

Systeemherstel

Als u Windows XP opnieuw installeert, worden alle bestaande herstelpunten verwijderd en wordt er een nieuw systeemherstelpunt gemaakt nadat de installatie is voltooid. Installeer Windows niet opnieuw als u Systeemherstel kunt gebruiken om uw computer in een vorige staat terug te zetten. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301224  (http://support.microsoft.com/kb/301224/ ) Herstelpunten van Systeemherstel ontbreken of zijn verwijderd

Programma's van derden

Installeer Windows niet opnieuw om een probleem met programma's, bestanden of registervermeldingen van derden te verhelpen. Neem contact op met de fabrikant van het programma om eventuele problemen op te lossen.

Schijfproblemen

Installeer Windows niet opnieuw als u schijfproblemen vermoedt. Klik voor meer informatie over het controleren op schijffouten op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
315265  (http://support.microsoft.com/kb/315265/ ) Controleren op schijffouten in Windows XP
308041  (http://support.microsoft.com/kb/308041/ ) Geavanceerde probleemoplossing voor veelvoorkomende opstartproblemen in Windows XP
U kunt ook contact opnemen met de computerfabrikant voor meer informatie over het oplossen van schijfproblemen.

Apparaten van derden

Installeer Windows niet opnieuw als u vermoedt dat het probleem wordt veroorzaakt door een apparaat van derden. Controleer of voor het apparaat de nieuwste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat om eventuele problemen op te lossen.

Ga verder met de volgende sectie als u na het lezen van deze sectie hebt vastgesteld dat uw probleem kan worden opgelost door Windows XP opnieuw te installeren.

Voordat u Windows XP opnieuw installeert

Lees de volgende onderwerpen voordat u Windows XP opnieuw installeert. Deze onderwerpen bieden veel informatie en kunnen complex overkomen, maar het doorlezen ervan geeft een duidelijk beeld van wat u nodig hebt en wat u moet doen voordat u Windows XP opnieuw gaat installeren.

Vereisten

Installatie-cd van Windows
Zorg dat u de installatie-cd en de productcode van Windows bij de hand hebt voordat u opnieuw gaat installeren. U kunt Windows niet opnieuw installeren als u niet beschikt over de cd en/of de productcode. Als u de computer hebt gekocht met een vooraf geïnstalleerde versie van Windows, neemt u contact op met de computerfabrikant om in het bezit te komen van de Windows-installatiebestanden en de productcode.
Stuurprogramma's
Veel van de stuurprogramma's voor de hardware in uw computer zijn geïntegreerd in Windows. Apparaten zoals printers, monitors, grafische kaarten, geluidskaarten, modems, externe schijven en scanners hebben echter meestal een eigen installatie-cd. Als u niet beschikt over alle stuurprogramma's voor uw hardware, kunt u de ontbrekende stuurprogramma's downloaden van internet en opslaan op een cd.

Als uw computer een stuurprogramma voor een apparaat voor massaopslag of een HAL (Hardware Abstraction Layer) van een andere leverancier nodig heeft, controleert u of u een kopie van deze bestanden op een ander opslagmedium hebt voordat u Windows opnieuw installeert.
Internet Explorer 7
Als Internet Explorer 7 op uw computer is geïnstalleerd, moet u Internet Explorer 7 verwijderen voordat u Windows XP opnieuw installeert. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
917964  (http://support.microsoft.com/kb/917964/ ) Een herstelinstallatie van Windows XP uitvoeren als Internet Explorer 7 is geïnstalleerd
Programma's
Verzamel en bewaar de cd's en productcodes voor uw programma's op een veilige locatie, zodat u de programma's na de herinstallatie van Windows opnieuw kunt installeren. Voorbeelden van dergelijke programma's:
 • Microsoft Office-programma's
 • Antivirussoftware
 • Software voor het maken van cd's
 • Software van uw internetprovider
Back-up van gegevens
Maak een back-up van alle belangrijke gegevens voordat u Windows opnieuw installeert. Bepaal van welke gegevens u een back-up wilt maken. Enkele voorbeelden:
 • Mijn documenten (documenten, afbeeldingen, muziek, video's)
 • Programmamappen (configuratiegegevens, gebruikersgegevens)
 • Favorieten
 • Adresboeken
 • E-mailberichten
 • Documentsjablonen
 • Macro's
 • Algemene informatie
De oorspronkelijke back-ups van uw registerbestanden (in de map %systemroot%\Repair) worden vervangen nadat Windows opnieuw is geïnstalleerd. Deze oorspronkelijke registerbestanden in de map Repair dateren van de eerste keer dat u Windows XP hebt gestart of van de laatste keer dat u het hulpprogramma Back-up hebt gebruikt om een back-up van de systeemstatus te maken. Als u deze back-ups van het register nodig hebt nadat Windows opnieuw is geïnstalleerd, kopieert u de back-upbestanden naar een andere locatie voordat u de installatie opnieuw uitvoert.
Netwerkinstellingen
U kunt bepaalde netwerkinstellingen herstellen nadat u Windows opnieuw hebt geïnstalleerd Voordat u de herinstallatie start, noteert u de netwerkinstellingen van de computer, zodat u deze zo nodig achteraf gemakkelijk kunt herstellen. Enkele voorbeelden van instellingen:
 • Computernaam
 • Werkgroep of domein
 • TCP/IP-instellingen
Ga als volgt te werk om deze instellingen te vinden:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren.
 2. Typ control ncpa.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik met de rechtermuisknop op LAN-verbinding en klik op Eigenschappen.
 4. Noteer de netwerkinstellingen.
Informatie van uw internetprovider
Om er zeker van te zijn dat u na het opnieuw installeren van Windows weer verbinding met internet kunt maken, is het raadzaam de informatie van uw internetprovider te noteren. Het gaat hier om de gebruikersnaam, wachtwoorden en namen van e-mailservers.
Opstartvolgorde
Waarschuwing Wellicht moeten in deze procedure de CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) en de BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) worden gewijzigd. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit wijzigingen in het BIOS, kunnen worden opgelost. Het wijzigen van de CMOS-instellingen is voor uw eigen risico. Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen leiden tot opstart- of afsluitproblemen.

Als u de opstartvolgorde van uw computer in het BIOS moet wijzigen zodat deze kan opstarten vanaf de installatie-cd, moet u deze volgorde instellen:
 • Cd-rom-station
 • Vaste schijf
 • Diskettestation
Tijdens het opstarten van de computer zoekt het BIOS naar een schijf waarop zich een besturingssysteem bevindt dat kan worden geladen. Op een computer met een geïnstalleerd besturingssysteem is dat meestal de vaste schijf. De instellingen van het BIOS bepalen in welke volgorde de aangesloten schijven van een computer worden doorzocht. Dit wordt de opstartvolgorde genoemd. Als de vaste schijf van de computer aan het begin staat van de opstartvolgorde in het BIOS, wordt de computer opgestart vanaf de vaste schijf en wordt er niet meer gekeken of het cd-station een opstartbare schijf bevat.

Ga als volgt te werk om de opstartvolgorde van het BIOS zo aan te passen dat het cd-station vóór de vaste schijf wordt doorzocht:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Wanneer de computer wordt opgestart, wordt er eerst een zelftest (POST) uitgevoerd. Tijdens deze test wordt er gecontroleerd of alle aangesloten apparaten goed werken. Tijdens de zelftest wordt ook het geheugen gecontroleerd. Tijdens deze controle verschijnt er een bericht dat aangeeft hoe u toegang kunt krijgen tot het BIOS. Het volgende bericht kan bijvoorbeeld worden weergegeven om aan te geven hoe u toegang krijgt tot de instellingen van het BIOS:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP
  In dit voorbeeld moet u onmiddellijk na de geheugentest de toets Del indrukken om toegang te krijgen tot het BIOS. Het is raadzaam de toets enkele keren in te drukken, zodat u zeker weet dat u toegang krijgt tot de BIOS-instellingen.

  Tip Afhankelijk van het BIOS van uw computer, is er mogelijk een andere toets(combinatie) vereist om toegang te krijgen tot het BIOS, zoals:
  • F1
  • F2
  • F10
  • Ctrl+Enter
  • Alt+Enter
  • Ctrl+Alt+Esc
  • Ctrl+Alt+Insert
  Als u niet zeker weet hoe u toegang krijgt tot het BIOS, raadpleegt u de handleiding van de systeemkaart die in de computer is geïnstalleerd.
 3. Zoek de optie voor het aanpassen van de opstartvolgorde. De interface van een BIOS is bijna altijd in het Engels. Zoek daarom naar opties met de woorden 'boot sequence' of 'boot order'. Meestal kunt u met de pijltoetsen door de menu's en instellingen bladeren.
 4. Wanneer u de juiste optie hebt gevonden, kunt u deze meestal met Enter kiezen. Druk op het plusteken (+) of het minteken (-) totdat het cd-station is geselecteerd als opstartschijf.

  Tip Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het aanpassen van de BIOS-instellingen. De handleiding bevat meestal beschrijvingen van de menu's en instructies voor het aanpassen van de opties. Het BIOS zelf bevat vaak contextafhankelijke Help voor de afzonderlijke stappen.
 5. Nadat u het cd-station hebt opgegeven als de eerste schijf die moet worden doorzocht tijdens het opstarten, kunt u meestal met Esc terugkeren naar de menu's. Selecteer in het hoofdmenu de optie SAVE AND EXIT SETUP of een vergelijkbare optie. Als de bevestiging SAVE TO CMOS AND EXIT of een vergelijkbaar bericht wordt weergegeven, selecteert u YES.
 6. Als u YES niet kunt selecteren, typt u de letter y.

  Opmerking Het BIOS ondersteunt alleen de QWERTY-toetsenbordindeling. Als uw toetsenbord een andere indeling gebruikt, moet u de toets Y indrukken zoals deze wordt weergegeven op een QWERTY-toetsenbord.
 7. Nadat u de setup van het BIOS hebt afgesloten, wordt de computer verder opgestart.
 8. Controleer of de opstartvolgorde is aangepast en als eerste het cd-station van de computer wordt doorzocht. Plaats de installatie-cd van Windows XP en start de computer opnieuw op. Als de computer opstart vanaf de cd, kunt u vervolgens Windows XP opnieuw installeren.
Als u zich niet zeker voelt bij het uitvoeren van deze procedure, kunt u iemand met meer ervaring vragen u te helpen. U kunt voor hulp ook contact opnemen met Microsoft Support.
Vooraf geïnstalleerde versie van Windows XP
Als Windows XP vooraf op uw computer is geïnstalleerd, leest u het volgende artikel voordat u verdergaat met het opnieuw installeren van Windows:
312369  (http://support.microsoft.com/kb/312369/ ) Bij het opnieuw installeren, herstellen of upgraden van Windows XP gaan er mogelijk gegevens of programma-instellingen verloren
Opmerking Als Windows XP vooraf op uw computer is geïnstalleerd, kunt u mogelijk geen herstelinstallatie uitvoeren. Neem contact op met de fabrikant van uw computer om te controleren of de installatie-cd ondersteuning biedt voor een herstelinstallatie.
Windows XP Service Pack 2
Als Windows XP Service Pack 2 (SP2) op uw computer is geïnstalleerd, moet u SP2 opnieuw installeren nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd. Dit kunt u doen door de SP2-bestanden te combineren met de Windows XP-bestanden en alle bestanden tegelijkertijd opnieuw te installeren. Volg de koppelingen in deze sectie om deze methode uit te voeren.

Opmerking Er zijn ook twee methoden om SP2 afzonderlijk opnieuw te installeren na herinstallatie van Windows XP. Deze twee methoden worden beschreven in de sectie "Nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd."

Opmerking Servicepacks zijn cumulatief van opzet, hetgeen wil zeggen dat elk nieuw service pack naast nieuwe foutcorrecties ook alle correcties uit eerdere servicepacks bevat. U hoeft geen eerdere servicepacks te installeren voordat u het meest recente servicepack installeert. U hoeft bijvoorbeeld alleen Windows XP Service Pack 2 (SP2) te installeren. Het is dan niet nodig om Windows XP Service Pack 1a (SP1a) ook nog eens te installeren.

Opmerking Het verdient aanbeveling de verbinding met internet te verbreken tijdens de installatie. Daardoor is uw computer beschermd tegen kwaadwillende gebruikers.

Methode 1: Opnieuw installeren vanuit Windows XP

Ga als volgt te werk om Windows XP opnieuw te installeren vanaf de cdvan Windows XP:
 1. Start de computer op.
 2. Plaats de cd met Windows XP in het cd- of dvd-station van uw computer.
 3. Klik op de pagina Welkom bij Windows XP op Windows XP installeren .
 4. Klik op de pagina Welkom bij Windows Setup op Upgrade (aanbevolen) in het vak Type installatie (als deze optie nog niet is ingeschakeld) en klik op Volgende.
 5. Klik op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst op Ik ga akkoord met deze overeenkomst en klik op Volgende.
 6. Op de pagina Uw productcode typt u de uit 25 tekens bestaande productcode in de vakken Productcode en klikt u op Volgende.
 7. Selecteer de gewenste optie op de pagina Bijgewerkte installatiebestanden downloaden en klik op Volgende.
 8. Installeer Windows XP opnieuw volgens de aanwijzingen op het scherm.
Als het opnieuw installeren van Windows is gelukt, bent u bijna klaar. U hoeft alleen nog enkele stappen uit te voeren. Ga naar de sectie "Nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd" om deze afsluitende stappen uit te voeren.

Probeer methode 2 als er een fout is opgetreden of als de installatie niet is voltooid.

Methode 2: De installatie van Windows XP herstellen door de computer op te starten vanaf de cd met Windows XP

Opmerking Als Windows XP vooraf op uw computer is geïnstalleerd, hebt u mogelijk de installatie-cd nodig om Windows opnieuw te installeren. Neem contact op met de fabrikant van uw computer om te controleren of de installatie-cd ondersteuning biedt voor een herstelinstallatie.

Ga als volgt te werk om Windows XP opnieuw te installeren door de computer op te starten vanaf de cd met Windows XP:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd- of dvd-station en start de computer opnieuw op.
 2. Als het bericht 'Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten' wordt weergegeven, drukt u op een toets om de computer op te starten vanaf de cd met Windows XP.
 3. Het volgende bericht wordt weergegeven in het scherm Welkom bij Setup:
  Dit gedeelte van Setup zorgt ervoor dat Microsoft Windows XP op deze computer kan worden uitgevoerd: Druk op ENTER als u Windows XP nu wilt installeren. Druk op R als u een Windows XP-installatie wilt herstellen of repareren met de herstelconsole. Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Windows XP te installeren.
 4. Druk op Enter om Windows XP te installeren.
 5. Druk in het scherm Gebruiksrechtovereenkomst van Windows XP op F8 om deze overeenkomst te accepteren.
 6. Controleer of uw huidige installatie van Windows XP is geselecteerd in het vak en druk op R om Windows XP te herstellen.
 7. Installeer Windows XP opnieuw volgens de aanwijzingen op het scherm. Nadat u Windows XP hebt hersteld, is het mogelijk dat u uw versie van Windows XP opnieuw moet activeren. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  310064  (http://support.microsoft.com/kb/310064/ ) Procedure: Problemen tijdens de installatie van Windows XP oplossen als u een upgrade vanaf Windows 98 of Windows ME uitvoert
Als het opnieuw installeren van Windows is gelukt, bent u bijna klaar. U hoeft alleen nog enkele stappen uit te voeren. Ga naar de sectie "Nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd" om deze afsluitende stappen uit te voeren.

Als er een fout is opgetreden of als de herinstallatie niet is voltooid, kan uw probleem helaas niet met dit artikel worden opgelost. Misschien kunt u iemand met veel kennis van computers vragen u te helpen. U kunt voor hulp natuurlijk ook contact opnemen met Microsoft Support Services.

Nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd

Nadat Windows opnieuw is geïnstalleerd, moet u de volgende afsluitende stappen uitvoeren.

Het verdient aanbeveling de firewall in Internet Explorer in te schakelen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283673  (http://support.microsoft.com/kb/283673/ ) De firewall in- of uitschakelen in Windows XP

Windows XP Service Pack 2 opnieuw installeren

Als Windows XP Service Pack 2 (SP2) op uw computer was geïnstalleerd, moet u SP2 opnieuw installeren nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd. Als u de bestanden van SP2 niet hebt gecombineerd met de installatiebestanden van Windows XP, gebruikt u een van de volgende methoden om SP2 nu opnieuw te installeren.
Methode 1: De cd met het servicepack bestellen en het servicepack opnieuw installeren na herinstallatie van Windows XP
U kunt Windows Service Pack 2 op cd bestellen via de volgende website van Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx (http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx)
Methode 2: Het servicepack downloaden na herinstallatie van Windows XP
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389  (http://support.microsoft.com/kb/322389/ ) Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Alle updates voor Windows opnieuw installeren

Nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd, moet u alle updates voor Windows ook opnieuw installeren. Ga naar de volgende Microsoft-website om de updates voor Windows opnieuw te installeren:
http://update.microsoft.com (http://update.microsoft.com)

Internet Explorer 7 opnieuw installeren

Wanneer Windows XP is hersteld en goed werkt, installeert u Internet Explorer 7 opnieuw. Dit is alleen mogelijk als u beschikt over het installatiepakket voor Internet Explorer 7. Dit pakket is beschikbaar via Windows Update. Het is ook mogelijk dat dit pakket op de computer aanwezig is gebleven na de eerste installatie van Internet Explorer 7. Zoek het installatiepakket in de map waarin u de bestanden hebt opgeslagen en installeer het programma opnieuw.

Opmerking Dit pakket kan zich in de map Tijdelijke Internet-bestanden bevinden. Als u het installatiepakket voor Internet Explorer 7 niet kunt vinden, gaat u naar de volgende website van Microsoft om het pakket te downloaden:
http://www.microsoft.com/netherlands/windows/ie/default.mspx (http://www.microsoft.com/netherlands/windows/ie/default.mspx)
U moet beschikken over een werkende webbrowser om verbinding te kunnen maken met de downloadsite van Microsoft. Als Internet Explorer 6 niet meer werkt nadat u Internet Explorer 7 hebt verwijderd, kunt u het installatiepakket voor Internet Explorer 7 niet downloaden. U moet dan een computer met een werkende webbrowser gebruiken om het installatiepakket voor Internet Explorer 7 te downloaden. Vervolgens gebruikt u een gedeeld netwerkstation om het programma te installeren op de herstelde computer. Als u hiervoor geen gedeeld netwerk kunt gebruiken, kopieert u het installatiepakket voor Internet Explorer 7 naar een cd en installeert u Internet Explorer 7 vanaf de cd.

Als het niet is gelukt deze afsluitende stappen uit te voeren, kan dit artikel u helaas niet verder helpen. In dat geval vraagt u iemand anders om hulp of neemt u contact op met Microsoft Support Services.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over het oplossen van specifieke problemen met de installatie van Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
312369  (http://support.microsoft.com/kb/312369/ ) Bij het opnieuw installeren, herstellen of upgraden van Windows XP gaan er mogelijk gegevens of programma-instellingen verloren
312368  (http://support.microsoft.com/kb/312368/ ) Gegevensverlies na opnieuw installeren, herstellen of bijwerken van Windows XP
Als u meer informatie wilt over het programma Setup van Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
286463  (http://support.microsoft.com/kb/286463/ ) Releaseopmerkingen bij Windows XP Setup in het bestand Pro.txt
306824  (http://support.microsoft.com/kb/306824/ ) Releaseopmerkingen bij Windows XP Setup in het bestand Home.txt
286647  (http://support.microsoft.com/kb/286647/ ) Inhoud van het bestand Read1st.txt van Windows XP
Trefwoorden: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store