DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 322754 - Laatste beoordeling: maandag 23 april 2007 - Wijziging: 3.0

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986  (http://support.microsoft.com/kb/256986/ ) Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een back-up van het register kunt maken en het register kunt bewerken en herstellen in Windows 95, Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows Millennium Edition (ME). Microsoft raadt u aan om voordat u het register bewerkt een back-up te maken en te zorgen dat u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt.

Als u meer informatie wilt over het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986  (http://support.microsoft.com/kb/256986/ ) Beschrijving van het Microsoft Windows-register


Een back-up maken van het register

Voordat u het register gaat bewerken, exporteert u de registersleutels die u wilt wijzigen of maakt u een back-up van het gehele register. Als er een probleem optreedt, kunt u de stappen in de sectie Het register herstellen van dit artikel uitvoeren om de vorige versie van het register te herstellen.

Registersleutels exporteren

U kunt deze stappen uitvoeren om een registersleutel te exporteren voordat u deze bewerkt.

OpmerkingVoer deze stappen niet uit om een volledig registeronderdeel (bijvoorbeeld HKEY_CURRENT_USER) te exporteren. Als u een back-up moet maken van volledige registeronderdelen, maakt u een back-up van het hele register.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de sleutel die de waarde bevat die u wilt bewerken.
 4. Open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 5. Selecteer in het vak Opslaan in de locatie waar u het REG-bestand wilt opslaan. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

Een back-up maken van het gehele register

Als u in Windows 98, Windows 98 Tweede editie of Windows Millennium Edition een back-up wilt maken van het hele register, voert u het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanregw.exe) uit. Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Windows Registercontrole om een back-up van het hele register te maken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256419  (http://support.microsoft.com/kb/256419/ ) Een back-up van het register maken in Windows 98 en Windows Millennium Edition
Als u in Windows 95 een back-up wilt maken van het hele register, moet u handmatig een back-up maken van de registerbestanden. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het handmatig maken van een back-up van de registerbestanden van Microsoft Windows 95:
132332  (http://support.microsoft.com/kb/132332/ ) Een back-up maken van het register in Windows 95

Het register bewerken

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico. Microsoft raadt u aan om bij het bewerken van het register uitsluitend de stappen in de Microsoft-documentatie aan te houden. Gebruik indien mogelijk de gebruikersinterface van Windows in plaats van het register direct te bewerken.

De gebruikersinterface van Windows gebruiken

Microsoft raadt u aan om voor het wijzigen van de systeeminstellingen indien mogelijk de gebruikersinterface van Windows te gebruiken in plaats van het register handmatig te wijzigen. Soms kan een probleem met een product echter het beste worden opgelost door het register direct te bewerken. Als het probleem in de Microsoft Knowledge Base wordt beschreven, is een artikel met stapsgewijze instructies beschikbaar voor het handmatig bewerken van het register. Voer de stappen voor het bewerken van het register altijd precies zo uit als ze in het Microsoft Knowledge Base-artikel worden beschreven.

De Register-editor gebruiken

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico. Bij het bewerken van het register moeten de volgende zes procedures worden uitgevoerd:
 • Een sleutel, subsleutel of waarde zoeken
 • Een sleutel toevoegen
 • Een waarde toevoegen
 • Een waarde wijzigen
 • Een sleutel of waarde verwijderen
 • De naam van een sleutel of waarde wijzigen
Een sleutel, subsleutel of waarde zoeken
Er zijn vijf verschillende registersleutels (of onderdelen) van het hoogste niveau. Deze onderdelen beginnen allemaal met 'HKEY', bijvoorbeeld:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
Technisch gezien is in dit voorbeeld HKEY_LOCAL_MACHINE de sleutel en is alles na de eerste backslash (\) de subsleutel. In de Register-editor kunt u de sleutels en subsleutels op dezelfde manier weergeven als uw mappen in Windows Verkenner.

De sleutels en subsleutels worden in een mapstructuur in het linkerdeelvenster van de Register-editor weergegeven. Als u in het linkerdeelvenster op een sleutel of subsleutel klikt, verschijnen in het rechterdeelvenster de naam van de waarde, het type en de gegevens.

Als een sleutel of subsleutel in het linkerdeelvenster van de Register-editor subsleutels bevat, wordt er net als in Windows Verkenner een plusteken (+) naast het mappictogram voor die sleutel weergegeven. Als u op het plusteken klikt, wordt de map uitgevouwen en worden de onderliggende submappen met subsleutels weergegeven. Als u een sleutel uitvouwt, verandert het plusteken in een minteken (-). Dit minteken geeft aan dat de sleutel is uitgevouwen. Klik op het minteken om de sleutel samen te vouwen. Als u op het minteken klikt, verdwijnen de mappen met de subsleutels en verandert het minteken weer in een plusteken.

Voer de volgende stappen uit om de registersleutel te zoeken die in deze sectie wordt vermeld:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit.
 3. Vouw SOFTWARE uit.
 4. Klik op Microsoft.

  Opmerking Als u op de subsleutel Microsoft klikt, worden de verschillende waarden (maar niet de subsleutels) uit de sleutel weergegeven in het rechterdeelvenster. Vouw Microsoft uit om de subsleutels weer te geven. U vindt de waarde door te klikken op de subsleutel die de waarde bevat en de inhoud van de subsleutel in het rechterdeelvenster te bekijken.
Een sleutel toevoegen
Voer de volgende stappen uit om een nieuwe subsleutel toe te voegen aan de registersleutel die in deze sectie wordt vermeld:
 1. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit.
 2. Vouw SOFTWARE uit.
 3. Klik op de subsleutel Microsoft.
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
 5. Typ Testsubsleutel en druk op Enter.
Een waarde toevoegen
Voer de volgende stappen uit om een nieuwe DWORD-waarde toe te voegen en de gegevenswaarde van DWORD in de sleutel Testsubsleutel in te stellen op 1.
 1. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit.
 2. Vouw SOFTWARE uit.
 3. Vouw Microsoft uit.
 4. Klik op de subsleutel Testsubsleutel.
 5. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 6. Typ TestDWORD en druk op Enter.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de DWORD-waarde TestDWORD en klik op Wijzigen.
 8. Typ 1 en klik op OK.
Een waarde wijzigen
Voer de volgende stappen uit om de gegevenswaarde voor de DWORD-waarde TestDWORD in de subsleutel Testsubsleutel te wijzigen in 0:
 1. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit.
 2. Vouw SOFTWARE uit.
 3. Vouw Microsoft uit.
 4. Klik op de subsleutel Testsubsleutel.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de DWORD-waarde TestDWORD en klik op Wijzigen.
 6. Typ 0 en klik op OK.
De naam van een sleutel of waarde wijzigen
Voer de volgende stappen uit om de naam van de sleutel Testsubsleutel te veranderen in Test:
 1. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit.
 2. Vouw SOFTWARE uit.
 3. Vouw Microsoft uit.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de sleutel Testsubsleutel en klik op Naam wijzigen.
 5. Typ Test en druk op Enter.
Een sleutel of waarde verwijderen
Voer de volgende stappen uit om de DWORD-waarde TestDWORD in de sleutel Testsubsleutel te verwijderen:
 1. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit.
 2. Vouw SOFTWARE uit.
 3. Vouw Microsoft uit.
 4. Klik op de subsleutel Testsubsleutel.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de DWORD-waarde TestDWORD en klik op Verwijderen.
 6. Klik op Ja om te bevestigen dat u de waarde wilt verwijderen.
Als u meer informatie wilt over het bewerken van het register, voert u de volgende stappen uit in de Register-editor:
 1. Klik op Help-onderwerpen in het menu Help.
 2. Open het tabblad Inhoud, dubbelklik op Sleutels en waarden wijzigen en klik op het gewenste onderwerp.

Een bestand met registervermeldingen (.REG) gebruiken

Maak een REG-bestand met de vereiste registerwijzigingen en voer dit REG-bestand uit op de computer waarop u de wijzigingen wilt doorvoeren. U kunt het REG-bestand handmatig uitvoeren of met behulp van een aanmeldingsscript. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310516  (http://support.microsoft.com/kb/310516/ ) Registersleutels en -waarden toevoegen, wijzigen of verwijderen met behulp van een REG-bestand (Registration Entries)

Windows Script Host gebruiken

Met Windows Script Host kunt u scripts van VBScript en JScript direct uitvoeren in het besturingssysteem. U kunt VBScript- en JScript-bestanden maken die gebruikmaken van Windows Script Host-methoden om registersleutels en registerwaarden te verwijderen, te lezen en te schrijven. Op de volgende Microsoft-websites vindt u meer informatie over deze methoden:
Methode RegDelete
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/161db13b-c4ca-4aec-8899-697a4183e82c.asp (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/161db13b-c4ca-4aec-8899-697a4183e82c.asp)
Methode RegRead
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/1b567504-59f4-40a9-b586-0be49ab3a015.asp (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/1b567504-59f4-40a9-b586-0be49ab3a015.asp)
Methode RegWrite
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/678e6992-ddc4-4333-a78c-6415c9ebcc77.asp (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/678e6992-ddc4-4333-a78c-6415c9ebcc77.asp)


WMI (Windows Management Instrumentation) gebruiken

WMI is een onderdeel van het besturingssysteem Microsoft Windows en is de Microsoft-implementatie van WBEM (Web-Based Enterprise Management). WBEM is een initiatief van de branche om een standaardtechnologie te ontwikkelen voor het verkrijgen van toegang tot beheergegevens in een bedrijfsomgeving. U kunt WMI gebruiken om beheertaken (zoals het bewerken van het register) in een bedrijfsomgeving te automatiseren. WMI kan worden gebruikt in scripttalen die beschikken over een engine voor Windows en die kunnen werken met Microsoft ActiveX-objecten.

Op de volgende website van Microsoft vindt u meer informatie over WMI:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa394582.aspx (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa394582.aspx)

Het register herstellen

Registersleutels herstellen

Als u de registersleutels wilt herstellen die u hebt geëxporteerd, dubbelklikt u op het REG-bestand dat u in de sectie Registersleutels exporteren van dit artikel hebt opgeslagen.

Het gehele register herstellen

Als u het hele register wilt herstellen in Windows 98, Windows 98 Tweede editie of Windows Millennium Edition, voert u vanuit MS-DOS het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanregw.exe) uit. Als u meer informatie wilt over het gebruik van het hulpprogramma Windows Registercontrole om het register te herstellen vanuit MS-DOS, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
221512  (http://support.microsoft.com/kb/221512/ ) Het register van Windows 98/ME handmatig terugzetten
Als u het hele register wilt herstellen in Windows 95, moet u de registerbestanden waarvan u in de sectie Een back-up maken van het hele register een back-up hebt gemaakt, handmatig terugzetten. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het handmatig maken van een back-up van de registerbestanden van Microsoft Windows 95:
132332  (http://support.microsoft.com/kb/132332/ ) Een back-up maken van het register in Windows 95

Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
132332  (http://support.microsoft.com/kb/132332/ ) Een back-up maken van het register in Windows 95
221512  (http://support.microsoft.com/kb/221512/ ) Het register van Windows 98/ME handmatig terugzetten
183887  (http://support.microsoft.com/kb/183887/ ) Beschrijving van het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe)
245412  (http://support.microsoft.com/kb/245412/ ) Foutbericht 'Terugzetbewerking mislukt' bij herstellen van vorig registerbestand
220878  (http://support.microsoft.com/kb/220878/ ) Foutbericht: Terugzetbewerking mislukt
187680  (http://support.microsoft.com/kb/187680/ ) Fout 'Onvoldoende geheugen' bij uitvoeren van Scanreg.exe met /Fix of /Restore
182841  (http://support.microsoft.com/kb/182841/ ) Back-up van het register niet opgenomen in hulpprogramma Registercontrole
184023  (http://support.microsoft.com/kb/184023/ ) Opdrachtregelparameters voor het hulpprogramma Registercontrole
273889  (http://support.microsoft.com/kb/273889/ ) Beschrijving van het hulpprogramma Registercontrole (Scanreg.exe) in Windows ME
250410  (http://support.microsoft.com/kb/250410/ ) Beschrijving van de registerbestanden in Windows 98/95
273894  (http://support.microsoft.com/kb/273894/ ) Niet-ondersteunde back-up- en herstelmethoden beschadigen Register
201655  (http://support.microsoft.com/kb/201655/ ) Foutbericht: U hebt een correct registerbestand hersteld
183603  (http://support.microsoft.com/kb/183603/ ) Instellingen van het hulpprogramma Registercontrole aanpassen
131431  (http://support.microsoft.com/kb/131431/ ) Problemen met registerfouten in Windows 95 oplossen

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbhowtomaster KB322754
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store