DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 323626 - Laatste beoordeling: vrijdag 8 september 2006 - Wijziging: 4.0

Klik op 215591  (http://support.microsoft.com/kb/215591/EN-US/ ) voor een Microsoft Excel voor Macintosh-versie van dit artikel.

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u probeert een tekstbestand of CSV-bestand (door lijstscheidingstekens gescheiden) te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
SYLK: De bestandsindeling is ongeldig.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor wanneer u een tekstbestand of CSV-bestand opent waarin de eerste tekens de hoofdletters 'I' en 'D' zijn. Het bestand kan bijvoorbeeld de volgende tekst bevatten:
   ID, STATUS
   123, open
   456, gesloten
				
Opmerking Dit probleem treedt niet op als de twee eerste letters de kleine letters 'i' en 'd' zijn.

Workaround

Als u het bestand in Excel wilt openen, opent u het bestand in een teksteditor en plaatst u een apostrof (') aan het begin van de eerste tekstregel.

Een apostrof invoegen

Ga als volgt te werk om een apostrof in te voegen aan het begin van de eerste regel van het bestand:
  1. Open het tekstbestand in een teksteditor, zoals Kladblok. Klik vóór het eerste teken in de eerste tekstregel. Druk op de apostrof-toets (') op het toetsenbord.
  2. Klik op Opslaan in het menu Bestand. Sluit de teksteditor af. U kunt het bestand nu openen in Excel.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.

Meer informatie

Een SYLK-bestand is een tekstbestand dat begint met de tekst 'ID' of 'ID_xxxx', waarbij xxxx een tekenreeks is. De eerste record van een SYLK-bestand is de record ID_Number. Wanneer deze tekst wordt aangetroffen aan het begin van een tekstbestand, wordt het bestand geïdentificeerd als SYLK-bestand. Er wordt geprobeerd het bestand te converteren van de SYLK-indeling. Dit is echter niet mogelijk omdat er na de tekens 'ID' geen geldige SYLK-codes staan. Het foutbericht wordt weergegeven omdat het bestand niet kan worden geconverteerd.

224134  (http://support.microsoft.com/kb/224134/EN-US/ ) XL2000: Error Message: File Format Is Not Valid

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbbug kberrmsg kbpending KB323626
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store