DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 324767 - Laatste beoordeling: vrijdag 31 januari 2014 - Wijziging: 1.0

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u een MS-DOS-programma of een 16-bits Windows-programma wilt starten of installeren op een Windows XP-computer, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
16-bits MS-DOS-subsysteem
pad naar het programma dat u wilt starten of installeren
C:\Winnt\System32\config.nt Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
16-bits MS-DOS-subsysteem
pad naar het programma dat u wilt starten of installeren
config.nt Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
16-bits MS-DOS-subsysteem
pad naar het programma dat u wilt starten of installeren
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
U wordt gevraagd het programma af te sluiten of het foutbericht te negeren, maar in beide gevallen wordt het programma afgesloten.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden wanneer een of meer van de volgende bestanden ontbreken of beschadigd zijn:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Oplossing

U kunt dit probleem via een van de volgende methoden oplossen.

Methode 1

 1. Plaats de cd in het cd- of dvd-station.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 4. Typ de volgende opdrachten op de opdrachtregel en druk na elke opdracht op ENTER:

  expand aanduiding cd-rom-station:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand aanduiding cd-rom-station:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand aanduiding cd-rom-station:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Start of installeer het programma. Als het probleem is opgelost, voert u de resterende stappen niet uit. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met de volgende stap.
 6. Opmerking: Het bestand Command.com wordt niet bewerkt of gemaakt in de procedure die hieronder wordt beschreven. Om die reden moet u dit bestand uitvouwen op de cd-rom van Windows XP.

  Start Kladblok.
 7. Typ het volgende in Kladblok:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 9. Typ Config.nt in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan. Sluit het bestand Config.nt.
 10. Open het menu Bestand en klik op Nieuw.
 11. Typ het volgende in het nieuwe, lege document:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 13. Typ Autoexec.nt in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan. Sluit het bestand Autoexec.nt.
 14. Start Windows Verkenner. Ga naar het bestand Config.nt, klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en klik op Kopiëren.
 15. Klik met de rechtermuisknop op de map %systeemhoofdmap%\System32 en klik op Plakken.
 16. Ga naar het bestand Autoexec.nt, klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en klik op Kopiëren.
 17. Klik met de rechtermuisknop op de map %systeemhoofdmap%\System32 en klik op Plakken.
 18. Ga naar het bestand Command.com, klik met de rechtermuisknop op het uitgevouwen bestand Command.com en klik op Kopiëren.
 19. Klik met de rechtermuisknop op de map %systeemhoofdmap%\System32 en klik op Plakken. Start de computer opnieuw op.
Als het probleem zich blijft voordoen, kopieert u de bestanden Autoexec.nt en Config.nt uit de map Repair van Windows naar de map System. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ c:\windows\repair en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Autoexec.nt en klik op Kopiëren.
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ c:\windows\system32 en klik op OK.
 4. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de map en klik op Plakken.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Autoexec.nt dat u zojuist hebt gekopieerd en klik op Eigenschappen.
 6. Klik op Alleen-lezen en klik op OK.
 7. Herhaal stap 1 tot en met 6 om het bestand Config.nt te kopiëren.
Opmerking U moet alleen-lezen toegang inschakelen, anders worden de bestanden verwijderd nadat u de computer opnieuw hebt opgestart.

Methode 2

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ C:\windows\repair en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Autoexec.nt en klik op Kopiëren.
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\system32 en klik op OK.
 4. Druk in de map System32 op Ctrl + V om het bestand Autoexec.nt in deze map te plakken.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over MS-DOS-programma's in Windows, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
305521  (http://support.microsoft.com/kb/305521/nl/ ) Foutbericht '16-bits MS-DOS-subsysteem' bij het uitvoeren van een MS-DOS- of 16-bits Windows-programma in Windows Server 2003 of Windows 2000 Server
314106  (http://support.microsoft.com/kb/314106/nl/ ) Problemen met MS-DOS-programma's oplossen in Windows XP
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kberrmsg kbprb KB324767
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store