DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 330182 - Laatste beoordeling: maandag 10 juni 2013 - Wijziging: 3.1

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u een upgrade naar Windows XP uitvoert, wordt mogelijk het volgende STOP-foutbericht weergegeven wanneer de computer start:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

WUSB54GCx86.sys- Address 92D89498 base at 92D7c000, Datestamp 45c04cc9
Opmerking De vier parameters en bestandsnamen in dit foutbericht kunnen variëren al naargelang de oorzaak van de STOP-fout. De bestandsnaam in de tweede regel van het foutbericht, WUSB54GCx86.sys, is een voorbeeld van een stuurprogrammabestand dat de fout mogelijk veroorzaakt.

In dit artikel worden zeven methoden voor het oplossen van het probleem behandeld. De eerste methode is ontwikkeld voor beginnende tot enigszins ervaren computer gebruikers. De overige zes methoden zijn ontwikkeld voor ervaren computergebruikers.

Dit artikel bevat stappen waarbij de computer opnieuw moet worden opgestart. U kunt de stappen mogelijk beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als een systeemthread een uitzondering genereert die niet wordt afgevangen door de foutenhandler. Deze uitzondering kan een van de volgende oorzaken hebben:
 • Als dit probleem optreedt nadat u de computer voor het eerst opnieuw opstart tijdens Windows Setup of nadat Setup is voltooid, is er mogelijk onvoldoende ruimte beschikbaar op de schijf voor het uitvoeren van Windows XP.
 • Het computer-BIOS is mogelijk niet compatibel met Windows XP of dit moet mogelijk worden bijgewerkt.
 • De stuurprogramma's voor de videoadapter zijn mogelijk niet compatibel met Windows XP.
 • Een apparaatstuurprogramma of een systeemservice is mogelijk beschadigd.
 • Als het probleem te maken heeft met het bestand Win32k.sys, kan de oorzaak een programma voor extern beheer van een andere leverancier zijn.

Oplossing

Het programma Windows Foutrapportage gebruiken

U kunt het programma Windows Foutrapportage gebruiken om informatie over een fout naar Microsoft te verzenden en om informatie te verkrijgen over eventuele beschikbare correcties of tijdelijke oplossingen. Volg de volgende stappen als u het programma Windows Foutrapportage wilt gebruiken:
 1. Klik wanneer het venster Windows Foutrapportage wordt weergegeven op Foutrapport verzenden om het foutrapport naar Microsoft te verzenden.
 2. Klik in het bevestigingsvenster dat wordt weergegeven nadat u het foutrapport hebt verzonden op Meer informatie. Deze informatie helpt u bij het zoeken naar beschikbare correcties voor het probleem of naar informatie over hoe u het probleem tijdelijk kunt oplossen.
 3. Als er geen correctie of tijdelijke oplossing beschikbaar is, kunt u proberen het probleem op te lossen aan de hand van de beschreven methoden in de sectie Geavanceerde probleemoplossing, verderop in dit artikel. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kunt u contact opnemen met Customer Support. De volgende Microsoft-website biedt informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met de afdeling Ondersteuning:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl)

Geavanceerde probleemoplossing

Gebruik de volgende methoden in de aangegeven volgorde om dit probleem op te lossen.

Methode 1: Controleren of er voldoende ruimte beschikbaar is op de vaste schijf.

Controleer eerst of er voldoende ruimte beschikbaar is op de vaste schijf. De Stop-fout wordt mogelijk veroozaakt door een gebrek aan vaste schijfruimte.

Als u de veilige modus of het hulpprogramma Herstelconsole kunt gebruiken om de computer te starten, moet u eventueel aanwezige onnodige tijdelijke bestanden, internetcachebestanden, programmaback-upbestanden en bestanden met opgeslagen bestandsfragmenten van scanbewerkingen van de schijf (CHK-bestanden) verwijderen. Het is tevens mogelijk om Windows XP te installeren op een andere vaste schijf waarop er meer vrije schijfruimte beschikbaar is.

Als u de computer niet kunt starten, gaat u naar de volgende methode om het computer-BIOS bij te werken.

Klik voor meer informatie over het hulpprogramma Herstelconsole op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
315222  (http://support.microsoft.com/kb/315222/nl/ ) Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP
314058  (http://support.microsoft.com/kb/314058/nl/ ) Beschrijving van het hulpprogramma Herstelconsole van Windows XP

Methode 2: Het computer-BIOS bijwerken

Als het probleem niet is opgelost door het vrijmaken van ruimte op de vaste schijf, moet het BIOS mogelijk worden bijgewerkt. Gebruik de artikelen met contactinformatie van hardware- en softwareleveranciers die worden vermeld in de sectie Naslaginformatie om contact op te nemen met de computerfabrikant voor het verkrijgen van de recentste BIOS-update.

Opmerking Wanneer u het BIOS bijwerkt, moet u BIOS-geheugenopties, zoals caching of shadowing mogelijk tijdelijk uitschakelen.

Methode 3: Apparaatstuurprogramma's uitschakelen of bijwerken

Als het probleem blijft optreden nadat u het BIOS hebt bijgewerkt, moeten de stuurprogramma's voor de videoadapter op de computer mogelijk worden bijgewerkt of uitgeschakeld. Volg de volgende stappen om problemen met de stuurprogramma's voor de videoadapter op te lossen:
 1. Als de naam van een stuurprogramma wordt vermeld in het Stop-foutbericht, schakelt u dat stuurprogramma uit of verwijdert u het programma.
  • Als de fout optreedt tijdens het starten van Windows en de systeempartitie is geformatteerd voor het bestandssysteem NTFS, kunt u mogelijk de veilige modus gebruiken voor het wijzigen van de naam van of het verwijderen van het stuurprogramma dat het probleem veroorzaakt.
  • Als het stuurprogramma wordt gebruikt tijdens het starten van het systeem in de veilige modus, moet u de computer opstarten via het hulpprogramma Herstelconsole.
 2. Als in het Stop-foutbericht geen specifiek stuurprogramma wordt vermeld, werkt u de stuurprogramma's voor de videoadapter bij naar de recentste versies.
 3. Alle stuurprogramma's of services die u onlangs hebt toegevoegd, uitschakelen of verwijderen.
 4. Controleer de lijst met compatibele hardware (de Microsoft Hardware Compatibility List of HCL) om vast te stellen of de PCI-apparaten die deel uitmaken van de computer compatibel zijn met Windows XP. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over de HCL:
  http://www.microsoft.com/nl-nl/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=nl-nl (http://www.microsoft.com/nl-nl/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=nl-nl)

Methode 4: Niet-ondertekende stuurprogramma's verwijderen

Als het probleem nog steeds optreedt nadat u de stuurprogramma's voor de videoadapter hebt bijgewerkt of als u Windows niet kunt starten in de veilige modus, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een ander, niet-ondertekend stuurprogramma. Verwijder alle stuurprogramma's die niet digitaal door Microsoft zijn ondertekend. Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
316434  (http://support.microsoft.com/kb/316434/nl/ ) Geavanceerde problemen met schoon opstarten oplossen in Windows XP

Methode 5: Alle stuurprogramma's van derden verwijderen

U bent mogelijk niet in staat om te bepalen welk stuurprogramma van derden de fout heeft veroorzaakt. Als het probleem niet is opgelost door het verwijderen van niet-ondertekende stuurprogramma's, kunt u proberen of u het probleem kunt oplossen door alle stuurprogrammabestanden van derden vanuit de map %Windir%\System32\Drivers naar een andere locatie te verplaatsen. Volg de volgende stappen om de stuurprogrammabestanden van derden te verplaatsen:
 1. Start de computer op met het hulpprogramma Herstelconsole of via een andere installatie van Windows als u een parallelle Windows-installatie hebt uitgevoerd.
 2. Maak een tijdelijke map voor de stuurprogrammabestanden. U kunt bijvoorbeeld de map c:\DriverTemp maken.
 3. Verplaats alle bestanden die niet zijn voorzien van de aanmaakdatum van 12-08-2001 voor Windows XP vanuit de map %Windir%\System32\Drivers naar de tijdelijke map die u hebt gemaakt bij stap 2.

  Waarschuwing Als de computer voor een correcte werking afhankelijk is van stuurprogramma's van derden voor de IDE- of SCSI-controller moet u deze stuurprogramma's in kaart brengen en moet u deze stuurprogramma's laten staan in de map %Windir%\System32\Drivers.
 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Ga door met Windows Setup. U kunt de stuurprogrammabestanden vervolgens stuk voor stuk terug verplaatsen, zodat u kunt bepalen welk stuurprogramma het probleem veroorzaakt.

Methode 6: Services voor extern beheer van derden verwijderen

Als het probleem nog steeds optreedt nadat u de vorige methoden hebt toegepast en als het Stop-foutbericht de bestandsnaam Win32k.sys bevat in plaats van de naam van een stuurprogramma, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een programma voor extern beheer van derden. U kunt de service verwijderen door de computer via het hulpprogramma Herstelconsole op te starten en het desbetreffende servicebestand te verwijderen.

VOLGENDE STAPPEN

Als u nog steeds problemen ondervindt die vergelijkbaar zijn met die welke in dit artikel zijn beschreven, worden deze mogelijk veroorzaakt door iets dat niet in dit artikel is beschreven. Hierna volgt een lijst met artikelen waarin vergelijkbare problemen worden beschreven, die u kunt nalezen, zodat u kunt proberen of u het probleem kunt verhelpen:
315222  (http://support.microsoft.com/kb/315222/nl/ ) Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP
314058  (http://support.microsoft.com/kb/314058/nl/ ) Beschrijving van het hulpprogramma Herstelconsole van Windows XP
308041  (http://support.microsoft.com/kb/308041/nl/ ) Bronnen voor het oplossen van opstartproblemen in Windows XP
Als u meer informatie wilt over andere strategieën voor het oplossen van problemen, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
314063  (http://support.microsoft.com/kb/314063/nl/ ) Problemen met een Stop 0x0000000A-fout oplossen in Windows XP
Als deze artikelen geen uitkomst bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, kunt u naar meer informatie zoeken in de Microsoft Knowledge Base. U kunt de Microsoft Knowledge Base raadplegen op de volgende website van Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=nl (http://support.microsoft.com/?ln=nl)
Typ vervolgens de tekst van het weergegeven foutbericht of typ een omschrijving van het probleem in het zoekveld.

Klik op de volgende koppeling om contact op te nemen met de afdeling Ondersteuning als er nog steeds problemen optreden nadat u deze methoden en artikelen hebt gebruikt:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl)

Meer informatie

In de volgende gevallen kan het probleem te wijten zijn aan een gebrek aan compatibiliteit van de hardware met Windows XP omdat alle geïnstalleerde stuurprogramma's Windows XP-stuurprogramma's zijn:
 • Het foutbericht STOP 0x7E wordt weergegeven wanneer u de computer de eerste keer opstart.
 • Het foutbericht STOP 0x7E wordt weergegeven nadat u Setup hebt uitgevoerd.
 • U hebt tijdens de installatie van Windows geen stuurprogramma's van andere leveranciers geïnstalleerd.
Als de fout STOP 0x7E echter wordt weergegeven nadat u bent overgestapt van Windows 2000 Professional of nadat u nieuwe hardware hebt toegevoegd, kan het probleem worden veroorzaakt door een niet-compatibel stuurprogramma of niet-compatibele hardware.

Referenties

Klik op het toepasselijke artikelnummer in de volgende lijst, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor informatie over contactgegevens van de fabrikant van de computer:
65416  (http://support.microsoft.com/kb/65416/ ) Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

60781  (http://support.microsoft.com/kb/60781/ ) Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

60782  (http://support.microsoft.com/kb/60782/ ) Contactgegevens van hardware- en softwarefabrikanten, Q-Z (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Klik voor meer informatie over het uitschakelen van een service die voorkomt dat Windows wordt gestart, op het volgende artikelnummer zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
310602  (http://support.microsoft.com/kb/310602/nl/ ) Een service of apparaat uitschakelen waardoor Windows niet wordt gestart
Als u meer informatie wilt over stuurprogramma's voor videoadapters in de veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
292460  (http://support.microsoft.com/kb/292460/nl/ ) Problemen met het stuurprogramma voor de videoadapter oplossen in de veilige modus van Windows XP

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb KB330182
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store