DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 810978 - Laatste beoordeling: donderdag 22 september 2005 - Wijziging: 4.1

Samenvatting

Wanneer u een afbeelding opslaat in Microsoft Internet Explorer, wordt de afbeelding standaard opgeslagen als een bitmap (.BMP). U hebt niet de mogelijkheid de afbeelding op te slaan met een andere extensie dan .BMP. Dit probleem doet zich zelfs voor wanneer de afbeelding een andere indeling heeft (zoals .GIF of .JPEG).

Wanneer u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op een afbeelding op een webpagina klikt en vervolgens op Afbeelding opslaan als klikt, wordt in het vak Bestandsnaam de naam Naamloos weergegeven en wordt in het vak Opslaan als type het bestandstype Bitmap (*.bmp) weergegeven.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als er een beschadigd programmabestand (bijvoorbeeld een ActiveX- of Java-object) is gedownload naar de map SystemRoot\Downloaded Program Files op de vaste schijf.

Oplossing

Als u dit probleem wilt oplossen, verwijdert u de inhoud van de map Tijdelijke Internet-bestanden en verwijdert u de bestanden in de map Gedownloade programmabestanden die worden weergegeven als Onbekend of Beschadigd. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Internet Explorer (als dat nog niet is gebeurd).
 2. Verwijder de inhoud van de map Tijdelijke Internet-bestanden. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Algemeen.
  3. Klik onder Tijdelijke Internet-bestanden op Bestanden verwijderen.
  4. Wanneer wordt gevraagd of alle tijdelijke internetbestanden moeten worden verwijderd, klikt u op OK.
 3. In de map Downloaded Program Files op de vaste schijf verwijdert u de bestanden die worden weergegeven als Onbekend of Beschadigd. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Algemeen.
  3. Klik onder Tijdelijke Internet-bestanden op Instellingen.
  4. Klik op Objecten weergeven.

   De lijst met programmabestanden die zijn gedownload naar de map SystemRoot\Downloaded Program Files op de vaste schijf, wordt weergegeven in het venster Downloaded Program Files.
  5. In de kolom Status zoekt u naar bestanden die worden weergegeven als Onbekend of Beschadigd. Verwijder deze bestanden. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op Verwijderen.
  6. Als u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
  7. Sluit het venster Gedownloade programmabestanden en klik tweemaal op OK.
 4. Sla een afbeelding in Internet Explorer op om te testen of het probleem is opgelost.

  Als het probleem zich blijft voordoen nadat u alle gedownloade programmabestanden die worden weergegeven als Onbekend of Beschadigd hebt verwijderd, kunt u proberen de andere gedownloade programmabestanden in de lijst te verwijderen.

  Opmerking: De volgende keer dat u een van de bestanden nodig hebt die u uit de map Downloaded Program Files hebt verwijderd, vraagt Internet Explorer of u het bestand wilt downloaden naar de vaste schijf.
Als u deze stappen hebt uitgevoerd maar het probleem blijft bestaan, kunt u de map Temporary Internet Files naar een andere locatie verplaatsen. Dit doet u als volgt:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Klik op het tabblad Algemeen onder Tijdelijke Internet-bestanden op Instellingen.
 4. Klik op Map verplaatsen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Bladeren naar map een nieuwe locatie voor de map en klik op OK.
 6. Klik op OK om het dialoogvenster Instellingen te sluiten.
 7. Klik op Ja wanneer de volgende waarschuwing verschijnt:
  U wordt nu afgemeld door Windows zodat de map met tijdelijke Internet-bestanden kan worden verplaatst.
  Wilt u doorgaan?
  (Alle andere wijzigingen zijn opgeslagen.)
  U wordt automatisch afgemeld.
 8. Meld u weer aan bij de computer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de wijze waarop u een soortgelijk probleem kunt oplossen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
260650  (http://support.microsoft.com/kb/260650/ ) Grafische bestanden worden in Internet Explorer niet in de juiste indeling opgeslagen
250747   (http://support.microsoft.com/kb/250747/ ) Afbeelding wordt met onjuiste extensie opgeslagen na klikken met de rechtermuisknop en selectie van 'Afbeelding opslaan als'

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Trefwoorden: 
KB810978
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store