DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 811427 - Laatste beoordeling: dinsdag 24 januari 2006 - Wijziging: 4.1

Symptomen

Wanneer een op Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) gebaseerde WZC-clientcomputer (Wireless Zero Configuration) zich in de buurt van twee draadloze toegangspunten bevindt en een van de toegangspunten zendt de SSID (Service Set Identifier) uit en het andere toegangspunt doet dat niet, maakt de computer altijd verbinding met het toegangspunt dat de SSID uitzendt. Dit doet zich voor ongeacht de voorkeursvolgorde van de netwerken die zijn geconfigureerd in de lijst Voorkeursnetwerken.

Wanneer de computer is verbonden met een toegangspunt dat geen SSID uitzendt en in de buurt is een ander toegangspunt ingeschakeld dat wel de SSID uitzendt, maakt de computer bovendien automatisch verbinding met het toegangspunt dat de SSID uitzendt.

Oorzaak

Wireless Zero Config Service (WZC) probeert altijd eerst verbinding te maken met een uitzendend toegangspunt dat in de lijst Voorkeursnetwerken staat.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

De WZC-service van Windows XP selecteert op basis van uw voorkeuren of uw standaardinstellingen op dynamische wijze het draadloze netwerk waarmee de computer verbinding maakt. Het gaat hierbij onder meer om het automatisch selecteren van en verbinding maken met een draadloos voorkeursnetwerk wanneer dit netwerk beschikbaar is. Als er geen draadloos voorkeursnetwerk wordt gevonden in de buurt, wordt de draadloze adapter zodanig geconfigureerd door de WZC-service dat er geen onbedoelde verbinding plaatsvindt voordat de draadloze client binnen het bereik van een voorkeursnetwerk komt. Voor meer informatie over de WZC-service gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg1102.mspx (http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg1102.mspx)
SSID-uitzendingen uitschakelen is niet voldoende om een draadloos netwerk te beveiligen.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
KB811427
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store