DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 817903 - Laatste beoordeling: maandag 26 november 2007 - Wijziging: 5.1

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows-versie van dit artikel: 816915   (http://support.microsoft.com/kb/816915/NL-NL/ )

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office-versie van dit artikel: 816916  (http://support.microsoft.com/kb/816916/NL-NL/ ) .
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Visual Studio .NET-versie van dit artikel: 822464  (http://support.microsoft.com/kb/822464/ ) .

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft heeft een gestandaardiseerd naamgevingsschema ingevoerd voor alle software-updatepakketten (patch of update) voor Exchange Server die door Microsoft worden vervaardigd en gedistribueerd. Het nieuwe naamgevingsschema is in april 2003 van kracht geworden voor alle updatepakketten.

Opmerking Een software-update voor Exchange Server is een uitvoerbaar bestand (.EXE) dat een of meer systeembestanden bevat die u op Exchange Server kunt toepassen om een specifiek probleem te verhelpen. Software-updates worden door Microsoft Product Support Services (PSS) gedistribueerd onder klanten die veel hinder ondervinden van een bepaald probleem. Essentiële en aanbevolen software-updates zijn software-updates die aan alle klanten van Microsoft worden aanbevolen. U kunt essentiële of aanbevolen software-updates downloaden van de website Microsoft Windows Update, het Microsoft Downloadcentrum of andere Microsoft-websites.

Microsoft heeft dit nieuwe naamgevingsschema voor software-updatepakketten om de volgende redenen ingevoerd:
 • Dit schema zorgt voor consistentie in de software-updatepakketten van Microsoft.
 • Met dit schema kan beter naar software-updatepakketten en Microsoft Knowledge Base-artikelen worden gezocht.
 • Het schema geeft duidelijk de taal van een software-updatepakket en, waar nodig, het beoogde besturingssysteem weer.
Dit artikel bevat extra informatie over het nieuwe, gestandaardiseerde naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Exchange Server.

Meer informatie

Nieuw schema voor het benoemen van software-updatepakketten voor Exchange Server

Software-updatepakketten voor Exchange Server worden benoemd op basis van het volgende schema:
Productnaam-KBArtikelnummer-Optie-Taal.exe

Bijvoorbeeld:

Exchange2000-KB12345-x86-ENU.exe
Exchange5.5-KB123456-ia64-JPN.exe
De volgende lijst bevat informatie over alle kenmerken in het nieuwe naamgevingsschema:
 • Productnaam
  De volledige productnaam, inclusief de productversiegegevens. Voor Exchange Server-hotfixes is dat een van de volgende kenmerken:
  • Exchange5.5
  • Exchange2000
 • KB
  Dit kenmerk geeft aan dat de Microsoft Knowledge Base een artikel over deze software-update bevat.
 • Artikelnummer
  Het id-nummer van het Microsoft Knowledge Base-artikel over de software-update.
 • Optie (Optioneel kenmerk)
  Dit optionele kenmerk wordt gebruikt ter onderscheid van software-updatepakketten die hetzelfde probleem behandelen, maar die zijn ontworpen voor verschillende processorplatforms. Het gaat om deze opties:
  • x86 (voor 32-bits processors)
  • AMD64 (voor x86-64bits AMD-processors)
  • IA64 (voor 64-bits Intel-processors)
 • Taal
  De standaardtaalafkorting die staat voor de taal waarvoor het software-updatepakket is bedoeld. Bijvoorbeeld ENU (voor Engels), RUS (voor Russisch) en JPN (voor Japans).

  Opmerking De afkorting INTL wordt gebruikt in gevallen waarbij het software-updatepakket op meerdere talen van toepassing is. In gevallen waarbij het software-updatepakket op alle talen van toepassing is, wordt er geen standaardtaalafkorting gebruikt.

  Een volledige lijst met taalafkortingen kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
  http://www.microsoft.com/globaldev/nlsweb/default.asp (http://www.microsoft.com/globaldev/nlsweb/default.asp)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbinfo KB817903
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store