DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 822107 - Laatste beoordeling: maandag 13 februari 2006 - Wijziging: 3.4

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de opstartmappen van Microsoft Excel. Opstartmappen worden op twee manieren gebruikt in Excel:
 • Voor het laden van Excel-bestanden bij het opstarten

  -en-
 • Als verwijzingslocatie voor sjablonen.
De werkelijke locatie van de opstartmappen kan verschillen al naargelang de versie van Excel die u gebruikt. Zie de sectie 'Verwijzingen' verderop in dit artikel voor meer informatie over de locatie van de Excel-opstartbestanden.

Mappen die bij het opstarten van Excel worden gebruikt

Als u Excel op de standaardlocatie installeert, worden bestanden op de volgende locaties geopend wanneer u Excel start:
 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART, waarbij Gebruikersnaam uw aanmeldingsnaam is.
 • De map die is opgegeven in het vak Alle bestanden bij opstarten openen in op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Opties. (Klik op Opties in het menu Extra om het dialoogvenster Opties te openen.)

Geaccepteerde bestandstypen tijdens het opstarten van Excel

Gewoonlijk gebruikt u opstartmappen om sjablonen en invoegtoepassingen voor Excel te laden, maar u kunt ze ook gebruiken om werkmappen te laden. Wanneer u de onderstaande bestandstypen laadt vanuit een opstartmap, hebben de bestanden de volgende belangrijke kenmerken:

Sjablonen

 • Als u een werkmap met de naam Map.xlt opslaat en in een opstartmap plaatst, wordt die werkmap de standaardwerkmap wanneer u Excel start of een nieuwe werkmap opent.
 • Als u nog andere sjablonen wilt gebruiken, moet u deze in de volgende map plaatsen: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033

  Klik op Nieuw in het menu Bestand om de sjablonen te gebruiken.

Invoegtoepassingen

 • Invoegtoepassingen (XLA-bestanden) die u in een opstartmap plaatst, worden gewoonlijk niet weergegeven wanneer u Excel start, maar worden in het geheugen geladen en voeren automatische macro's uit.
 • U kunt deze invoegtoepassingen vervolgens gebruiken op elke manier die voor de invoegtoepassing mogelijk is (bijvoorbeeld als menu-item of als werkbalkknop).

Werkmappen

 • Werkmappen (XLS-bestanden) die u in een opstartmap plaatst, worden geladen en weergegeven wanneer u Excel start, tenzij een werkmap als verborgen werkmap is opgeslagen. De persoonlijke macrowerkmap Personal.xls is een algemene macrowerkmap die gewoonlijk vanuit de map XLStart in Excel wordt geladen als verborgen werkmap.

Onjuist gebruik van de alternatieve locatie voor opstartbestanden

 • Bij gebruik van een alternatieve locatie voor opstartbestanden moet u een map opgeven met herkenbare bestandstypen (zoals sjablonen, invoegtoepassingen en werkmappen).
 • Als Excel onherkenbare bestandstypen aantreft in een opstartmap, kan een foutbericht worden weergegeven. Meestal is dit het volgende bericht:
  Dit bestand heeft een indeling die door Microsoft Excel niet wordt herkend.

De standaardbestandslocatie gebruiken

 • Naast de alternatieve locatie voor opstartbestanden wordt de Standaardbestandslocatie ook ingesteld op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Opties. Dit is geen opstartmap, maar de map die wordt geopend wanneer u in Excel een bestand opent of opslaat via het menu Bestand.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de locatie van XLStart, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u xlstart in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Excel 2003
Trefwoorden: 
kbhowtomaster KB822107
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store