DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 824684 - Laatste beoordeling: vrijdag 29 november 2013 - Wijziging: 9.0

Samenvatting

In dit artikel wordt de standaardterminologie beschreven die de software-updates voor de Windows Update- en Microsoft Update-service definieert.

Meer informatie

Microsoft gebruikt de volgende standaardterminologie bij de beschrijving van software-updates:
 • Essentiële update

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte correctie voor een specifiek probleem waarmee een essentiële fout wordt opgelost die geen betrekking heeft op beveiliging.
 • Definitie-update

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte en veelgebruikte software-update met toevoegingen voor de definitiedatabase van een product. Definitiedatabases worden meestal gebruikt om objecten met specifieke kenmerken te detecteren, zoals schadelijke code, phishing-websites of ongewenste e-mail.
 • Stuurprogramma

  Definitie: Software die de invoer en uitvoer van een apparaat regelt.
 • Feature pack

  Definitie: Een nieuwe productfunctionaliteit die eerst buiten de context van een productversie wordt gedistribueerd en die doorgaans in de volgende volledige productversie wordt opgenomen.
 • Beveiligingsupdate

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte correctie voor een productgebonden beveiligingsprobleem. De prioriteit van beveiligingsproblemen is afhankelijk van de ernst van het probleem. Het prioriteitsniveau wordt in het Microsoft Beveiligingsbulletin aangeduid als essentieel, belangrijk, gemiddeld of laag.

  Aanvullende informatie: Beveiligingsupdates van Microsoft kunnen door klanten worden gedownload, samen met twee bijbehorende documenten: een beveiligingsbulletin en een Microsoft Knowledge Base-artikel. Als u meer informatie wilt over de indeling van Microsoft Knowledge Base-artikelen voor beveiligingsupdates, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  824689  (http://support.microsoft.com/kb/824689/nl/ ) Beschrijving van de indeling van Microsoft Knowledge Base-artikelen voor Microsoft-beveiligingsupdates
 • Servicepack

  Definitie: Een geteste, cumulatieve set van alle hotfixes, beveiligingsupdates, essentiële updates en gewone updates. Daarnaast kunnen servicepacks aanvullende correcties bevatten voor problemen die sinds het uitbrengen van het product intern zijn aangetroffen. Servicepacks kunnen tevens een beperkt aantal door klanten gevraagde ontwerpwijzigingen of functies bevatten.
 • Hulpprogramma

  Definitie: Een programma of functie waarmee een taak of reeks van taken kan worden uitgevoerd.
 • Update

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte correctie voor een bepaald probleem. Een update heeft betrekking op een niet-essentiële fout die geen betrekking heeft op beveiliging.
 • Updatepakket

  Definitie: Een geteste, cumulatieve set van hotfixes, beveiligingsupdates, essentiële updates en gewone updates die in een pakket zijn samengebracht om de implementatie te vereenvoudigen. Een updatepakket heeft doorgaans betrekking op een bepaald gebied, bijvoorbeeld beveiliging, of een bepaald onderdeel van een product, bijvoorbeeld IIS (Internet Information Services).

Referenties

Ga voor meer informatie over hoe Microsoft software corrigeert nadat deze is uitgebracht naar de volgende Microsoft TechNet-website:
http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc184906.aspx (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc184906.aspx)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Customer Service and Support Information
Trefwoorden: 
kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo KB824684
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store