DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 830119 - Laatste beoordeling: zondag 1 maart 2015 - Wijziging: 2.0

 
Zie voor een Microsoft Outlook 2000-versie van dit artikel: 239652  (http://support.microsoft.com/kb/239652/ ) .
Zie voor een Microsoft Outlook 2002-versie van dit artikel: 290847  (http://support.microsoft.com/kb/290847/ ) .

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt de functie AutoArchiveren in Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office Outlook 2003 beschreven.

Meer informatie

Het postvak van Microsoft Outlook groeit omdat de items worden aangemaakt op dezelfde manier als papieren zich op uw bureau opstapelen. In de wereld van papier, kunt u af en toe uw documenten doornemen die documenten opslaan die belangrijk zijn maar die zelden worden gebruikt. Documenten die minder belangrijk zijn, zoals kranten en tijdschriften, kunt u negeren op basis van hun leeftijd.

Hetzelfde proces kunt in Outlook 2003 en latere versies snel uitvoeren. U kunt oude items handmatig naar een opslagbestand overbrengen door te klikken oparchief in het menu bestandkunt, of u oude items automatisch overgebracht met behulp van de functie AutoArchiveren. Items zijn oud als ze de leeftijd bereiken die u opgeeft. Met de functie AutoArchiveren kunt u oude items verwijderen of verplaatsen. Outlook kan allerlei soorten items gearchiveren, maar het programma vindt alleen bestanden die zijn opgeslagen in een e-mailmap, bijvoorbeeld een Microsoft Excel-werkblad of een Microsoft Word-document dat is gekoppeld aan een e-mailbericht. Een bestand dat niet in een e-mailmap is opgeslagen, kan niet worden gearchiveerd.

De functie AutoArchiveren is een proces. Eerst schakelt u de functie AutoArchiveren in. Vervolgens stelt u de eigenschappen in voor AutoArchiveren voor elke map die u archiveren wilt.

Op mapniveau kunt u bepalen welke items gearchiveerd moeten worden en hoe vaak ze worden gearchiveerd. U kunt afzonderlijke mappen automatisch archiveren of kunt u een standaardinstelling van AutoArchiveren voor alle mappen configureren en vervolgens de instellingen van AutoArchiveren configureren voor afzonderlijke mappen waarvan u niet wilt dat ze de standaardinstellingen van AutoArchiveren gebruiken. De functie AutoArchiveren wordt automatisch uitgevoerd wanneer u Outlook start. Outlook controleert de AutoArchiveringseigenschappen van elke map op datum en verplaatst oudere items naar het archiefbestand. Items die zijn verplaatst naar de map Verwijderde Items worden verwijderd.

Outlook 2003 en Outlook 2007
Verschillende Outlook-mappen zijn standaard ingesteld met de functie AutoArchiveren ingeschakeld. Hier volgt een lijst van de mappen waarvoor de functie AutoArchiveren is ingeschakeld en van elke map de bijbehorende geldigheidsperiode:

De map Agenda (6 maanden)
De map taken (6 maanden)
De map logboek (6 maanden)
De map Verzonden Items (2 maanden)
De map Verwijderde Items (2 maanden)

Het postvak in, notities, contactpersonen en de mappen concepten hebben de functie AutoArchiveren niet automatisch ingeschakeld. U kunt de functie AutoArchiveren niet gebruiken met de map Contactpersonen, omdat de map met contactpersonen geen archief-eigenschap heeft.

Outlook 2010 en Outlook 2013
De functie AutoArchiveren is standaard uitgeschakeld in Outlook 2010 en Outlook 2013. De functie AutoArchiveren is echter standaard ingeschakeld in Outlook 2003 en Outlook 2007. Daarom blijft de functie AutoArchiveren ingeschakeld als u de functie AutoArchiveren van Outlook 2003 of Outlook 2007 niet uitschakelt bij een upgrade naar Outlook 2010 en Outlook 2013.

Het verschil tussen Items archiveren en exporteren

Wanneer u items archiveert, kunt u alleen de items naar een bestand met persoonlijke mappen (.pst) archiveren. Wanneer u items exporteert, kunt u de items exporteren naar talloze verschillende bestandstypen, inclusief PST-bestanden en tekstbestanden met scheidingstekens. De bestaande mapstructuur wordt behouden in uw nieuwe archiefbestand. Als er zich een bovenliggende map bevindt boven de map die u hebt gearchiveerd, wordt deze bovenliggende map in het archiefbestand aangemaakt, maar de items in de bovenliggende map worden niet gearchiveerd. Op deze manier bestaat dezelfde mappenstructuur tussen het archiefbestand en in uw postbus. Mappen blijven op hun plaats na archivering, zelfs als ze leeg zijn. U kunt slechts één bestandstype archiveren, een PST-bestand.

Wanneer u items exporteert, worden de oorspronkelijke items naar het exportbestand gekopieerd, maar ze worden niet verwijderd uit de huidige map.

De functie AutoArchiveren inschakelen

Voor Outlook 2010 en Outlook 2013:
 1. Klik op het bestand en klik vervolgens op de opties tab in het menu bestand .
 2. Klik op de Geavanceerd tabblad.
 3. Klik op Instellingen voor AutoArchiveren.
 4. Selecteer de AutoArchiveren elke in en typ vervolgens een getal in het vak dagen op te geven hoe vaak de procedure van AutoArchiveren wordt uitgevoerd.
 5. Als u worden gewaarschuwd wilt voordat de items worden gearchiveerd, klik op de Waarschuwen vóór AutoArchiveren selectievakje.
 6. In de standaardarchiefbestand typt u een bestandsnaam voor de gearchiveerde items moeten worden overgebracht naar of klik op Bladeren in een lijst te selecteren.
 7. Klik op OK twee keer.
Voor Outlook 2007 en Outlook 2003:
 1. Klik opOptiesin het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Overige .
 2. Klik op AutoArchiveren.
 3. Selecteer de AutoArchiveren elkeuit en geef op hoe vaak de procedure van AutoArchiveren wordt uitgevoerd bytyping een getal in het vak dagen .
 4. Als u worden gewaarschuwd wilt voordat de items worden gearchiveerd, klik op het selectievakje Waarschuwen vóór AutoArchiveren .
 5. Typ in het vak Standaard-archiefbestand afile-naam voor de gearchiveerde items moeten worden overgebracht naar, of klik opBladeren om te selecteren uit een lijst.
 6. Klik tweemaal op OK .
Nu dat u de functie AutoArchiveren hebt ingeschakeld, moet u de eigenschappen voor AutoArchiveren instellen voor elke map.

BelangrijkHet bestand gegevens van Outlook (.pst) die u hebt gekozen als de standaard-archiefbestand moet zich bevinden op de lokale computer. Het gebruik van netwerk PST-bestanden wordt alleen ondersteund met Outlook 2010 en onder zeer speciale omstandigheden. Voor meer informatie over de beperkingen op het gebruik van PST-bestanden via het netwerk, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven.

297019  (http://support.microsoft.com/kb/297019/ ) Limieten voor het gebruik van bestanden met persoonlijke mappen (.pst) via LAN en WAN-koppelingen

De eigenschappen voor AutoArchiveren instellen voor een map

Voor Outlook 2010 en Outlook 2013:

Methode 1:
 1. Selecteer de map die u archiveren wilt.
 2. Klik op de map en klik vervolgens opInstellingen voor AutoArchiveren.
Methode 2:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de map die u AutoArchiveren wilt en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Klik op de AutoArchiveren tabblad.
 3. Instellen van de AutoArchiveren eigenschappen van deze map, klik op deitems wissen die ouder zijn dan selectievakje.
 4. Als u wilt opgeven wanneer de items automatisch naar uw archiefbestand moeten worden overgebracht, typt u een getal in de maanden vak.
 5. Als u wilt opgeven voor de gearchiveerde items moeten worden overgebracht naar een bestand, klikt u op oude items verplaatsen naar.
 6. In de oude items verplaatsen naar een bestandsnaam voor de gearchiveerde items of klik op Bladeren te selecteren uit een lijst en klik op OK.
Voor Outlook 2007 en Outlook 2003:
 1. Klik in de Mappenlijstmet de rechtermuisknop op de thefolder die u AutoArchiveren wilt en klik vervolgens opEigenschappen.
 2. Klik op het tabblad AutoArchiveren .
 3. De eigenschappen voor AutoArchiveren instellen voor deze map, selecteer clickto items wissen die ouder zijn dan.
 4. Als u wilt opgeven wanneer de items automaticallytransferred naar het archiefbestand moeten worden, typt u een getal in het vak maanden.
 5. Als u wilt opgeven voor de gearchiveerde items moeten worden transferredto een bestand, klikt u op oude items verplaatsen naar.
 6. Typ een bestandsnaam voor de gearchiveerde items in het vak oude items verplaatsen naar of klik op Bladeren in alist te selecteren en klik op OK.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 met Business Contact Manager
Trefwoorden: 
kbconfig kbemail kbbackup kbinfo kbmt KB830119 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 830119  (http://support.microsoft.com/kb/830119/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store