DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 835830 - Laatste beoordeling: vrijdag 8 februari 2013 - Wijziging: 3.0

De volgende artikelen zijn gemaakt en/of geproduceerd door Future Publishing Limited. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de meningen in deze artikelen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Er zijn veel e-mailclients, maar Outlook Express nog steeds een van de beste. Petje af.


Outlook gebruiken


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

De wereld is klein en dankzij het wonder van e-mail lijkt de wereld elke dag nog verder te krimpen. Eens was dit het domein van raketgeleerden, maar nu lijkt het wel alsof iedereen, van oma's tot kleine baby's, een e-mailaccount heeft. Wat we nu nodig hebben, is een eenvoudige en betrouwbare manier voor het beheren van e-mail. Maak kennis met Outlook Express 5.0, het gratis e-mailpakket dat samen met IE5 wordt geleverd. Nog nooit was het zo eenvoudig om online te communiceren, vooral dankzij het scala aan hints en aanwijzingen. In een mum van tijd hebt u verbinding en bent u online.

1. Een nieuwe account maken

Steeds meer mensen hebben meer dan één e-mailaccount, meestal om zakelijk en persoonlijk gebruik gescheiden te houden. Met Outlook Express 5 kunt u eenvoudig een aantal verschillende accounts beheren vanuit hetzelfde Postvak IN.

Ga naar Accounts in het menu Extra en klik op de knop Toevoegen. Kies E-mail en volg de wizard op het scherm. Voer uw accountnaam en wachtwoord en de namen van de mailservers voor binnenkomende en uitgaande e-mails in wanneer ernaar wordt gevraagd. Als u een extra account wilt maken, herhaalt u deze procedure. Wanneer u berichten wilt verzenden en ontvangen, kunt u ofwel alle accounts inschakelen door achtereenvolgens Extra, Verzenden/ontvangen en Alles verzenden/ontvangen te kiezen ofwel één account tegelijk afhandelen door terug te gaan naar Verzenden/ontvangen en één accountnaam in de lijst te kiezen.

2. Een interessante nieuwsgroep zoeken

Ga achtereenvolgens naar Extra en Nieuwsgroepen en vervolgens worden alle lijsten die op dat moment online zijn gezocht, tenzij u eerder nieuwsgroepen hebt gebruikt via Outlook Express. Er zijn tienduizenden nieuwsgroepen, dus dit kan enige tijd duren. Nadat de zoekopdracht is voltooid, wordt het venster Abonnement op nieuwsgroep geopend, zodat u naar groepen kunt zoeken waarin u geïnteresseerd bent. Typ een woord waarmee het onderwerp wordt beschreven dat u wilt bespreken, zoals bijvoorbeeld 'overklokken', en de groepen met dit woord in de titel worden in Outlook Express weergegeven. Klik op Abonneren en een pictogram wordt weergegeven naast de naam van de groep.

Nu worden de nieuwsgroepen waarop u zich hebt geabonneerd weergegeven in het venster Mappen. Als u de meest recente berichten wilt downloaden, klikt u op de naam van de groep.

3. Ongewenste e-mail blokkeren

Hebt u een hekel gekregen aan iemand in een nieuwsgroep? Wilt u niets meer van deze persoon lezen? Dat is eenvoudig. Selecteer in het venster Postvak IN of Nieuwsgroep een bericht van de desbetreffende afzender. Selecteer Afzender blokkeren in het menu Bericht. Het e-mailadres van deze persoon wordt weergegeven in het vak Adres en hierin kunt u de gewenste blokkeringsoptie kiezen; of u alle e-mails van deze persoon wilt blokkeren of alleen de berichten naar de nieuwsgroep. Zodra dit is voltooid, worden geen berichten van de afzender op de zwarte lijst meer weergegeven in uw Postvak IN.

Als u van gedachten verandert, kunt u de persoon uit de lijst verwijderen door op Berichtregels in het menu Extra te klikken en vervolgens op Lijst met geblokkeerde berichten te klikken. Nadat u het desbetreffende adres hebt gemarkeerd en op Verwijderen hebt geklikt, kan de persoon in kwestie u weer e-mails sturen.

4. Berichten en antwoorden groeperen

Wanneer er een grote groep personen betrokken raakt bij e-mail- of nieuwsgroepgesprekken, wordt het vaak lastig de antwoorden op een bepaald bericht te vinden. In Outlook Express kunt u de antwoorden sorteren, zodat deze onder het oorspronkelijke bericht worden weergegeven.

Open vanuit het Postvak IN of de Nieuwsgroep Huidige weergave in het menu Beeld en selecteer vervolgens Berichten groeperen op discussie. Klik op het plusteken dat links van het oorspronkelijke bericht wordt weergegeven en de volledige lijst met antwoorden wordt getoond.

Als u alleen antwoorden op uw eigen berichten wilt weergeven, selecteert u Antwoorden op mijn berichten weergeven in de opties in Huidige weergave.

5. Ondertekenen

Handtekeningbestanden bieden een handige methode om e-mails te ondertekenen, waarmee u automatisch een koppeling naar uw website kunt toevoegen, uw contactgegevens kunt vermelden of een favoriete spreuk of een citaat kunt weergeven. Het enige probleem is dat de ondertekening die u voor uw vrienden gebruikt, wellicht niet geschikt is voor e-mails die aan uw manager zijn gericht. In Outlook Express kunt u meerdere ondertekeningen instellen voor verschillende soorten berichten.

Open het menu Extra en selecteer Opties. Klik op het tabblad Handtekeningen en selecteer Nieuw. Typ de tekst voor uw handtekening in het vak Handtekening bewerken of klik op de optie Bestand om een bestand op uw vaste schijf te selecteren dat u wilt toevoegen aan elk bericht dat u verzendt. Herhaal dit voor de verschillende handtekeningen en selecteer de handtekening die u het meest gebruikt door op de knop Als standaard instellen te klikken.

Schakel het selectievakje Deze handtekening toevoegen aan alle uitgaande berichten in, zodat de standaardtekst wordt toegevoegd aan elke e-mail die u verzendt, ook al kunt u andere handtekeningen toevoegen door Handtekeningen te selecteren in het menu Invoegen en het gewenste bestand te kiezen.

6. Een beetje stijl toevoegen

Als u wilt dat uw e-mails opvallen in het Postvak IN van uw vrienden (ervan uitgaande dat zij ook gebruikmaken van Outlook Express), kunt u het briefpapier van het programma gebruiken om saaie berichten te verfraaien met achtergrondafbeeldingen of aantrekkelijke marges.

Open een nieuw bericht en selecteer achtereenvolgens Opmaak en Briefpapier toepassen. Maak een keuze uit de lijst met het beschikbare briefpapier of klik op Meer briefpapier voor een uitgebreidere selectie. Als u geen thema kunt vinden dat aan uw eisen voldoet, klikt u op Nieuw maken. Volg de instructies om uw eigen sjablonen samen te stellen door afbeeldingen en stijlen uit uw eigen verzameling toe te voegen. Uw creaties worden opgeslagen in de hoofdmap voor briefpapier.

7. Spelling controleren

Een e-mail die vol staat met spelfouten, maakt geen goede indruk. Kies Opties in het menu Extra en open het tabblad Spelling. Schakel het selectievakje Altijd spelling controleren voor verzenden in. Wanneer u nu een e-mail verzendt, wordt deze in Outlook Express automatisch kritisch bekeken en krijgt u alternatieve spellingsmethoden te zien voor verkeerd gespelde woorden.

Zorg er echter voor dat u ook De oorspronkelijke tekst bij antwoorden of doorsturen negeren inschakelt, omdat u anders veel tijd kwijt bent wanneer ook de oorspronkelijke e-mail en niet alleen uw antwoord wordt gecontroleerd. Controleer als uw voertaal Engels is, ook of de spellingcontrole is ingesteld op Engels (Groot-Brittannië), omdat Outlook Express anders voorstelt dat u Amerikanismen zoals 'color' en 'honor' moet gebruiken in uw e-mails.

8. Meerdere berichten tegelijk doorsturen

Als u een aantal opgeslagen berichten in één keer naar een vriend wilt sturen, gaat u naar de map met deze berichten en houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op elk bericht klikt. Zodra de berichten allemaal zijn gemarkeerd, klikt u op de knop Doorsturen op de hoofdwerkbalk. Het venster Nieuw bericht wordt geopend, waarin alle geselecteerde e-mails worden weergegeven als bijlagen. U hoeft alleen het bericht nog af te maken en het te verzenden.

9. Automatisch op e-mail controleren

De kans bestaat dat u een belangrijke e-mail mist, tenzij u telkens uw Postvak IN controleert. Outlook Express kan dit voorkomen door als een soort persoonlijke secretaresse ervoor te zorgen dat u alle berichten op tijd ontvangt.

Klik achtereenvolgens op Extra en op Opties en schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Elke 0 minuten op nieuwe berichten controleren in, waarbij u het aantal minuten wijzigt in de gewenste instelling. Telkens als u online bent, wordt nu door Outlook Express automatisch gecontroleerd of er nieuwe berichten zijn op de ingestelde tijden en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

10. Adresboeken importeren

Wanneer u Outlook Express begint te gebruiken, hoeft u niet uw adresboek helemaal opnieuw samen te stellen. U kunt contactgegevens importeren uit elk ander Windows-adresbestand, uit het persoonlijk adresboek van Microsoft Exchange of uit tekstbestanden. Ga in het menu Bestand naar Importeren en selecteer Windows-adresboek. Zoek vervolgens naar het WAB-bestand op uw computer en klik op Openen.

Als u een adresboek wilt importeren dat geen Windows-adresboek is, wijst u Ander adresboek aan onder Importeren en zoekt u op dezelfde manier naar het bestand. Als uw adresboek niet wordt gevonden door Outlook Express, exporteert u het adresboek in het oorspronkelijke programma als een CSV-bestand of een LDIF-bestand (LDAP Directory Interchange Format) en importeert u dit bestand in Outlook Express.

11. Niet aanwezig

Als u voor een langere periode afwezig bent, is het laatste dat u wilt tegenkomen bij uw terugkeer een Postvak IN vol met berichten van personen die steeds bozer worden omdat u nog niet hebt gereageerd. Laat hen weten waar u bent door een bericht te maken in uw tekstverwerkingsprogramma en dit als een tekstbestand op te slaan. Vervolgens gaat u naar het menu Extra in Outlook Express en kiest u achtereenvolgens Hulpprogramma's voor berichten en E-mailopties. Kies in het venster Selecteer de criteria voor de regel de optie Voor alle berichten en markeer Beantwoorden met bericht onder Selecteer de acties voor de regel. Onder Beschrijving van de regel wordt een koppeling naar een Bericht weergegeven. Klik hierop en zoek naar het tekstbestand dat u eerder hebt opgeslagen. Wanneer in Outlook Express vervolgens wordt gevraagd naar een naam voor de regel, noemt u deze 'automatisch beantwoorden' en klikt u op OK.

12. OE gebruiken in uw webbrowser

Als u Outlook Express instelt als uw standaard e-mailprogramma, wordt Outlook Express geopend wanneer u op een koppeling naar een e-mail of een nieuwsgroep klikt op een webpagina. Ga in het menu Extra naar Opties en klik vervolgens op het tabblad Algemeen. Klik op de knop Als standaard instellen voor zowel nieuwsgroepen als e-mails in het venster Programma's voor het afhandelen van berichten.

13. E-mails ordenen

Wilt u graag al uw berichten bewaren voor het geval dat? Dat is prima, tenzij u deze in het Postvak IN bewaart, waardoor het moeilijk wordt berichten te vinden. U kunt verwarring vermijden door in het menu Bestand achtereenvolgens Map en Nieuwe map te selecteren. Kies de locatie voor de submap en geef deze een naam. De nieuwe map wordt weergegeven in het venster Map, zodat u berichten uit het Postvak IN hierin kunt slepen.

14. Het adresboek exporteren

Als u veel op reis bent en u graag uw adresboek wilt meenemen, maar u dit niet altijd kunt openen vanaf een andere pc, hoeft u zich geen zorgen te maken.

Open eerst het Adresboek en selecteer achtereenvolgens Bestand en Exporteren. Selecteer Ander adresboek en kies Tekstbestand (met door komma's gescheiden waarden). U wordt vervolgens gevraagd om het geëxporteerde adresboek een naam te geven en exact te vermelden welke velden u in het nieuwe bestand wilt opslaan, zoals bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres van de contactpersoon. Klik op OK en de vereiste gegevens worden opgeslagen als een bestand dat door iedereen met een tekstverwerker kan worden geopend.

15. Contactpersonen toevoegen

Wanneer u een e-mail van iemand ontvangt en u deze persoon wilt toevoegen aan uw adresboek, klikt u met de rechtermuisknop op het bericht en kiest u Afzender toevoegen aan adresboek. U kunt ook Outlook Express zo instellen dat het adresboek telkens wordt bijgewerkt als u een bericht beantwoordt. Klik achtereenvolgens in het menu Extra op Opties en schakel op het tabblad Verzenden het selectievakje Degenen die ik beantwoord automatisch in mijn adresboek opnemen in.

16. Visitekaartjes

In Outlook Express kunt u er gemakkelijk voor zorgen dat anderen over uw volledige adresgegevens beschikken. In Visitekaartje worden al uw persoonlijke gegevens uit het adresboek overgenomen en in de indeling vCard opgeslagen, die in verschillende besturingssystemen kan worden gebruikt.

Maar eerst moet u een vermelding voor uzelf maken in het Adresboek, door achtereenvolgens Bestand, Nieuw en Contactpersoon te kiezen. Als u hiermee klaar bent, gaat u terug naar Bestand, opent u Exporteren en klikt u vervolgens op Visitekaartje (vCard). Kies een locatie waar u het visitekaartje wilt opslaan en klik op Opslaan. De volgende keer dat u een nieuw bericht maakt, kunt u Mijn visitekaartje kiezen in het menu Invoegen om dit aan de e-mail toe te voegen.

17. Grote berichten verzenden met OE

Om ervoor te zorgen dat het internetverkeer vloeiend blijft verlopen, hanteren veel e-mailservers een limiet voor de grootte van de berichten die u kunt verzenden of ontvangen, waardoor het meestal onmogelijk is om berichten die groter zijn dan 1 MB te verzenden. In Outlook Express kunnen grotere berichten worden opgesplitst in hanteerbare brokken, die weer worden samengevoegd, nadat ze zijn gearriveerd in het Postvak IN van uw contactpersoon.

Ga naar Accounts in het menu Extra en klik op het tabblad E-mail op Eigenschappen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en schakel het selectievakje Artikelen opsplitsen indien groter dan x kB in, waarbij u de maximale bestandsgrootte invoert die door uw server wordt toegestaan.

18. Contactpersonen delen met andere id's

Wellicht maken er meer personen gebruik van uw pc en wilt u met deze personen een gemeenschappelijk Adresboek delen. Dat is geen probleem. Klik op de knop Adres op de hoofdwerkbalk om het venster Adresboek te openen en selecteer de contactpersoon die u wilt delen. Markeer de naam en sleep deze in de map Gedeelde contactpersonen. Nu kan iedereen die gebruikmaakt van Outlook Express deze contactpersoon zien door naar de map Gedeelde contactpersonen in het venster Adresboek te gaan.

Onthoud dat u, door deze contactpersoon van uw eigen Adresboek naar de map Gedeelde contactpersonen te slepen, deze hebt verwijderd uit de oorspronkelijke lijst. Als u deze contactpersoon in uw eigen Adresboek wilt bewaren, maakt u een kopie van de contactgegevens en sleept u vervolgens deze kopie naar de map Gedeelde contactpersonen, in plaats van het origineel.

19. Nieuwsgroepen offline lezen

U kunt voorkomen dat uw telefoonrekening te hoog oploopt, door Outlook Express zo in te stellen dat berichten of kopteksten van nieuwsgroepen worden gedownload, zodat u deze offline kunt lezen. Selecteer in het venster Mappen de nieuwsgroep en kies Nieuwsgroep synchroniseren in het menu Extra. Hierdoor krijgt u de opties Alle berichten om alle berichten te downloaden als u online bent, Nieuwe berichten om alleen de berichten te downloaden die in de nieuwsgroep zijn verschenen nadat u zich voor het laatst hebt afgemeld of Alleen kopteksten om alleen het onderwerp, de auteur en de grootte van het bericht te downloaden.

Als u deze laatste optie hebt geselecteerd en u een bericht tegenkomt dat u graag wilt lezen wanneer u weer online bent, markeert u de titel van het bericht, klikt u hier met de rechtermuisknop op en selecteert u Later downloaden. Er wordt een blauwe pijl weergegeven naast het bericht, waarmee wordt aangegeven dat de volledige tekst wordt gedownload wanneer u de volgende keer online bent.

20. Grote schoonmaak in de nieuwsgroepen

Wanneer u zich hebt geabonneerd op een zeer actieve nieuwsgroep, kan uw map snel gevuld worden door ongewenste berichten, ongewenste bijlagen of zelfs beschadigde berichten die alleen maar kostbare ruimte op uw vaste schijf in beslag nemen.

Als u deze berichten wilt opruimen, gaat u naar het menu Extra en kiest u Opties. Klik in het venster Opties op het tabblad Onderhoud en selecteer Nu opruimen. Zorg ervoor dat de gewenste nieuwsgroep is geselecteerd in het venster Bestandsgegevens en klik op Comprimeren om de verspilde ruimte in de directory vrij te maken. U kunt ook alle berichtteksten verwijderen met de knop Berichten verwijderen of alle berichtteksten en kopteksten wissen door op de knop Delete te drukken.

Outlook Express 5.0 aanpassen


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Niets ligt voor eeuwig vast, dus waarom passen we het Outlook Express-venster niet eens aan?

1. Het Outlook Express-venster kan helemaal worden aangepast aan uw behoeften.

Wilt u de werkbalk zien, maar hoeft u het venster Mappen niet voortdurend te zien? Dat is geen probleem. Selecteer het menu Beeld en ga naar Opties. Markeer in het venster Opties de gewenste subvensters van Outlook Express en klik op OK. Het Outlook Express-venster wordt vervolgens opnieuw geordend, zodat uw keuzen worden weergegeven.

2. In het voorbeeldvenster kunt u de inhoud van een bericht bekijken zonder dit te openen in een apart venster. Ga naar het menu Beeld en selecteer Indeling. Geef in het gebied Voorbeeldvenster aan of u het voorbeeld naast of onder het berichtvenster wilt weergeven en ook of u de contactgegevens van de e-mail in het voorbeeldvenster wilt weergeven. Klik op OK. Als u vervolgens eenmaal klikt op de koptekst van een bericht, wordt de inhoud ervan in het venster weergegeven. U kunt de e-mail natuurlijk ook in een eigen venster weergeven door te dubbelklikken op de e-mail.

3. Als u de werkbalk wilt aanpassen, kiest u Indeling in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Werkbalk aanpassen. U kunt in Tekstopties kiezen of u een beschrijving van het pictogram onder of naast het pictogram wilt weergegeven, of dat u alleen het pictogram wilt weergeven. U kunt knoppen toevoegen door een activiteit te selecteren in de lijst Beschikbare werkbalkknoppen en op Toevoegen te klikken. De volgorde waarin de pictogrammen worden weergegeven, kan worden aangepast door de knop te markeren in de lijst Geselecteerde werkbalkknoppen en vervolgens op Omhoog of Omlaag te klikken.

4. In het berichtenvenster worden de e-mails weergegeven in een aantal kolommen, zoals onderwerp, datum en naam van afzender. U kunt deze wijzigen door achtereenvolgens Beeld en Kolommen te selecteren vanuit het berichtenvenster en vervolgens het selectievakje naast de gewenste kolom in te schakelen. U kunt kolommen verwijderen door de desbetreffende kolom aan te wijzen en Verbergen te selecteren. U kunt de breedte van een afzonderlijke kolom wijzigen door de naam ervan te markeren en het getal in het pixelvak te wijzigen.

5. Nadat de kolommen naar wens zijn aangepast, kunt u de volgorde wijzigen waarin de binnenkomende e-mails in de lijst worden opgenomen. Meestal zult u deze willen weergeven op datum, zodat de nieuwste berichten zich boven aan de lijst bevinden, maar soms is het handig om het Postvak IN bijvoorbeeld te sorteren op afzender, zodat u bepaalde berichten gemakkelijk kunt vinden. Selecteer achtereenvolgens Beeld en Sorteren en markeer de kolom waarop de berichten in Outlook Express moeten worden gesorteerd. U kunt ook altijd schakelen tussen weergaven door op de kolomkoppen in het berichtenvenster te klikken.

6. De lettertypen waarmee berichten worden weergegeven wijzigt u door in het menu Extra naar Opties te gaan en vervolgens het tabblad Lezen te selecteren. Hier kunt u het type en de grootte van het lettertype wijzigen en de regionale instellingen. Dit is essentieel als u berichten verzendt of ontvangt in andere talen die gebruikmaken van andere lettertekens dan uw taal. Als u het standaardlettertype voor alle uitgaande berichten wilt wijzigen, gaat u opnieuw naar het venster Opties, maar kiest u ditmaal het tabblad Opstellen en selecteert u Lettertype.

Houd het netjes


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Ongewenste e-mail is altijd vervelend, maar dit is helemaal het geval als de e-mail niet geschikt is voor alle leeftijden. U kunt in Outlook Express automatisch filteren op ongeschikte e-mails.

1. Klik in het menu Extra op Berichtregels en vervolgens op E-mail. Klik in het vak Selecteer de criteria voor de regel op de optie Waar het onderwerp specifieke woorden bevat. In het vak Beschrijving van de regel wordt een koppeling met de naam Bevat specifieke woorden weergegeven. Klik hier om het vak Specifieke woorden te openen.

2. Typ in het vak Specifieke woorden de woorden waar Outlook Express naar moet zoeken en klik vervolgens op Toevoegen. Herhaal dit voor alle woorden die u wilt opnemen. Als u op Optie klikt, kunt u aangeven of het programma de regel moet toepassen als het bericht enkele of eventueel alle woorden bevat. Klik op OK als u klaar bent.

3. Selecteer Verwijderen van de server in de optie Selecteer de acties voor de regel en zorg ervoor dat u deze regel een naam geeft. Klik op OK en het vak Berichtregel in Outlook Express wordt geopend. Klik op de knop Nu toepassen en vervolgens bereiken berichten met de ongewenste tekst uw postvak niet meer. Als u een regel wilt wijzigen, kunt u teruggaan naar het venster Berichtregel en op Wijzigen klikken.

Dit materiaal wordt beschermd onder de copyrights of de licenties van Future Publishing Limited (http://www.futureplc.com/) , een onderneming van Future Network plc, V.K.2004. Alle rechten voorbehouden.


De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store