DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 837910 - Laatste beoordeling: donderdag 12 oktober 2006 - Wijziging: 5.2

Symptomen

U kunt niet scrollen met het muiswiel in de Microsoft Visual Basic 6.0 IDE.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat de Visual Basic 6.0 IDE geen ingebouwde ondersteuning heeft voor scrollen met het muiswiel.

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:

Methode 1

Download het bestand VB6 Mouse Wheel.exe. Dit bevat de invoegtoepassing-DLL en de code die wordt gebruikt om deze DLL te maken.
 1. Download het bestand VB6 Mouse Wheel.exe. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket VB6MouseWheel.EXE nu downloaden. (http://download.microsoft.com/download/e/f/b/efb39198-7c59-4ace-a5c4-8f0f88e00d34/vb6mousewheel.exe)

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591  (http://support.microsoft.com/kb/119591/ ) Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regsvr32 <pad>\VB6IDEMouseWheelAddin.dll en klik op OK.
 3. Start Visual Basic 6.0.
 4. Klik op Invoegtoepassingen en klik op Beheer van invoegtoepassingen.
 5. Klik in de lijst Beheer van invoegtoepassingen op MouseWheel Fix.
 6. Schakel het selectievakje Geladen/verwijderd en vervolgens het selectievakje Laden tijdens het opstarten in.
 7. Klik op OK.
U kunt de invoegtoepassing-DLL ook samenstellen in Visual Basic 6.0. Als u dit doet, wordt de invoegtoepassing-DLL automatisch geregistreerd. Voer vervolgens stap 4 tot en met 7 uit om de invoegtoepassing-DLL in te schakelen. Ga als volgt te werk om de invoegtoepassing-DLL samen te stellen: klik op VB6IDEMouseWheelAddin.dll maken in het menu Bestand.

Methode 2

Gebruik een eerdere versie van de Microsoft IntelliPoint-software. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Als de IntelliPoint-software op uw computer versie 4.9 of hoger is, verwijdert u deze software van de computer.
 2. Installeer IntelliPoint-software versie 4.12. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket IntelliPoint 4.12 nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4348502a-61be-4072-abe2-e3fc3aa0eee6&amp;amp;DisplayLang=en)

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591  (http://support.microsoft.com/kb/119591/ ) Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Opmerking Deze invoegtoepassing kunt u ook in de meeste VBA-omgevingen gebruiken. Installeer de invoegtoepassing zoals hiervoor is beschreven, maak een .REG-bestand met de volgende waarden en voeg dit samen in het register.

Windows Register-editor versie 5.00

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\VBE\6.0\Addins\VB6IDEMouseWheelAddin.Connect
 • "FriendlyName"="MouseWheel Fix"
 • "CommandLineSafe"=dword:00000000
 • "LoadBehavior"=dword:00000000
Opmerkingen Deze sleutels kunnen genegeerd worden als u deze onder HKEY_LOCAL_MACHINE plaatst.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Ondersteuning voor het muiswiel in Visual Basic 6.0 is een functie van het muisstuurprogramma. Het bericht WM_MOUSEWHEEL wordt naar het actieve venster verzonden als u het muiswiel draait. Aangezien de Visual Basic 6.0 IDE geen ingebouwde ondersteuning heeft voor scrollen met het muiswiel, negeert de IDE het bericht WM_MOUSEWHEEL. IntelliPoint-software versie 4.12 biedt echter wel muiswielondersteuning en zet het bericht WM_MOUSEWHEEL om in WM_SCROLL. IntelliPoint-software versie 4.9 en hoger kennen deze functie niet. Als u dus met het muiswiel wilt scrollen in de Visual Basic 6.0 IDE, moet u IntelliPoint-software versie 4.12 gebruiken.

Referenties

Voor meer informatie over het bericht WM_MOUSEWHEEL kunt u de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) bezoeken:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/winui (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/userinput/mouseinput/mouseinputreference/mouseinputmessages/wm_mousewheel.asp)
/windowsuserinterface/userinput/mouseinput/mouseinputreference (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/userinput/mouseinput/mouseinputreference/mouseinputmessages/wm_mousewheel.asp)
/mouseinputmessages/wm_mousewheel.asp (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/userinput/mouseinput/mouseinputreference/mouseinputmessages/wm_mousewheel.asp)
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
828675  (http://support.microsoft.com/kb/828675/ ) Het muiswiel bladert langzamer nadat u Desktop Elite hebt geïnstalleerd

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 3
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 4
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 5
 • Microsoft Visual Basic for Applications 6.0
 • Microsoft Visual Basic for Applications 5.0
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Trefwoorden: 
kbevent kbideproject kbdriver kbdevstudio kbprb KB837910
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store