DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 842166 - Laatste beoordeling: donderdag 10 maart 2005 - Wijziging: 1.2

Op deze pagina

Inleiding

Alle functies van Microsoft Office Outlook 2003 die toegang hebben tot de Microsoft Office-service Internet Beschikbaarheidsinfo (OIFB), zijn niet meer beschikbaar na installatie van Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat de OIFB-service buiten gebruik zal worden gesteld.

Tijdsbestek voor het buiten gebruik stellen van de OIFB-service

De OIFB-service wordt binnenkort buiten gebruik gesteld. U krijgt op een van de volgende manieren te horen dat de OIFB-service buiten gebruik wordt gesteld:
 1. U krijgt bericht op de volgende homepage van Microsoft Office-service Internet Beschikbaarheidsinformatie:
  http://freebusy.office.microsoft.com/freebusy/freebusy.dll (http://freebusy.office.microsoft.com/freebusy/freebusy.dll)
 2. U ontvangt een e-mailbericht als u een geregistreerde gebruiker van de OIFB-service bent.

In beide kennisgevingen wordt u ervan op de hoogte gebracht dat u de volgende alternatieven kunt gebruiken nadat de OIFB-service buiten gebruik is gesteld:
 1. U kunt beschikbaarheidsinformatie op elke server publiceren waarop u lees- en schrijfmachtigingen hebt.
 2. Als u een MSN Premium-account hebt, kunt u uw beschikbaarheidsinformatie delen met de Microsoft Office Outlook Connector voor MSN.

Klik voor meer informatie over de Outlook Connector voor MSN op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
287604   (http://support.microsoft.com/kb/287604/ ) MSN configureren voor Outlook 2002 en Outlook 2003

Wijzigingen in de gebruikersinterface

Nadat de OIFB-service buiten gebruik is gesteld, worden alle ingangen voor deze functie in Microsoft Outlook verwijderd of uitgeschakeld. Als u een vergadering hebt gepland met iemand op internet wanneer u niet de OIFB-service gebruikt, wordt niet meer het volgende bericht in het dialoogvenster Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo weergegeven:
Voor sommige genodigden zijn mogelijk geen planninggegevens beschikbaar. U en uw genodigden kunnen elkaars beschikbaarheidsinfo bekijken als u deelneemt aan de Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo-service.

De volgende opties in het dialoogvenster Opties voor beschikbaarheidsinfo in Outlook 2003 worden verwijderd na installatie van Office 2003 SP1:
 • Publiceren en zoeken met Microsoft Office Internet Beschikbaarheidsinfo-service
 • Beschikbaarheidsinfo vragen in uitnodigingen voor deelname aan een vergadering

Nadat u Office 2003 SP1 hebt geïnstalleerd, staat de optie Publiceren op mijn locatie nog steeds in het dialoogvenster Opties voor beschikbaarheidsinfo. U kunt deze optie gebruiken om uw beschikbaarheidsinfo voor Outlook te publiceren op een FTP-locatie (File Transfer Protocol) waarvoor u lees- en schrijfmachtigingen hebt.

Klik voor meer informatie over het gebruik van de optie 'Publiceren op mijn locatie' op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
827775   (http://support.microsoft.com/kb/827775/ ) Internetbeschikbaarheidsgegevens in Outlook 2003 gebruiken


Nadat de OIFB-service buiten gebruik is gesteld


Als u Microsoft Outlook 2002 gebruikt of als u Outlook 2003 nog niet hebt bijgewerkt met Office 2003 SP1, wordt het volgende bericht weergegeven wanneer u de OIFB-service wilt gebruiken via de ingangen die nog in Outlook beschikbaar zijn:
De Microsoft Office-service voor vrije/bezette tijden voor Internet-gebruik is afgebroken. Klik op Uitschakelen om de functie uit te schakelen in Microsoft Office Outlook.

Het bericht bevat de opties Uitschakelen en Annuleren. Als u op Uitschakelen klikt, worden de volgende registergegevens op de client geconfigureerd:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Calendar\Internet Free/Busy

Waarde: NoService
Type: DWORD
Gegevens: 1 (De OIFB-service wordt op de client uitgeschakeld)

Nadat deze registersleutel is geconfigureerd met de hierboven vermelde gegevens, is Outlook feitelijk geconfigureerd alsof u Office 2003 SP1 hebt geïnstalleerd (alsof de OIFB-service nog werkte). De ingangspunten voor de OIFB-service in Outlook zijn niet beschikbaar (grijs weergegeven) of niet-bestaand omdat de OIFB-service in deze situatie niet meer beschikbaar is. Het is raadzaam op Uitschakelen te klikken wanneer dit bericht wordt weergegeven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Outlook 2003, Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
KB842166
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store