DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 843016 - Laatste beoordeling: woensdag 8 januari 2014 - Wijziging: 1.0

Op deze pagina

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u de nieuwe functie voor pop-upblokkering moet configureren op een computer met Windows XP Service Pack 2. Pop-upblokkering is een nieuwe functie in Internet Explorer. Met deze functie worden de meeste ongewenste pop-upvensters geblokkeerd. Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld. Als pop-upblokkering is ingeschakeld, worden de pop-upvensters die automatisch verschijnen of op de achtergrond worden uitgevoerd, geblokkeerd. De pop-upvensters die door een gebruiker worden geopend, worden niet geblokkeerd, maar op de normale manier weergegeven.

Meer informatie

Pop-upblokkering inschakelen

OpmerkingPop-upblokkering is standaard ingeschakeld. U hoeft deze functie alleen in te schakelen wanneer deze is uitgeschakeld.

U kunt pop-upblokkering op de volgende manieren inschakelen:
 • Wanneer het u wordt gevraagd
 • In het menu Extra
 • In het dialoogvenster Internet-opties

Wanneer het u wordt gevraagd

U kunt pop-upblokkering inschakelen wanneer dat wordt gevraagd voordat het eerste pop-upvenster wordt weergegeven.

In het menu Extra

Ga als volgt te werk om pop-upblokkering te configureren in het menu Extra:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra, wijs Pop-upblokkering aan en klik op Pop-upblokkering inschakelen om pop-upblokkering in te schakelen of klik op Pop-upblokkering uitschakelen om pop-upblokkering uit te schakelen.

In het dialoogvenster Internetopties

Ga als volgt te werk om pop-upblokkering te configureren vanuit het dialoogvenster Internetopties:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Privacy en schakel het selectievakje Pop-ups blokkeren in om pop-upblokkering in te schakelen of schakel het selectievakje Pop-ups blokkeren uit om pop-upblokkering uit te schakelen.
 4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Instellingen voor pop-upblokkering configureren

U kunt de volgende instellingen voor pop-upblokkering configureren:
 • Een website aan de lijst met toegestane websites toevoegen
 • Alle pop-upvensters blokkeren
 • De toets voor het opheffen van de blokkering gebruiken
 • Een geluid afspelen wanneer een pop-upvenster wordt geblokkeerd

Lijst met toegestane websites

U kunt opgeven dat pop-upvensters van een bepaalde website mogen worden geopend door deze website aan de lijst Toegestane websites toe te voegen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Internet Explorer.
 2. Wijs Pop-upblokkering aan in het menu Extra en klik op Instellingen van pop-upblokkering.
 3. Typ in het vak Adres van toegestane website het adres van de desbetreffende website en klik op Toevoegen.
 4. Klik op Sluiten.

Alle pop-upvensters blokkeren

Ga als volgt te werk als u alle pop-upvensters wilt blokkeren, inclusief de pop-upvensters die door een gebruiker worden geopend:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Internet Explorer.
 2. Wijs Pop-upblokkering aan in het menu Extra en klik op Instellingen van pop-upblokkering.
 3. Selecteer in de lijst Filterniveau de optie Hoog: alle pop-ups blokkeren (CTRL om dit op te heffen) en klik op Sluiten.

Toets om blokkering op te heffen

Als u zelf een pop-upvenster wilt openen terwijl u het filterniveau hebt ingesteld op Hoog: alle pop-ups blokkeren (CTRL om dit op te heffen), houdt u de CTRL-toets ingedrukt en opent u het pop-upvenster.

Geluid configureren

Als u wilt dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer een pop-upvenster wordt geblokkeerd, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Internet Explorer.
 2. Wijs Pop-upblokkering aan in het menu Extra en klik op Instellingen van pop-upblokkering.
 3. Schakel het selectievakje Een geluid afspelen als een pop-up wordt geblokkeerd in en klik op Sluiten.

Pop-upblokkering configureren voor zones die als veilige zones worden beschouwd

Omdat de zones Vertrouwde websites en Lokaal intranet worden beschouwd als veilige zones, worden de pop-upvensters afkomstig van websites in deze zones nooit geblokkeerd. Ga als volgt te werk om pop-upblokkering voor deze zones te configureren:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internetopties.
 3. Open het tabblad Beveiliging en klik in het vak Selecteer een zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Lokaal intranet.
 4. Klik op Aangepast niveau en klik bij Pop-upblokkering gebruiken op Inschakelen om pop-upblokkering in te schakelen of op Uitschakelen om pop-upblokkering uit te schakelen.
 5. Klik tweemaal op OK.
 6. Herhaal stap 1 en 2.
 7. Open het tabblad Beveiliging en klik in het vak Selecteer een zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Vertrouwde websites.
 8. Klik op Aangepast niveau en klik bij Pop-upblokkering gebruiken op Inschakelen om pop-upblokkering in te schakelen of op Uitschakelen om pop-upblokkering uit te schakelen.
 9. Klik tweemaal op OK.
Als u meer informatie wilt over de informatiebalk van Internet Explorer in Windows XP SP2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
843017  (http://support.microsoft.com/kb/843017/nl/ ) Beschrijving van de informatiebalk van Internet Explorer in Windows XP Service Pack 2

Pop-upblokkering configureren met behulp van een registersleutel

Volledige pop-upblokkering configureren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Dubbelklik op Iexplore.exe.
 4. Als u de volledige pop-upblokkering wilt uitschakelen, typt u 0 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK. Als u de volledige pop-upblokkering wilt inschakelen, typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.

Pop-upblokkering configureren per zone

Elk getal onder de volgende registersubsleutels geeft een andere zone aan:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
Voor 1809 onder elke zone betekent de gegevenswaarde 3 dat pop-upblokkering is uitgeschakeld. De gegevenswaarde 0 betekent dat pop-upblokkering is ingeschakeld.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
182569  (http://support.microsoft.com/kb/182569/nl/ ) Beschrijving van registervermeldingen voor beveiligingszones in Internet Explorer

Pop-upblokkering configureren via Groepsbeleid

Volledige pop-upblokkering configureren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc en klik op OK.
 2. Vouw achtereenvolgens Gebruikersconfiguratie, Beheersjablonen en Windows-onderdelen uit en klik op Internet Explorer.
 3. Stel Pop-upbeheer uitschakelen in op de gewenste instellingen. U moet beleid bijwerken of de computer opnieuw opstarten om wijzigingen door te voeren.

Pop-upblokkering per zone configureren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc en klik op OK.
 2. Vouw achtereenvolgens Gebruikersconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen, Internet Explorer, Onderdeel Internet-opties van het Configuratiescherm en Het tabblad Beveiliging uit en selecteer de gewenste zone.
 3. Stel Pop-upblokkering gebruiken in op de gewenste instellingen. U moet beleid bijwerken of de computer opnieuw opstarten om wijzigingen door te voeren.

Referenties

Klik voor meer informatie op de volgende Microsoft-website:
http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/bb457150.aspx (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/bb457150.aspx)
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.
Trefwoorden: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store