DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 887800 - Laatste beoordeling: woensdag 31 december 2008 - Wijziging: 2.2

Deze hotfix is als download beschikbaar
Download deze hotfix nu
 
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986  (http://support.microsoft.com/kb/256986/ ) Informatie over het Windows-register voor ervaren gebruikers

Op deze pagina

Symptomen

U maakt de tekst op een webpagina in Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) groter of kleiner. Wijs in het menu Beeld bijvoorbeeld de optie Tekstgrootte aan en klik op Kleinst. Nadat u op een koppeling op de webpagina klikt, of dubbelklikt op de tekst op de webpagina, kan de tekst op de webpagina onverwachts op normale grootte worden ingesteld.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden wanneer de volgende voorwaarden beide van toepassing zijn:
 • De webpagina is gecodeerd met codetabel UTF-8.
 • U klikt op een koppeling op de webpagina en klikt in het dialoogvenster Bestand downloaden op Annuleren.

Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support (http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support)
Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

U moet Internet Explorer 6 Service Pack 1 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen toepassen.

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 6 Service Pack 1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328548  (http://support.microsoft.com/kb/328548/ ) Het meest recente Service Pack voor Internet Explorer 6 ophalen

Opstartinformatie

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix wordt niet door een andere hotfix vervangen.

Registerinformatie

Voer de volgende stappen uit om deze hotfix in te schakelen.

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Sluit Internet Explorer af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is aangegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ FEATURE_PERSISTENT_USER_FONT_SIZE_KB887800 en druk op ENTER.
 6. Open, terwijl de subsleutel FEATURE_PERSISTENT_USER_FONT_SIZE_KB887800 geselecteerd is, het menu Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ iexplore.exe en druk op ENTER.
 8. Klik met de rechtermuisknop op Iexplore.exe en klik op Wijzigen.
 9. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Sluit de Register-editor af.


Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
  --------------------------------------------------------
  02-mrt-2005 11:23 6.0.2800.1500 2.702.848 Mshtml.dll
				

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Microsoft Internet Explorer 6.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Tweede editie
Trefwoorden: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB887800
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store