DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 917607 - Laatste beoordeling: maandag 4 mei 2015 - Wijziging: 10.0

 

Op deze pagina

Wanneer dit probleem optreedt, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven.

Vouw het volledige bericht overzicht
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
De Help voor dit programma is gemaakt in het Windows Help-indeling die werd gebruikt in eerdere versies van Windows en wordt niet ondersteund in Windows Vista.
De Help voor dit programma is gemaakt in Windows Help-indeling, die afhankelijk is van een functie die niet is opgenomen in deze versie van Windows. U kunt echter een programma waarmee u Help-informatie in het Windows Help-indeling gemaakt downloaden.
De Help voor dit programma is gemaakt in Windows Help-indeling, die afhankelijk is van een functie die niet is opgenomen in deze versie van Windows. Ga naar de website Microsoft Help en ondersteuning voor meer informatie.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
U lost dit probleem, download en installeer het programma Windows Help (WinHlp32.exe) voor uw versie van Windows.
 • Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  WinHlp32.exe voor Windows 8.1 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40899)
 • Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  WinHlp32.exe voor Windows 8 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35449)
 • Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  WinHlp32.exe voor Windows 7 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=258aa5ec-e3d9-4228-8844-008e02b32a2c)
 • Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  WinHlp32.exe voor Windows Server 2008 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0468fefd-b54f-4c57-8340-c6dd2ec20c0a)
 • Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  WinHlp32.exe voor Windows Server 2008 R2 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a83698ae-4ecb-4660-b402-2c5659dcb4ef)
 • Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  WinHlp32.exe voor Windows Vista (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6EBCFAD9-D3F5-4365-8070-334CD175D4BB)
Belangrijke opmerkingen voor het downloaden van dit programma
 • Open de koppelingen in Internet Explorer.
 • Klik op Doorgaanals er een bericht 'Validatie vereist' bij het openen van de downloadpagina, en volg de aanwijzingen op het scherm instructies.
 • Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt downloaden, selecteert u de naam met "x 64" voor 64-bits versies van Windows of de 'x 86' voor 32-bits versies van Windows. Gebruik de volgende informatie voor automatische detectie uw keuze te maken.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

  U gebruikt momenteel een 32-bits besturingssysteem.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

  U gebruikt momenteel een 64-bits besturingssysteem.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 • Het Windows Help-programma wordt niet ondersteund in Windows Server 2012 of latere versies van Windows Server.
Als u problemen ondervindt bij het installeren van WinHlp32.exe of Help gebruikt, gaat u naar de sectie 'Meer informatie'.

Meer informatie voor geavanceerde gebruikers

Dit probleem treedt op wanneer een eerdere versie van het programma Windows Help (WinHlp32.exe) Help van Windows gebruikt om inhoud weer te geven.

Bekende problemen die optreden kunnen tijdens de installatie van WinHlp32.exe

Fout 80070422 van Windows Update wordt weergegeven

Om dit probleem automatisch opgelost, klikt u op de knop probleem oplossen of koppeling. Vervolgens klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard .
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9784717)
Microsoft Fix it 50776
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerkingen
 • Deze wizard is er alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer waarop het probleem, behalve de correctie heeft deze oplossing op een flash-station of een CD, en vervolgens uit te voeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de "Is het probleem hiermee opgelost?'sectie.


Dit probleem handmatig oplossen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Als u Windows Update-fout 80070422 ontvangt wanneer u de update WinHlp32.exe downloaden, is het wellicht de instellingen van de Windows Update-service wijzigen en de service vervolgens opnieuw starten. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Starten typ Services in het tekstvak Zoekopdracht starten of Zoeken in programma's en bestanden .
 2. Dubbelklik op Services uit de lijst met programma's. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Met de rechtermuisknop op de Windows Update<b00> </b00> service en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Controleer of automatisch is geselecteerd naast Opstarttypeop het tabblad Algemeen .
 5. Naast de status van de Service, controleert u of de service is gestart. Als deze nog niet is gestart, klikt u op Start. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 6. Klik op OK.

Is het probleem hiermee opgelost?
 • Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u Neem contact op met Microsoft Support (http://support.microsoft.com/contactus) .
 • We waarderen uw feedback. Feedback te geven of te rapporteren van problemen met deze oplossing, laat een reactie op de "Het probleem voor mij oplossen (http://blogs.technet.com/fixit4me/) "blog of stuur ons een e-mailadres (mailto:fixit4me@microsoft.com?Subject=KB) bericht.

Bekende problemen die optreden kunnen na installatie van WinHlp32.exe

De volgende lijst bevat de bekende functionaliteit vergeleken met eerdere versies van WinHlp32.exe. De volgende bekende problemen die alleen van toepassing op de versie van WinHlp32.exe die in dit artikel wordt beschreven.
 • Macro's worden uitgeschakeld

  De volgende macro's zijn standaard uitgeschakeld in Windows Help:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • Snelkoppeling
  • Genereren
  • Test
  • ExecProgram
  Alle andere macro's in HLP-bestanden werken echter als in vorige versies. Een HLP-bestand waarin deze macro's wordt geopend na de installatie van Windows Help voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2, het mogelijk dat sommige functies van het bestand niet werken. Als dit gebeurt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Er is een probleem dat de macro wordt uitgevoerd. (1037)
  Als u deze macro's hebt, kunt u ze inschakelen met behulp van de tijdelijke oplossing van Groepsbeleid of het register in de sectie "registervermeldingen en Groepsbeleid voor netwerkbeheerders".
 • Geen toegang tot HLP-bestanden op intranetsites

  Standaard kunt u WinHlp32.exe niet gebruiken voor toegang tot HLP-bestanden op intranetsites worden opgeslagen. Als u probeert een extern bestand te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Dit help-bestand kan niet worden weergegeven. Het help-bestand probeer opnieuw te openen, en als u dit bericht nog steeds ontvangt, het help-bestand kopiëren naar een ander station en probeer het opnieuw.
  Hebt u toegang tot HLP-bestanden op intranetsites worden opgeslagen, kunt u ze met behulp van de tijdelijke oplossing voor Groepsbeleid of register dat wordt beschreven in de sectie 'registervermeldingen en Groepsbeleid voor netwerkbeheerders' deblokkeren.
 • Niet-interactieve gebruikerstoegang is geblokkeerd

  Toegang is tot HLP-bestanden met niet-interactieve gebruikers, zoals systeemprocessen geblokkeerd. De gebruiker heeft geen foutbericht wanneer deze fout optreedt.
 • Functionaliteit voor slepen en neerzetten is uitgeschakeld

  Ondersteuning voor de functionaliteit van de toepassing slepen en neerzetten is uitgeschakeld. De gebruiker heeft geen foutbericht wanneer deze fout optreedt.
 • Afhankelijkheden van bestanden 'Help gebruiken'

  De Help-bestanden met de titel 'Help gebruiken' zijn verwijderd uit Windows Vista en Windows Server 2008. De volgende bestanden zijn verwijderd:
  • Windows.hlp
  • WinHlp32.hlp
  • WinHlp32.cnt
  • WinHelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Opmerkingen
  • Deze bestanden zijn niet opgenomen in Windows 7 of Windows Server 2008 R2.
  • De HLP-bestanden die afhankelijk van deze bestanden zijn kunnen een fout retourneren wanneer u ze opent.

Het oplossen van compatibiliteitsproblemen met betrekking tot WinHlp32.exe

De WinHlp32.exe kunt u 32-bits Help-bestanden. Deze versie bevat instellingen voor Groepsbeleid en registersubsleutels waarmee u compatibiliteitsproblemen kunt omzeilen. Bijvoorbeeld, worden de instellingen voor Groepsbeleid en registersubsleutels gebruikt voor het oplossen van problemen met betrekking tot macro's in HLP-bestanden en toegang krijgen tot HLP-bestanden die zich op intranetsites. Echter als gebruikers Help-bestanden van een onbekende bron, zal de computer worden gelegd groter risico als ze dit beleid of deze instellingen inschakelen. Daarom moet u voorzichtig te werk wanneer u of u besluit voor de uitvoering van de oplossingen die in deze sectie worden beschreven.

Gebruik de volgende vragen om te bepalen of de installatie van WinHlp32.exe, en welke wijzigingen in het beleid en het wijzigingen in het register te maken.
  Hebt u de toepassingen en functies die worden beïnvloed door de verwijdering van WinHlp32.ex?
  • Hoeveel toepassingen hebt u WinHlp32.exe? Hoeveel toepassingen hebben last van de wijzigingen in functionaliteit? Hoe belangrijk zijn deze toepassingen?
  • Hoe ernstig is de storing die wordt veroorzaakt door de wijzigingen?

  Wat zijn de beveiligingsvereisten en -mogelijkheden?
  • Wat is belangrijker: dat u de functionaliteit van WinHlp32.exe gebruiken kunt of dat u ervoor zorgen dat uw beveiliging zo krachtig mogelijk is?
  • Externe beveiligingsmaatregelen, zoals een lokale of een bedrijfsfirewall, geef u voldoende vertrouwen WinHlp32.exe te installeren en aanbrengen van wijzigingen in het beleid of de wijzigingen in het register die worden beschreven in dit artikel?

  Als u in een organisatie, levert uw organisatie inhoud in de HLP-indeling?
  • Kunt u het programma of de inhoud zodanig aanpassen dat er geen gebruik van de functionaliteit van WinHlp32.exe? Bijvoorbeeld, kunt u de help-inhoud in de HLP-indeling naar een andere indeling, zoals CHM, HTML of XML converteren?
  • Slaat uw organisatie HLP-bestanden op een intranetsite Kunt u in plaats daarvan deze bestanden lokaal installeren?

Het inschakelen van macro's op een afzonderlijke computer na installatie van WinHlp32.exe

Nadat u het programma WinHelp32.exe die wordt beschreven in dit artikel, zijn bepaalde macro's uitgeschakeld. Zie de sectie 'Bekende problemen' voor meer informatie over dit probleem.

Deze sectie bevat stappen om deze macro's opnieuw in te schakelen door een registersleutel te wijzigen. Als uw computer deel uitmaakt van een beheerde omgeving, deze stappen niet zonder eerst contact met uw IT-afdeling. IT-afdelingen niet aan de macro's opnieuw in te schakelen kunnen besluiten of zij kunnen bepalen dat opnieuw worden ingeschakeld via Groepsbeleid. IT-afdelingen Lees dit artikel in zijn geheel voordat u doorgaat.

Waarschuwing Dit artikel bevat informatie over het omzeilen van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen over welke registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw unieke omgeving zijn. Als u in een beheerde omgeving, is uw IT-afdeling het beste beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen tegen de risico's van het gebruik van deze wegen. Een veiliger methode is helemaal geen tijdelijke oplossingen gebruiken.

Opmerking: Om de stappen in deze taak uitvoert, moet u op de computer zijn aangemeld met een beheerdersaccount. Met behulp van een administrator-account, kunt u wijzigingen aanbrengen op de computer die u met een andere account, bijvoorbeeld een standaard-account niet.

Aanmelden met een beheerdersaccount, moet u het wachtwoord voor een administrator-account op uw computer weten. Als u deze stappen op uw computer uitvoert, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als u deze stappen op een computer op het werk uitvoert, moet u mogelijk de systeembeheerder om hulp vragen.

Om het automatisch inschakelen van macro's op één computer, klikt u op de koppeling voor het oplossen van dit probleem , klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in deze wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9645386)
Microsoft Fix it 50105
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerking: Deze correctie geldt alleen voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Als u Windows 8 of Windows 8.1 of als u liever handmatige stappen, raadpleegt u de Macro's op één computer handmatig inschakelen sectie.

Opmerking: Deze wizard is er alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking: Als u niet op de computer waarop het probleem zich voordoet, kunt u de automatische correctie opslaan op een flash-station of een CD en vervolgens uit te voeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Nu gaat u naar de "Is het probleem opgelost?" sectie.

Macro's op één computer handmatig inschakelen

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er ernstige problemen optreden. Voordat u deze wijzigt, back-up van het register terugzetten   (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) voor het geval er zich problemen voordoen.

Als de macro's inschakelen op een afzonderlijke computer na de installatie van WinHelp32.exe, de volgende stappen uit:
 1. Meld u aan met een beheerdersaccount.
 2. Druk op de Windows-logotoets + R, type Regedit, en klik vervolgens op OK.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer
  Als u wordt gevraagd om bevestiging of om een administratorpassword, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Op 32-bits edities van Windows, zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  In 64-bits edities van Windows, zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Wijs Nieuwaan in het menu bewerken en klik op sleutel.
 5. Type WinHelp, en druk vervolgens op Enter.
 6. Klik op de sleutel WinHelp .
 7. Wijs Nieuwaan in het menu bewerken en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
 8. Type AllowProgrammaticMacros, en druk vervolgens op Enter.
 9. Klik in het menu bewerken op wijzigen.
 10. Typ in het vak Waardegegevens1, klik op hexadecimale bij Base en klik vervolgens op OK.
 11. Sluit Register-Editor.
Nu gaat u naar de "Is het probleem opgelost?" sectie.

Is het probleem hiermee opgelost?

 • Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is opgelost, kunt u Neem contact op met ondersteuning (http://support.microsoft.com/contactus) .
 • We waarderen uw feedback. Feedback te geven of te rapporteren van problemen met deze oplossing, laat een reactie op de Blog "Fix voor mij" (http://blogs.technet.com/fixit4me/) , of stuur ons een e-mail (mailto:fixit4me@microsoft.com?Subject=KB917607 - How to enable macros on a single computer after you install the WinHlp32.exe) bericht.

Blokkering opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet, op een afzonderlijke computer na installatie van WinHlp32.exe

Nadat u het bestand WinHelp32.exe dat wordt beschreven in dit artikel hebt geïnstalleerd, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd. Zie de sectie 'Bekende problemen' voor meer informatie over dit probleem.

Dit artikel bevat stappen om de blokkering van deze HLP-bestanden door een registersleutel te wijzigen. Als uw computer deel uitmaakt van een beheerde omgeving, deze stappen niet zonder eerst contact met uw IT-afdeling. IT-afdelingen niet aan de macro's opnieuw in te schakelen kunnen besluiten of zij kunnen bepalen dat opnieuw worden ingeschakeld via Groepsbeleid.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over u hoe u de beveiligingsinstellingen kunt verlagen of de beveiligingsfuncties op uw computer kunt uitschakelen. U kunt deze wijzigingen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, wordt u aangeraden het evalueren van de risico's die gekoppeld zijn aan deze oplossing implementeren in uw specifieke omgeving. Als u deze methode implementeert, nemen alle mogelijke extra maatregelen om de computer te beschermen.

Waarschuwing Dit artikel bevat informatie over het omzeilen van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen over welke registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw unieke omgeving zijn. Als u in een beheerde omgeving, is uw IT-afdeling het beste beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen tegen de risico's van het gebruik van deze wegen. Een veiliger methode is helemaal geen tijdelijke oplossingen gebruiken.

Opmerking: Om de stappen in deze taak uitvoert, moet u op de computer zijn aangemeld met een beheerdersaccount. Met behulp van een administrator-account, kunt u wijzigingen aanbrengen op de computer die u met een andere account, bijvoorbeeld een standaard-account niet.

Aanmelden met behulp van een administrator-account, moet u het wachtwoord voor een administrator-account op uw computer weten. Als u deze stappen op uw computer uitvoert, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een administrator-account. Als u deze stappen op een computer op het werk uitvoert, moet u mogelijk de systeembeheerder om hulp vragen.

Klik op de link Dit probleem oplossen om automatisch de blokkering opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet op één computer, klik op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in deze wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9645513)
Microsoft Fix it 50237
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Opmerkingen
 • Deze correctie geldt alleen voor Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Als u Windows 8 of Windows 8.1 of als u liever handmatige stappen, raadpleegt u de Handmatig blokkering opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet op één computer sectie.
 • Deze wizard is er alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flash-station of een CD en vervolgens uit te voeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Nu gaat u naar de "Is het probleem opgelost?" sectie.

Handmatig blokkering opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet op één computer

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er ernstige problemen optreden. Voordat u deze wijzigt, back-up van het register terugzetten   (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) voor het geval er zich problemen voordoen.

Om de blokkering opheffen van HLP-bestanden nadat u WinHelp32.exe, de volgende stappen uit:
 1. Meld u aan met een beheerdersaccount.
 2. Druk op de Windows-logotoets + R, typ regediten klik vervolgens op OK.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer
  Als u wordt gevraagd om bevestiging of om een administratorpassword, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Op 32-bits edities van Windows, zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  In 64-bits edities van Windows, zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Wijs Nieuwaan in het menu bewerken en klik op sleutel.
 5. Type WinHelp, en druk vervolgens op Enter.
 6. Klik op de sleutel WinHelp .
 7. Wijs Nieuwaan in het menu bewerken en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
 8. Type AllowIntranetAccess, en druk vervolgens op Enter.
 9. Klik in het menu bewerken op wijzigen.
 10. Typ in het vak Waardegegevens1, klik op hexadecimale bij Base en klik vervolgens op OK.
 11. Sluit Register-Editor.
Nu gaat u naar de "Is het probleem opgelost?" sectie.

Is het probleem hiermee opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is opgelost, kunt u Neem contact op met ondersteuning (http://support.microsoft.com/contactus) .

Registervermeldingen en Groepsbeleid voor netwerkbeheerders

Waarschuwing Deze oplossing kan een computer of netwerk kwetsbaarder maken voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. We raden u deze oplossing niet aan, maar verschaffen u deze informatie zodat u deze oplossing naar eigen goeddunken kunt implementeren. Gebruik deze tijdelijke oplossing op eigen risico.

Waarschuwing Dit artikel bevat informatie over het omzeilen van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen over welke registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw organisatie zijn. Uw IT-afdeling kan het best beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen tegen de risico's van het gebruik van deze wegen. Een veiliger methode is helemaal geen tijdelijke oplossingen gebruiken.

De download WinHlp32.exe biedt instellingen voor Groepsbeleid en registervermeldingen om te werken rond twee bekende problemen in deze versie van Windows Help. Via de volgende groepsbeleidsinstellingen of registervermeldingen, kunnen netwerkbeheerders en individuele gebruikers macro's opnieuw in te schakelen en blokkering opheffen van HLP-bestanden op intranetsites worden opgeslagen. De groepsbeleidsinstelling voor een lokale computer en huidige gebruiker Groepsbeleid in te stellen zijn beschikbaar als een tijdelijke oplossing voor elke functie. U kunt ook een registerinstelling gebruiken voor het beheren van elke functie.

Voor elke functie wordt prioriteit gegeven in de volgende volgorde:
 • Groepsbeleid lokale computer
 • Groepsbeleid huidige gebruiker
 • Registerinstelling gebruiker
Als voor een functie geen beleid is ingesteld en de registerinstelling voor de functie niet is ingesteld, werken de functies zoals wordt beschreven in de sectie 'Bekende problemen'.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging, maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up kunt terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756  (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) Back-up maken en terugzetten van het register in Windows
 • Macro's inschakelen

  Netwerkbeheerders kunnen de groepsbeleidsinstelling programmatische macro's toestaan in WinHlp32.exe gebruiken inschakelen of uitschakelen van macro's in HLP-bestanden. Beheerders kunnen de Group Policy Management Console (GPMC) gebruiken om deze groepsbeleidsinstelling te beheren. Zie de sectie 'Verwijzingen' voor meer informatie over Groepsbeleid.

  Als noch het groepsbeleid voor de lokale computer noch het Groepsbeleid huidige gebruiker voor deze functie is ingesteld, kunnen gebruikers de registerinstelling voor deze functie inschakelen of uitschakelen van macro's in HLP-bestanden wijzigen. Als u deze instelling, moeten gebruikers eerst de volgende nieuwe subsleutel aan het register toevoegen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Vervolgens moeten gebruikers een DWORD-waarde met de naam toevoegen AllowProgrammaticMacros aan deze subsleutel. Als de waarde voor AllowProgrammaticMacros op 1is ingesteld, worden de macro's ingeschakeld. Als de waarde is ingesteld op 0, worden de macro's uitgeschakeld. Als deze registerwaarde niet bestaat, wordt de macro's uitgeschakeld.
 • Blokkering opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet

  Netwerkbeheerders kunnen gebruiken van de groepsbeleidsinstelling Allow WinHlp32.exe to toegang tot HLP-bestanden op intranetsites blokkering opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op het intranet. Beheerders kunnen de console Groepsbeleidsbeheer gebruiken om deze groepsbeleidsinstelling te beheren. Zie de sectie 'Verwijzingen' voor meer informatie over Groepsbeleid.

  Als geen van beide Groepsbeleid in te stellen voor deze functie is ingesteld, kunnen gebruikers de registerinstelling voor deze functie te blokkeren of de blokkering opheffen van HLP-bestanden op intranetsites te wijzigen. Als u deze instelling, moeten gebruikers eerst de volgende nieuwe subsleutel aan het register toevoegen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Vervolgens moeten gebruikers een DWORD-waarde met de naam toevoegen AllowIntranetAccess aan deze subsleutel. Als de waarde voor AllowIntranetAccess is ingesteld op 1, worden de HLP-bestanden op intranetsites beschikbaar. Als de waarde is ingesteld op 0, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd. Als deze registerwaarde niet bestaat, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd.

Help-inhoudsproviders die HLP-bestanden vrij

Vanaf Windows Vista, het oudere onderdeel Help is (WinHlp32.exe) vervangen door een nieuwe Help-component die meer functionaliteit voor nieuwere versies van Windows wordt toegevoegd.

De WinHlp32.exe-technologie wordt niet ondersteund in zijn huidige vorm die in toekomstige releases van Windows. Daarom wordt aangeraden dat de software-ontwikkelaars dit Windows Help-programma niet meer gebruiken. Softwareontwikkelaars die programma's die van HLP-bestanden gebruikmaken vrij wordt aangeraden hun Help-systeem naar een andere Help-bestandsindeling, zoals CHM, HTML of XML. Zij moet ook de aanroepen vanuit de WinHelp-API aan de nieuwe inhoudsbron wijzigen. Er zijn verschillende hulpprogramma's van andere leveranciers beschikbaar waarmee softwareontwikkelaars Help-inhoud van de ene indeling naar een andere indeling converteren.

Opmerking Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 moet u nog steeds WinHelp.exe voor 16-bits HLP-bestanden bevat. Het programma WinHelp.exe is een versie van Windows Help voor 16-bits HLP-bestanden.

Referenties

Verzameling van Groepsbeleid (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779838.aspx)

Group Policy Object Editor (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc780591(WS.10).aspx)

Belangrijkste hulpprogramma's en instellingen (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784165(WS.10).aspx)


De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Trefwoorden: 
kbquadrantinstall kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer kbmt KB917607 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 917607  (http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store