DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 917607 - Laatste beoordeling: dinsdag 24 juni 2014 - Wijziging: 8.0

Op deze pagina

Wanneer dit probleem optreedt, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

Vouw het item uit om volledige bericht weer te geven
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
De Help voor dit programma is gemaakt in de Windows Help-indeling, die werd gebruikt in eerdere versies van Windows en niet wordt ondersteund in Windows Vista.
De Help voor dit programma is gemaakt in de Windows Help-indeling, die afhankelijk is van een eigenschap die niet in deze versie van Windows is opgenomen. U kunt echter een programma downloaden waarmee u Help kunt weergeven die in de Windows Help-indeling is gemaakt.
De Help voor dit programma is gemaakt in de Windows Help-indeling, die afhankelijk is van een eigenschap die niet in deze versie van Windows is opgenomen. Ga voor meer informatie naar de website Microsoft Help en ondersteuning.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
U kunt dit probleem oplossen door het Windows Help-programma (WinHlp32.exe) voor uw versie van Windows te downloaden en te installeren.Belangrijke opmerkingen voor het downloaden van dit programma
 • Open de koppelingen in Internet Explorer.
 • Als het bericht 'Validatie vereist' wordt weergegeven wanneer u de downloadpagina opent, klikt u op Doorgaan en volgt u de instructies op het scherm.
 • Wanneer wordt gevraagd of u het bestand wilt downloaden, selecteert u de naam met 'x64' voor 64-bits versies van Windows of 'x86' voor 32-bits versies van Windows. Maak uw keuze op basis van de volgende informatie die automatisch is gedetecteerd.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

  U gebruikt een 32-bits besturingssysteem.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

  U gebruikt een 64-bits besturingssysteem.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 • Het Windows Help-programma wordt niet ondersteund in Windows Server 2012 of latere versies van Windows Server.
Als u problemen ondervindt bij het installeren van WinHlp32.exe of het gebruik van de Help, gaat u naar de sectie 'Meer informatie'.

Extra informatie voor ervaren gebruikers

Dit probleem treedt op wanneer Windows Help een oudere versie van het Windows Help-programma (WinHlp32.exe) gebruikt om inhoud weer te geven.

Bekende problemen die kunnen optreden wanneer u WinHlp32.exe installeert

Windows Update-fout 80070422

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9784717)
Microsoft Fix it 50776
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt. 

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?


Dit probleem handmatig oplossen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Als tijdens het downloaden van de update WinHlp32.exe de Windows Update-fout 80070422 wordt weergegeven, moet u mogelijk de instellingen van de service Windows Update wijzigen en de service vervolgens opnieuw starten. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start en typ Services in het tekstvak Zoekopdracht starten of Programma's en bestanden zoeken.
 2. Dubbelklik op Services in de lijst met programma's. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de service Windows Update en klik op Eigenschappen.
 4. Ga naar het tabblad Algemeen en controleer of de optie Automatisch is ingeschakeld in de kolom Opstarttype.
 5. Kijk in de kolom Status van service of de service is gestart. Als dat niet het geval is, klikt u op Starten. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 6. Klik op OK.

Is het probleem opgelost?
 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl) .
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen (http://blogs.technet.com/fixit4me/) of kunt u ons een e-mail (mailto:fixit4me@microsoft.com?Subject=KB) sturen.

Bekende problemen die kunnen optreden nadat u WinHlp32.exe hebt geïnstalleerd

De volgende lijst bevat de verschillen in functionaliteit vergeleken met eerdere versies van WinHlp32.exe. De volgende bekende problemen zijn alleen van toepassing op de versie van WinHlp32.exe die in dit artikel wordt vermeld.
 • Macro's zijn uitgeschakeld

  Standaard zijn de volgende macro's uitgeschakeld in Windows Help:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Alle overige macro's in HLP-bestanden werken echter op dezelfde manier als in vorige versies. Als na de installatie van Windows Help voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 een HLP-bestand wordt geopend waarin deze macro's worden gebruikt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken. Als dit probleem optreedt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Er heeft zich een probleem voorgedaan bij het starten van de macro. (1037)
  Als u deze macro's nodig hebt, kunt u deze inschakelen via groepsbeleid of het register. Een beschrijving van deze procedures is te vinden in de sectie 'Registervermeldingen en groepsbeleid voor netwerkbeheerders'.
 • Geen toegang tot HLP-bestanden op intranetsites

  Standaard kunt u WinHlp32.exe niet gebruiken om toegang te krijgen tot HLP-bestanden op intranetsites. Als u een extern bestand wilt openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Kan dit Help-bestand niet weergeven. Probeer het bestand opnieuw te openen. Als het probleem zich blijft voordoen, kopieert u het Help-bestand naar een ander station en probeert u het opnieuw.
  Als u toegang wilt tot HLP-bestanden die op intranetsites zijn opgeslagen, kunt u de blokkering van deze bestanden opheffen via groepsbeleid of het register. Een beschrijving van deze procedures is te vinden in de sectie 'Registervermeldingen en groepsbeleid voor netwerkbeheerders'.
 • Niet-interactieve gebruikerstoegang is geblokkeerd

  De toegang tot HLP-bestanden is geblokkeerd voor niet-interactieve gebruikers, zoals systeemprocessen. De gebruiker krijgt geen foutbericht wanneer deze fout optreedt.
 • Functionaliteit voor slepen en neerzetten is uitgeschakeld

  De ondersteuning voor slepen en neerzetten is uitgeschakeld in de toepassing. De gebruiker krijgt geen foutbericht wanneer deze fout optreedt.
 • Afhankelijkheden van bestanden met de naam 'Help gebruiken'

  De Help-bestanden met de titel 'Help gebruiken' zijn verwijderd uit Windows Vista en Windows Server 2008. De volgende bestanden zijn verwijderd:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Notities
  • Deze bestanden zijn niet opgenomen in Windows 7 of Windows Server 2008 R2.
  • Als u HLP-bestanden proberen te openen die afhankelijk zijn van deze bestanden, kan een foutbericht worden weergegeven.

Compatibiliteitsproblemen met betrekking tot WinHlp32.exe oplossen

Met WinHlp32.exe kunt u 32-bits Help-bestanden weergeven. Deze versie bevat groepsbeleidsinstellingen en registersubsleutels waarmee u compatibiliteitsproblemen kunt oplossen. Zo kunnen groepsbeleidsinstellingen en registersubsleutels worden gebruikt voor het oplossen van problemen met macro's in HLP-bestanden en voor het openen van HLP-bestanden die zich op intranetsites bevinden. Als echter Help-bestanden van een onbekende bron worden bekeken, loopt de computer meer risico als dit groepsbeleid of deze instellingen worden ingeschakeld. Ga dan ook zorgvuldig te werk bij het toepassen van de oplossingen die in deze sectie worden beschreven.

Bepaal aan de hand van de volgende vragen of u WinHlp32.exe moet installeren en welke wijzigingen u in het beleid en het register moet aanbrengen.
  Hebt u de toepassingen en functies nodig die mogelijk niet goed functioneren door het verwijderen van WinHlp32.exe?
  • Voor hoeveel toepassingen hebt u WinHlp32.exe nodig? Hoeveel toepassingen hebben last van de wijzigingen in functionaliteit? Hoe belangrijk zijn deze toepassingen?
  • Hoe ernstig is de storing die door de wijzigingen wordt veroorzaakt?

  Wat zijn de beveiligingsvereisten en -mogelijkheden?
  • Wat is belangrijker: dat u de functionaliteit van WinHlp32.exe kunt gebruiken of dat de beveiliging optimaal is?
  • Bieden externe veiligheidsmaatregelen, zoals een lokale of een bedrijfsfirewall, voldoende beveiliging om WinHlp32.exe te installeren en de wijzigingen in beleid of register door te voeren die in dit artikel worden beschreven?

  Levert uw organisatie inhoud in de .hlp-indeling?
  • Kunt u het programma of de inhoud zodanig wijzigen dat de functionaliteit van WinHlp32.exe niet nodig is? Kunt u de Help-inhoud in de HLP-indeling bijvoorbeeld converteren naar een andere indeling, zoals CHM, HTML of XML?
  • Worden HLP-bestanden in uw organisatie op een intranetwebsite opgeslagen? Kunt u in plaats daarvan deze bestanden lokaal installeren?

Macro's inschakelen op een afzonderlijke computer na installatie van WinHlp32.exe

Na installatie van het programma WinHelp32.exe dat in dit artikel wordt beschreven, zijn bepaalde macro's uitgeschakeld. Zie de sectie 'Bekende problemen' voor meer informatie over dit probleem.

Deze sectie bevat stappen om deze macro's weer in te schakelen door een registersleutel aan te passen. Als uw computer deel uitmaakt van een beheerde omgeving, mag u deze stappen pas uitvoeren nadat u dit hebt besproken met de IT-afdeling. Het is namelijk mogelijk dat uw IT-afdeling heeft besloten deze macro's niet opnieuw in te schakelen of dat alleen te doen via groepsbeleid. Het is belangrijk dat medewerkers van de IT-afdeling dit artikel in zijn geheel doorlezen voordat ze u advies kunnen geven.

Waarschuwing In dit artikel wordt informatie verstrekt over het vermijden van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van de registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw omgeving. Als u deel uitmaakt van een beheerde omgeving, kan uw IT-afdeling het beste beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen opwegen tegen de nadelen en risico's ervan. Een veiliger methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen.

Opmerking Om de stappen in deze taak te kunnen uitvoeren, moet u zich aanmelden met een beheerdersaccount. Alleen in dat geval kunt u namelijk bepaalde wijzigingen doorvoeren die niet mogelijk zijn als u zich met een gewone account aanmeldt.

Als u zich wilt aanmelden met een beheerdersaccount, moet u het wachtwoord weten voor een beheerdersaccount op uw computer. Als u deze stappen wilt uitvoeren op een pc, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als u deze procedure op een computer op uw werk uitvoert, kunt u eventueel de systeembeheerder om hulp vragen.

Als u macro's automatisch wilt inschakelen op een zelfstandige computer, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen, klikt u op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volgt u de stappen in deze wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9645386)
Microsoft Fix it 50105
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerking Deze oplossing is alleen bedoeld voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie de sectie Macro's handmatig inschakelen op een zelfstandige computer als u Windows 8 of Windows 8.1 gebruikt of als u het probleem liever handmatig oplost.

Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.

Macro's handmatig inschakelen op een zelfstandige computer

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten   (http://support.microsoft.com/kb/322756/nl/ ) in het geval er zich problemen voordoen.

Ga als volgt te werk om op een zelfstandige computer macro's in te schakelen na installatie van WinHlp32.exe:
 1. Meld u aan met een beheerdersaccount.
 2. Druk op de Windows-logotoets + R, typ regedit en klik op OK.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer
  Als wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Selecteer de volgende registersubsleutel op 32-bits edities van Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Selecteer de volgende registersubsleutel op 64-bits edities van Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
 5. Typ WinHelp en druk vervolgens op Enter.
 6. Klik op de sleutel WinHelp.
 7. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.
 8. Typ AllowProgrammaticMacros en druk op Enter.
 9. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens, selecteer Hexadecimaal bij Grondtal en klik op OK.
 11. Sluit de Register-editor af.
Ga nu naar de sectie Is het probleem opgelost?.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl) .
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een e-mailbericht sturen naar het blog Het probleem voor mij oplossen (http://blogs.technet.com/fixit4me/) of u kunt ons een e-mailbericht (mailto:fixit4me@microsoft.com?Subject=KB917607 - How to enable macros on a single computer after you install the WinHlp32.exe) sturen.

HLP-bestanden op intranetsites op een afzonderlijke computer weer toegankelijk maken na installatie van WinHlp32.exe

Na installatie van de versie van WinHlp32.exe die in dit artikel wordt beschreven, zijn .hlp-bestanden op intranetsites niet meer toegankelijk. Zie de sectie 'Bekende problemen' voor meer informatie over dit probleem.

Dit artikel bevat stappen om de blokkering van deze HLP-bestanden op te heffen door een registersleutel aan te passen. Als uw computer deel uitmaakt van een beheerde omgeving, mag u deze stappen pas uitvoeren nadat u dit hebt besproken met de IT-afdeling. Het is namelijk mogelijk dat uw IT-afdeling heeft besloten deze macro's niet opnieuw in te schakelen of dat alleen te doen via groepsbeleid.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om de computer te beschermen.

Waarschuwing In dit artikel wordt informatie verstrekt over het vermijden van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van de registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw omgeving. Als u deel uitmaakt van een beheerde omgeving, kan uw IT-afdeling het beste beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen opwegen tegen de nadelen en risico's ervan. Een veiliger methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen.

Opmerking Om de stappen in deze taak te kunnen uitvoeren, moet u zich aanmelden met een beheerdersaccount. Alleen in dat geval kunt u namelijk bepaalde wijzigingen doorvoeren die niet mogelijk zijn als u zich met een gewone account aanmeldt.

Als u zich wilt aanmelden met een beheerdersaccount, moet u het wachtwoord weten voor een beheerdersaccount op uw computer. Als u deze procedure wilt uitvoeren op een privé-computer, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als u deze procedure op een computer op uw werk uitvoert, kunt u eventueel de systeembeheerder om hulp vragen.

Als u de blokkering wilt opheffen van HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet of op een zelfstandige computer, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen, klikt u op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volgt u de stappen in deze wizard.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9645513)
Microsoft Fix it 50237
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Notities
 • Deze correctie geldt alleen voor Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie de sectie De blokkering van HLP-bestanden die op een intranet of op een zelfstandige computer zijn opgeslagen handmatig opheffen als u Windows 8 of Windows 8.1 gebruikt of als u het probleem liever handmatig oplost.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waar het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd en vervolgens uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.

De blokkering van HLP-bestanden die op een intranet of op een zelfstandige computer zijn opgeslagen handmatig opheffen

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten   (http://support.microsoft.com/kb/322756/nl/ ) in het geval er zich problemen voordoen.

Ga als volgt te werk om HLP-bestanden vrij te geven na installatie van WinHlp32.exe:
 1. Meld u aan met een beheerdersaccount.
 2. Druk op de Windows-logotoets + R, typ regedit en klik op OK.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer
  Als wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Selecteer de volgende registersubsleutel op 32-bits edities van Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Selecteer de volgende registersubsleutel op 64-bits edities van Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
 5. Typ WinHelp en druk vervolgens op Enter.
 6. Klik op de sleutel WinHelp.
 7. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.
 8. Typ AllowIntranetAccess en druk op Enter.
 9. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens, selecteer Hexadecimaal bij Grondtal en klik op OK.
 11. Sluit de Register-editor af.
Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl) .

Registervermeldingen en groepsbeleid voor netwerkbeheerders

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Waarschuwing In dit artikel wordt informatie verstrekt over het vermijden van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. U krijgt van Microsoft echter geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van de registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw organisatie. Uw IT-afdeling kan het best beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen kunnen worden afgewogen tegen de nadelen en risico's ervan. Een veiliger methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen.

De downloadversie van WinHlp32.exe bevat groepsbeleidsinstellingen en registervermeldingen om twee bekende problemen in deze versie van Windows Help te voorkomen. Met behulp van deze groepsbeleidsinstellingen of registervermeldingen kunnen netwerkbeheerders en individuele gebruikers macro's weer inschakelen en de blokkering opheffen van HLP-bestanden op intranetsites. Voor elke functie is een oplossing beschikbaar in de vorm een groepsbeleidsinstelling voor de lokale computer en een groepsbeleidsinstelling voor de huidige gebruiker. U kunt ook gebruikmaken van een registerinstelling voor de gebruiker om de beide functies te beheren.

Voor elke functie worden de instellingen in de volgende volgorde van prioriteit toegepast:
 • Groepsbeleid lokale computer
 • Groepsbeleid huidige gebruiker
 • Registerinstelling gebruiker
Als voor een functie geen beleid is ingesteld, en de registerinstelling voor de functie niet is vastgelegd, werken de functies zoals wordt beschreven in de sectie 'Bekende problemen'.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756  (http://support.microsoft.com/kb/322756/nl/ ) Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 • Macro's inschakelen

  Met de groepsbeleidsinstelling Programmamacro's toestaan in WinHlp32.exe kunnen netwerkbeheerders macro's in- of uitschakelen in HLP-bestanden. Beheerders kunnen deze groepsbeleidsinstelling beheren met GPMC (Group Policy Management Console). Zie de sectie Verwijzingen voor meer informatie over groepsbeleid.

  Als noch het groepsbeleid voor de lokale computer noch het groepsbeleid voor de huidige gebruiker is ingesteld voor deze functie, kunnen gebruikers voor deze functie de registerinstelling wijzigen om macro's in HLP-bestanden in of uit te schakelen. Voor het wijzigen van deze instelling moeten gebruikers eerst de volgende nieuwe subsleutel aan het register toevoegen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Vervolgens moeten gebruikers een DWORD-waarde met de naam AllowProgrammaticMacros aan deze subsleutel toevoegen. Als de waarde voor AllowProgrammaticMacros op 1 is ingesteld, worden de macro's ingeschakeld. Als de waarde op 0 is ingesteld, worden de macro's uitgeschakeld. Als deze registerwaarde niet bestaat, worden de macro's uitgeschakeld.
 • De blokkering opheffen van HLP-bestanden op een intranet

  Met de groepsbeleidsinstelling Allow WinHlp32.exe to access .hlp files stored on intranet sites kunnen netwerkbeheerders de blokkering opheffen van HLP-bestanden die op het intranet zijn opgeslagen. Beheerders kunnen GPMC gebruiken om deze groepsbeleidsinstelling te beheren. Zie de sectie Verwijzingen voor meer informatie over groepsbeleid.

  Als geen van de groepsbeleidsinstellingen voor deze functie is ingesteld, kunnen gebruikers de registerinstelling voor deze functie wijzigen om HLP-bestanden op intranetsites te blokkeren of om de blokkering hiervan op te heffen. Voor het wijzigen van deze instelling moeten gebruikers eerst de volgende nieuwe subsleutel aan het register toevoegen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Vervolgens moeten gebruikers een DWORD-waarde met de naam AllowIntranetAccess aan deze subsleutel toevoegen. Als de waarde voor AllowIntranetAccess is ingesteld op 1, zijn de HLP-bestanden op intranetsites beschikbaar. Als de waarde is ingesteld op 0, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd. Als deze registerwaarde niet bestaat, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd.

Leveranciers van Help-inhoud die HLP-bestanden uitgeven

Sinds Windows Vista is het oude Help-onderdeel (WinHlp32.exe) vervangen door een nieuw Help-onderdeel dat meer functionaliteit biedt voor nieuwere versies van Windows.

De WinHlp32.exe-technologie wordt in de huidige vorm niet meer ondersteund in toekomstige Windows-versies. We raden software-ontwikkelaars daarom aan dit Windows Help-programma niet meer gebruiken. Softwareontwikkelaars die programma's maken die gebruikmaken van HLP-bestanden, wordt aangeraden hun Help-systeem om te zetten in een andere Help-bestandsindeling, zoals .CHM, .HTML of .XML. Ook de aanroepen vanuit de WinHelp-API moeten worden aangepast aan de nieuwe inhoudsbron. Er zijn verschillende hulpprogramma's van andere leveranciers beschikbaar waarmee softwareontwikkelaars Help-inhoud kunnen omzetten van de ene indeling in de andere.

Opmerking In Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 is WinHelp.exe voor 16-bits HLP-bestanden nog wel opgenomen. Het programma WinHelp.exe is een versie van Windows Help voor 16-bits HLP-bestanden.

Referenties

Verzameling van groepsbeleid (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc779838.aspx)

Groepsbeleidobjecteditor (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc780591(WS.10).aspx)

Kernprogramma's en -instellingen voor Groepsbeleid (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc784165(WS.10).aspx)


De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Trefwoorden: 
kbquadrantinstall kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer KB917607
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store