DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 929135 - Laatste beoordeling: zondag 22 maart 2015 - Wijziging: 28.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

Een schone start van Windows houdt in dat het besturingssysteem wordt opgestart met behulp van een minimaal aantal stuur- en opstartprogramma's. Dit helpt softwareconflicten te voorkomen, die optreden wanneer u een programma of een update installeert, of wanneer u een programma in Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista uitvoert. Door de computer schoon op te starten, kunt u ook fouten opsporen of achterhalen welk conflict het probleem op uw computer veroorzaakt.
Waarom treden er softwareconflicten op?
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Wanneer u Windows start met behulp van een normale opstartprocedure, zullen automatisch verscheidene programma's en services worden opgestart en op de achtergrond uitgevoerd. Deze programma's omvatten eenvoudige systeemprocessen en -hulpprogramma's, maar ook antivirussoftware en andere software die eerder is geïnstalleerd. Deze toepassingen en services kunnen softwareconflicten veroorzaken.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Opmerking: Als u Windows XP gebruikt, gaat u naar Het configureren van Windows XP te starten in een 'schoon' opstarten (http://support.microsoft.com/kb/310353) .

Het uitvoeren van een schone start

Opmerkingen
 • U moet zich als beheerder aanmelden op de computer om een schone start te kunnen uitvoeren.
 • Er kan tijdelijk functionaliteit op of van uw computer verloren gaan wanneer u een schone start uitvoert. Wanneer u de computer normaal opstart, keert de functionaliteit terug. Het kan echter ook zo zijn dat u het oorspronkelijke foutbericht krijgt of het probleem zich herhaalt, doordat het probleem nog steeds blijft bestaan.
 • Als uw computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkinstellingen het volgen van de procedure verhinderen. Het is raadzaam dat u niet zelfstandig het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt om de geavanceerde opstartopties op de computer te wijzigen, tenzij een ondersteuningstechnicus van Microsoft u verzoekt dit te doen. Hierdoor kan de computer onbruikbaar worden gemaakt.
Volg de hieronder genoemde stappen om een schone start uit te voeren:

Windows 8.1 en Windows 8

 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of ga naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken als u een muis gebruikt.
 2. Type Msconfig in de zoekopdracht, en tik vervolgens op of klik op msconfig.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Op het tabblad Services van het dialoogvenster Systeemconfiguratie , tik of klik op het selectievakje alle Microsoft-services verbergen en tik vervolgens op of klik op Alles uitschakelen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 4. Tik of klik op Taakbeheer openenop het tabblad opstarten van het dialoogvenster Systeemconfiguratie .
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 5. Op het tabblad opstarten in Taakbeheer voor elk item voor opstarten, selecteert u het item en klik vervolgens op uitschakelen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 6. Sluit Taakbeheer.
 7. Tik of klik op OK op het tabblad opstarten van het dialoogvenster Systeemconfiguratie en start de computer opnieuw op.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.

Windows 7 en Windows Vista

 1. Meld u bij de computer aan met een account die beheerdersbevoegdheden heeft.
 2. Klik op Start, type Msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten.
  Opmerking: Wanneer u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, moet u het wachtwoord invoeren of de bewerking bevestigen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Klik op de optie Selectief op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Opstartonderdelen laden uit. (Het selectievakje Originele Boot.ini gebruiken is niet beschikbaar.)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 4. Op de Services tabblad, schakelt u het selectievakje alle Microsoft-services verbergen in en klik op Alles uitschakelen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.

  Opmerking: Deze stappen zorgen ervoor dat Microsoft-services blijven functioneren. Deze services omvatten Netwerken, Plug en Play, Logboekregistratie, Foutrapportage en andere services. Als u deze services uitschakelt, kan het zijn dat u alle herstelpunten definitief verwijdert. Doe dit niet als u het hulpprogramma Systeemherstel wilt gebruiken in combinatie met bestaande herstelpunten.
 5. Klik op OK en klik op opnieuw opstarten.
Voor meer informatie over het uitvoeren van een schone start in Windows 7 en Windows Vista verwijst naar de Video: Hoe u een schone start in Windows.

Wat te doen als ik in de schone opstartomgeving ben?

Nadat de computer opnieuw is gestart, hebt u een schone opstartomgeving. Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit. Welke is afhankelijk van uw situatie.
 • Als niet kan installeren of verwijderen van een programma of een update voordat u het schoon opstarten uitgevoerd, of verwijder het programma of werk opnieuw installeert.

  Opmerking: Als het foutbericht 'de Windows Installer-service kan niet worden geopend' tijdens het installeren of verwijderen, volgt u De service Windows Installer starten wanneer geen systeemservices zijn geladen, en vervolgens installeren of het programma verwijderen of bijwerken opnieuw.
  • Als het installeren of verwijderen voltooid is, heeft u het probleem opgelost. Ga als volgt Het opnieuw instellen van de computer te starten zoals gebruikelijk de computer instellen op Normaal opstarten.
  • Als de installatie of het verwijderen van de installatie nog steeds mislukt, betekent dit dat dit probleem niet wordt veroorzaakt door de toepassing of service interferentie. Mogelijk moet u Ga naar Ondersteuning van Microsoft (http://support.microsoft.com/) voor meer specifieke ondersteuning.
 • Als een programma kan niet worden uitgevoerd voordat u het schoon opstarten uitgevoerd, probeert u het programma opnieuw uitvoeren.

Hoe de computer te resetten om vervolgens normaal op te starten na het gebruik van de schone opstart methode

Als u klaar bent met het oplossen van problemen, ga dan als volgt te werk om de computer te resetten om hem normaal te kunnen opstarten.

Windows 8.1 en Windows 8

 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of ga naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken als u een muis gebruikt.
 2. Type Msconfig in de zoekopdracht, en tik vervolgens op of klik op msconfig.
 3. Tik of klik op de optie Normaal op het tabblad Algemeen .
 4. Tik of klik op de Services tabblad, schakelt u het selectievakje naast Alle Microsoft-services verbergen, en tik vervolgens op of klik op Alles inschakelen.
 5. toegangspunt of klik op de Opstarten tabblad en tik vervolgens op of klik op Taakbeheer openen.
 6. In Taakbeheer, alle van de opstartprogramma's, en tik vervolgens op of klik op OK.
 7. Wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw opstarten, tik of klik op opnieuw opstarten.

Windows 7 en Windows Vista

 1. Klik op Start, type Msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter.
  Opmerking: Als u naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, moet u het wachtwoord of klik op Doorgaan.
 2. Klik op de optie Normaal op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op OK.
 3. Wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op opnieuw opstarten.

Meer informatie

Zoeken naar wat het probleem veroorzaakt door een schone start uit te voeren.

Windows 8.1 en Windows 8

 1. Meld u bij de computer aan met een account die beheerdersbevoegdheden heeft.
 2. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of ga naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken als u een muis gebruikt.
 3. Type Msconfig in de zoekopdracht, en tik vervolgens op of klik op msconfig.
 4. Tik of klik op het tabblad Services en tik vervolgens op of schakelt u het selectievakje alle Microsoft-services verbergen .
 5. Tik of klik op de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst .
 6. Tik of klik op OKen tik vervolgens op of klik op opnieuw opstarten.
 7. Nadat de computer is voltooid opnieuw op te starten, moet u bepalen of het probleem zich opnieuw voordoet.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u stap 1 tot en met 6, maar schakelt u de onderste helft van de selectievakjes in de lijst met Services die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 6 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als u het probleem nog steeds optreedt wanneer slechts één service is geselecteerd in hetServicelijst, dit betekent dat de geselecteerde service het probleem veroorzaakt, en u moet gaan naar stap 11. Als er geen service het probleem veroorzaakt, gaat u naar stap 8.
 8. Herhaal stap 1 en 3 in deze sectie.
 9. Tik of klik op deOpstartentabblad en tik vervolgens op of klik op de bovenste helft van de selectievakjes in deItem voor opstartenlijst.
 10. Klik opOK, en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u de stappen 8 en 9 maar schakelt u de onderste helft van de ingeschakelde selectievakjes in de lijst Item voor opstarten die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u de stappen 8 en 9 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst Item voor opstarten . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als u het probleem nog steeds optreedt nadat u slechts één Item voor opstarten hebt geselecteerd in de lijst Item voor opstarten , betekent dit dat de geselecteerde opstartitem het probleem veroorzaakt, en u moet gaan naar stap 11. Als er geen Item voor opstarten het probleem veroorzaakt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een Microsoft-service. Om te bepalen welke Microsoft-service het probleem veroorzaakt, herhaalt u stap 1 tot en met 7 zonder te selecteren deAlle Microsoft-services verbergenhet selectievakje in elke stap.
 11. Nadat u hebt vastgesteld dat het opstartitem of de service die het probleem veroorzaakt, neem dan contact op met de fabrikant van het programma om te bepalen of het probleem kan worden opgelost. Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uitvoeren en tik vervolgens op of schakel het selectievakje in voor het artikel van het probleem.

Windows 7 en Windows Vista

 1. Meld u bij de computer aan met een account die beheerdersbevoegdheden heeft.
 2. Klik op Start, type Msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten.
  Opmerking: Wanneer u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, moet u het wachtwoord invoeren of de bewerking bevestigen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Klik op het tabblad Services en schakel het selectievakje alle Microsoft-services verbergen .
 4. Klik op de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst .
 5. Klik op OK en klik op opnieuw opstarten.
 6. Nadat de computer is voltooid opnieuw op te starten, moet u bepalen of het probleem zich opnieuw voordoet.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u stap 1 tot en met 5, maar schakelt u de onderste helft van de ingeschakelde selectievakjes in de lijst die u aanvankelijk had ingeschakeld .
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 5 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als u nog steeds het probleem optreedt nadat u slechts één service is ingeschakeld in deServicelijst, dit betekent dat de geselecteerde service het probleem veroorzaakt. Ga naar stap 10. Als er geen service het probleem veroorzaakt, gaat u naar stap 7.
 7. Een schone start uitvoeren herhaalt u stap 1 en 2.
 8. Klik op deOpstartentabblad en klik vervolgens op de bovenste helft van de selectievakjes in deItem voor opstartenlijst.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 9. Klik opOK, en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u stap 7 en 8, maar schakelt u de onderste helft van de ingeschakelde selectievakjes in de lijst Item voor opstarten die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u stap 7 en 8 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst Item voor opstarten . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als u het probleem nog steeds optreedt nadat u slechts één Item voor opstarten hebt geselecteerd in de lijst Item voor opstarten , betekent dit dat de geselecteerde opstartitem het probleem veroorzaakt. Ga naar stap 10. Als er geen Item voor opstarten het probleem veroorzaakt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een Microsoft-service. Om te bepalen welke Microsoft-service het probleem veroorzaakt, herhaalt u stap 1 tot en met 6 zonder deAlle Microsoft-services verbergenselectievakje in beide stappen.
 10. Nadat u hebt vastgesteld dat het opstartitem of de service die het probleem veroorzaakt, neem dan contact op met de fabrikant van het programma om te bepalen of het probleem kan worden opgelost. Of Voer het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit en schakel het selectievakje in voor het artikel van het probleem.

De service Windows Installer starten wanneer geen systeemservices zijn geladen

Als u een installatieprogramma uitvoert zonder de Windows Installer-service wordt gestart, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De Windows Installer-service kan niet worden geopend. Neem contact op met het ondersteunend personeel om na te gaan of de windows Installer-service correct is geregistreerd.

De Windows Installer-service wordt niet gestart als u het selectievakje Systeemservices laden uitschakelt in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Voor het gebruik van de Windows Installer-service wanneer geen systeemservices zijn geladen, moet u de service handmatig starten. Ga hiervoor als volgt te werk.

Windows 8.1 en Windows 8

 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of ga naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken als u een muis gebruikt.
 2. Type computer in het zoekvak met de rechtermuisknop op of haal omlaag door de lezer op de Computer, en tik vervolgens op of klik op beheren.
 3. Klik met de rechtermuisknop of haal omlaag door de lezer op de Computer, en tik vervolgens op of klik op beheren.
 4. In de consolestructuur, tik of klik op Services en toepassingen, en tik vervolgens op of klik op Services.
 5. In het detailvenster met de rechtermuisknop op of haal omlaag door de lezer op Windows Installer, en tik vervolgens op of klik op Start.

Windows 7 en Windows Vista

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computeren klik vervolgens op beheren.
  Opmerking: Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. In de consolestructuur op Services en toepassingenen klik vervolgens op Services.
 3. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op Windows Installeren klik op starten.

Video: Hoe u een schone start in Windows

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
UUID =8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl =http://aka.MS/o1h3lc (http://aka.ms/o1h3lc)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Trefwoorden: 
kbquadranttechsupp kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent kbconsumer kbprodselector kbmt KB929135 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 929135  (http://support.microsoft.com/kb/929135/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store