DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 929852 - Laatste beoordeling: donderdag 14 mei 2015 - Wijziging: 13.0

 

Op deze pagina

Belangrijk Internet Protocol versie 6 (IPv6) is een verplicht onderdeel van Windows Vista en latere versies. We raden niet dat u IPv6- of de onderdelen uitschakelen of sommige Windows-onderdelen niet werken. Ook worden opstarten van het systeem uitgesteld gedurende 5 seconden als IPv6 is uitgeschakeld door een onjuiste instelling van de registerinstelling DisabledComponents0xfffffffwaarde. De juiste waarde moet 0xff. Zie voor meer informatie de vraag "Wat zijn de aanbevelingen van Microsoft over het uitschakelen van IPv6?" in IPv6 voor Microsoft Windows: veelgestelde vragen (http://technet.microsoft.com/en-us/network/cc987595.aspx) .

Automatisch uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan

Klik op de koppeling voor het oplossen van dit probleem voor de procedure die u wilt uitvoeren. Vervolgens klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
IPv6 uitschakelen IPV4 voorang geven op IPv6 in het beleid voor voorvoegselsIPv6 op alle interfaces van de nontunnel uitschakelen IPv6 op alle tunnelinterfaces uitschakelen IPv6-interfaces van de nontunnel (behalve de loopback-) en IPv6-tunnelinterface uitschakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728869)
Microsoft Fix it 50409
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728870)
Microsoft Fix it 50410
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728871)
Microsoft Fix it 50411
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728872)
Microsoft Fix it 50412
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728873)
Microsoft Fix it 50413
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Inschakelen IPv6 Voorkeur geven aan IPv6 over IPv4 in het beleid voor voorvoegselIPv6 op alle interfaces van de nontunnel opnieuw in te schakelen IPv6 op alle tunnelinterfaces opnieuw in te schakelen IPv6-interfaces nontunnel en IPv6-tunnel-interfaces opnieuw in te schakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732129)
Microsoft Fix it 50440
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732130)
Microsoft Fix it 50441
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732131)
Microsoft Fix it 50442
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732984)
Microsoft Fix it 50443
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732985)
Microsoft Fix it 50444
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Notities voor de wizard
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 • Deze wizard is mogelijk alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flash-station of een CD en u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Meer informatie

Zie KB3014406 (http://support.microsoft.com/kb/3014406) Als u na uitschakelen van IPv6 in Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1 opstartvertraging.

Handmatig uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan

IPv6 uitschakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
U kunt IPv6 uitschakelen op de hostcomputer via de registerwaarde DisabledComponents . De registerwaarde DisabledComponents van invloed op alle netwerkinterfaces op de host.

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er ernstige problemen optreden. Voordat u deze wijzigt, back-up van het register terugzetten   (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) voor het geval er zich problemen voordoen.

Bepaalde onderdelen van de IPv6-uitschakelen, volg deze stappen:
 1. Klik op Start, type Regedit in de Zoekopdracht starten en klik op regedit.exe in het programma's lijst.
 2. In de met Gebruikersaccountbeheer dialoogvenster vak, klikt u op Doorgaan.
 3. In de Register-Editor, zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dubbelklik op DisabledComponents wijzigen van de DisabledComponents post.

  Opmerking Als de DisabledComponents post niet beschikbaar is, moet u deze maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. In de Bewerken menu, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
  2. Type DisabledComponents, en druk vervolgens op Enter.
  3. Dubbelklik op DisabledComponents.
 5. Typ een van de volgende waarden in het veld Waardegegevens voor het configureren van het IPv6-protocol voor de beoogde staat en klik op OK:
  1. Type 0 opnieuw inschakelen van alle IPv6-onderdelen (standaardinstelling voor Windows).
  2. Type 0xFF alle IPv6-onderdelen, met uitzondering van de IPv6-loopback-interface uitschakelen. Deze waarde wordt ook Windows u IPv4 gebruikt via IPv6 door vermeldingen in de prefixbeleidstabel voorkeur geconfigureerd. Zie voor meer informatie Bron-en doeladressen (http://technet.microsoft.com/library/bb877985.aspx) .
  3. Type 0x20 aan IPv4 via IPv6 liever door vermeldingen in de prefixbeleidstabel wijzigen.
  4. Type 0x10 IPv6 op alle nontunnel interfaces (LAN- en Point-to-Point Protocol [PPP] interfaces) uitschakelen.
  5. Type 0x01 uitschakelen van IPv6 op alle tunnelinterfaces. Deze omvatten Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) en 6to4 Teredo.
  6. Type 0x11 alle IPv6-interfaces, met uitzondering van de IPv6-loopback-interface uitschakelen.
De registerwaarde DisabledComponents gebruiken om te controleren of IPv6 is uitgeschakeld. Hiertoe de volgende opdracht achter de opdrachtprompt van Windows worden uitgevoerd:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Wanneer u dit doet, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout: Het systeem kan de opgegeven registersleutel of waarde te vinden is.
Als u dit foutbericht ontvangt, is niet de registerwaarde DisabledComponents ingesteld. Als de waarde DisabledComponents is ingesteld, heeft voorrang op de instellingen in de eigenschappen van de verbinding.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


IPv6 op een bepaalde netwerkadapter uitschakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
U kunt dit doen door het loskoppelen van de adapter in het dialoogvenster Eigenschappen voor lokale netwerkverbinding :
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Network and Sharing Center.
 3. In de uw actieve netwerken bekijken gebied, klik op LAN-verbindingen klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Schakel het selectievakje Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) op het tabblad netwerk en klik vervolgens op OK.

Opmerking Het selectievakje Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) geldt voor de specifieke netwerkadapter en wordt IPv6 niet losmaken van de geselecteerde netwerkadapter. Gebruik de registerwaarde DisabledComponents Schakel IPv6 op de host. De registerwaarde DisabledComponents heeft geen invloed op de status van het selectievakje. Daarom, zelfs als de registersleutel DisabledComponents is ingesteld op het uitschakelen van IPv6, het selectievakje op het tabblad toegang voor elke interface kan nog steeds worden gecontroleerd. Dit is normaal.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Voorkeur geven aan IPv6 over IPv4 in het beleid voor voorvoegsel
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. De gegevens van de huidige waarde van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoek de zesde bit van de gegevens en deze op 0 ingesteld. Alle andere bits niet wijzigen. Bijvoorbeeld, als de huidige gegevens 11111111111111111111111111111111 is, de nieuwe gegevens moet worden 11111111111111111111111111011111.
 4. Wijzig de van binair getal naar een hexadecimaal getal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


IPv6 op alle interfaces van de nontunnel opnieuw in te schakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. De gegevens van de huidige waarde van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoek het vijfde bits van de gegevens en stel deze in op 0. Alle andere bits niet wijzigen. Bijvoorbeeld, als de brongegevens 11111111111111111111111111111111 is, de nieuwe gegevens moet worden 11111111111111111111111111101111.
 4. Wijzig de van binair getal naar een hexadecimaal getal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


IPv6 op alle tunnelinterfaces opnieuw in te schakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. De gegevens van de huidige waarde van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoek de eerste bit van de gegevens en deze op 0 ingesteld. Alle andere bits niet wijzigen. Bijvoorbeeld, als de brongegevens 11111111111111111111111111111111 is, de nieuwe gegevens moet worden 11111111111111111111111111111110.
 4. Wijzig de van binair getal naar een hexadecimaal getal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Alle IPv6-interfaces, met uitzondering van de IPv6-loopback-interface weer in te schakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. De gegevens van de huidige waarde van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoeken naar de eerste bit van de gegevens en de vijfde bit van de gegevens, en stel ze beide op 0. Alle andere bits niet aanraakt. Als de huidige gegevens 11111111111111111111111111111111, moet de nieuwe gegevens 11111111111111111111111111101110zijn.
 4. Wijzig de van binair getal naar een hexadecimaal getal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.
Opmerkingen
 • Beheerders moeten een ADMX-bestand om de instellingen die u in stap 5 van een groepsbeleidinstelling zichtbaar te maken.
 • U moet de computer voor deze wijzigingen worden pas van kracht opnieuw.
 • de waarde 0x0 of 0x20 wordt de Routing and Remote Access-service worden uitgevoerd nadat deze wijziging pas van kracht.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Over de 6to4-tunneling-protocol

Standaard de 6to4-tunneling-protocol is ingeschakeld in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008 als een interface is toegewezen een openbaar IPv4-adres (dat wil zeggen een IPv4-adres dat niet in de bereiken 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 of 192.168.0.0/16). 6to4 wordt automatisch toegewezen voor een IPv6-adres voor de 6to4-tunneling-interface voor elke dergelijke adres dat is toegewezen en 6to4 wordt dynamisch registreren deze IPv6-adressen op de DNS-server toegewezen. Als dit probleem niet gewenst is, raden we aan IPv6-tunnel-interfaces op de desbetreffende hosts uit te schakelen.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
Trefwoorden: 
kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB929852 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 929852  (http://support.microsoft.com/kb/929852/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store