DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 929852 - Laatste beoordeling: zaterdag 8 maart 2014 - Wijziging: 5.0

Op deze pagina

Belangrijk IPv6 (Internet Protocol versie 6) is een verplicht onderdeel van Windows Vista en latere versies. We raden aan om IPv6 of onderdelen van IPv6 niet uit te schakelen, omdat sommige Windows-onderdelen dan niet werken. Zie voor meer informatie de vraag 'Wat zijn de aanbevelingen van Microsoft over het uitschakelen van IPv6?' in IPv6 voor Microsoft Windows: veelgestelde vragen (http://technet.microsoft.com/nl-nl/network/cc987595.aspx)

IPv6 of onderdelen van IPv6 automatisch uitschakelen of opnieuw inschakelen

Klik op de koppeling Dit probleem oplossen voor de procedure die u wilt uitvoeren. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
IPv6 uitschakelen Liever IPv4 dan IPv6 in het voorvoegselbeleidIPv6 uitschakelen in alle niet-tunnelinterfaces IPv6 uitschakelen in alle tunnelinterfaces IPv6 in niet-tunnelinterfaces (behalve in de loopbackinterface) en in IPv6-tunnelinterfaces uitschakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728869)
Microsoft Fix it 50409
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728870)
Microsoft Fix it 50410
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728871)
Microsoft Fix it 50411
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728872)
Microsoft Fix it 50412
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9728873)
Microsoft Fix it 50413
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
IPv6 opnieuw inschakelenLiever IPv6 dan IPv4 in het voorvoegselbeleidIPv6 opnieuw inschakelen in alle niet-tunnelinterfacesIPv6 opnieuw inschakelen in alle tunnelinterfacesIPv6 opnieuw inschakelen in niet-tunnelinterfaces en in IPv6-tunnelinterfaces
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732129)
Microsoft Fix it 50440
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732130)
Microsoft Fix it 50441
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732130)
Microsoft Fix it 50441
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732984)
Microsoft Fix it 50443
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen (http://go.microsoft.com/?linkid=9732985)
Microsoft Fix it 50444
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Opmerkingen voor de wizard
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Meer informatie

IPv6 of onderdelen van IPv6 handmatig uitschakelen of opnieuw inschakelen

IPv6 uitschakelen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
U kunt IPv6 op de hostcomputer uitschakelen via de registerwaarde DisabledComponents. De registerwaarde DisabledComponents is van invloed op alle netwerkinterfaces op de host.

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten   (http://support.microsoft.com/kb/322756/nl/ ) in het geval er zich problemen voordoen.

Ga als volgt te werk als u zelf bepaalde onderdelen IPv6 wilt uitschakelen:
 1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en klik op regedit.exe in de lijst Programma's.
 2. Klik in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer op Doorgaan.
 3. Zoek in de Register-editor de volgende subsleutel van het register en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dubbelklik op DisabledComponents om de vermelding DisabledComponents te wijzigen.

  Opmerking Als de vermelding DisabledComponents niet beschikbaar is, moet u deze maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.
  2. Typ DisabledComponents en druk op Enter.
  3. Dubbelklik op DisabledComponents.
 5. Typ een van de volgende waarden in het veld Waardegegevens om het IPv6-protocol naar wens te configureren en klik vervolgens op OK:
  1. Typ 0 om alle onderdelen van IPv6 opnieuw in te schakelen (standaardinstelling in Windows).  
  2. Typ 0xffffffff om alle IPv6-onderdelen uit te schakelen, behalve de IPv6-loopbackinterface. Met deze waarde stelt u Windows ook in op het verkiezen van IPv4 boven IPv6 door vermeldingen in de voorvoegselbeleidstabel te wijzigen. Zie Bron- en doeladres selecteren (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/bb877985.aspx) voor meer informatie.
  3. Typ 0x20 om IPv4 boven IPv6 te verkiezen door vermeldingen in de voorvoegselbeleidstabel te wijzigen.
  4. Typ 0x10 om IPv6 uit te schakelen in alle niet-tunnelinterfaces (zowel LAN- als PPP-interfaces (Point-to-Point Protocol)).
  5. Typ 0x01 om IPv6 in alle tunnelinterfaces uit te schakelen. Het gaat onder meer om ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol), 6to4 en Teredo.
  6. Typ 0x11 om alle IPv6-interfaces uit te schakelen, behalve de IPv6-loopbackinterface.
Controleer aan de hand van de registerwaarde DisabledComponents of IPv6 is uitgeschakeld. Voer hiertoe de volgende opdracht uit bij een Windows-opdrachtprompt:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Wanneer u dit doet, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
FOUT: Het systeem kan de opgegeven registersleutel of -waarde niet vinden.
Als dit foutbericht wordt weergegeven, is de registerwaarde DisabledComponents niet ingesteld. Als de waarde van DisabledComponents is ingesteld, heeft deze waarde voorrang op de instellingen in de verbindingseigenschappen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


IPv6 uitschakelen in een specifieke netwerkadapter
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
U kunt dit doen door de adapter los te koppelen in het dialoogvenster Eigenschappen van LAN-verbinding:
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Netwerkcentrum.
 3. Klik in het gebied De actieve netwerken weergeven op LAN-verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Schakel op het tabblad Netwerken het selectievakje Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) uit en klik op OK.

Opmerking Het selectievakje Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) is alleen van invloed op de specifieke netwerkadapter en verbreekt de binding van IPv6 met de geselecteerde netwerkadapter. U kunt IPv6 op de host uitschakelen met de registerwaarde DisabledComponents. De registerwaarde DisabledComponents is niet van invloed op de status van het selectievakje. Ook als de registerwaarde DisabledComponents is ingesteld op het uitschakelen van IPv6, kan het selectievakje op het tabblad Netwerken voor elke interface worden ingeschakeld. Dit is te verwachten gedrag.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Liever IPv6 dan IPv4 in het voorvoegselbeleid
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. Zoek de huidige waardegegevens van DisabledComponents.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit worden 32-bits binaire gegevens.
 3. Zoek het zesde bit van de gegevens en stel dit in op 0. Wijzig de andere bits niet. Bij huidige gegevens van bijvoorbeeld 11111111111111111111111111111111, worden de nieuwe gegevens 11111111111111111111111111011111.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. Stel de hexadecimale waarde in als de nieuwe waardegegevens voor DisabledComponents.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


IPv6 opnieuw inschakelen in alle niet-tunnelinterfaces
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. Zoek de huidige waardegegevens van DisabledComponents.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit worden 32-bits binaire gegevens.
 3. Zoek het vijfde bit van de gegevens en stel dit in op 0. Wijzig de andere bits niet. Bij brongegevens van bijvoorbeeld 11111111111111111111111111111111, worden de nieuwe gegevens 11111111111111111111111111101111.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. Stel de hexadecimale waarde in als de nieuwe waardegegevens voor DisabledComponents.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


IPv6 opnieuw inschakelen in alle tunnelinterfaces
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. Zoek de huidige waardegegevens van DisabledComponents.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit worden 32-bits binaire gegevens.
 3. Zoek het eerste bit van de gegevens en stel dit in op 0. Wijzig de andere bits niet. Bij brongegevens van bijvoorbeeld 11111111111111111111111111111111, worden de nieuwe gegevens 11111111111111111111111111111110.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. Stel de hexadecimale waarde in als de nieuwe waardegegevens voor DisabledComponents.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Alle IPv6-interfaces weer inschakelen, met uitzondering van de IPv6-loopbackinterface
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. Zoek de huidige waardegegevens van DisabledComponents.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit worden 32-bits binaire gegevens.
 3. Zoek het eerste bit en het vijfde bit van de gegevens en stel deze allebei in op 0. Wijzig de andere bits niet. Bij huidige gegevens van bijvoorbeeld 11111111111111111111111111111111, worden de nieuwe gegevens 11111111111111111111111111101110.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. Stel de hexadecimale waarde in als de nieuwe waardegegevens voor DisabledComponents.
Opmerkingen
 • Beheerders moeten een ADMX-bestand maken om de instellingen van stap 5 in een groepsbeleidsinstelling weer te geven.
 • U moet de computer opnieuw opstarten om deze wijzigingen door te voeren.
 • een andere waarde dan 0x0 of 0x20 mislukt de service Routering en RAS nadat deze wijziging van kracht is geworden.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Over het 6to4-tunnelingprotocol

Het 6to4-tunnelingprotocol wordt standaard ingeschakeld in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008 als een interface wordt toegewezen aan een openbaar IPv4-adres (dat wil zeggen, een IPv4-adres dat niet binnen de bereiken 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 of 192.168.0.0/16 valt). Er wordt automatisch een IPv6-adres toegewezen aan de 6to4-tunnelinterface voor elk adres van dit type dat wordt toegewezen, en deze IPv6-adressen worden automatisch geregistreerd op de toegewezen DNS-server. Als dit gedrag niet wenselijk is, raden we u aan IPv6-tunnelinterfaces op de desbetreffende hosts uit te schakelen.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Trefwoorden: 
kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme kbconsumer kbquadranttechsupp KB929852
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store