DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 942995 - Laatste beoordeling: woensdag 25 november 2009 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Symptomen

Na de installatie van een servicepack of update voor 2007 Microsoft Office moet u onverwacht de computer opnieuw opstarten.

Opmerking Nadat u 2007 Office Suite Service Pack 2 hebt geïnstalleerd, raden we u aan de computer opnieuw op te starten om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestanden kunnen worden gebruikt.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als voor het servicepack of de update een bestand moet worden bijgewerkt dat op dat moment wordt gebruikt. Het bestand is in gebruik door een programma dat wordt uitgevoerd wanneer u het servicepack of de update installeert. Soms wordt het bestand gebruikt door een ander programma dan een Office-programma. Bijvoorbeeld door het besturingssysteem.

Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
 • Er is een apparaat op de clientcomputer aangesloten dat wordt gesynchroniseerd met Microsoft Outlook. Bovendien wordt ActiveSync uitgevoerd.
 • Er wordt een Office-programma uitgevoerd.
 • Office Communicator 2005 of Office Communicator 2007 wordt uitgevoerd.
 • De Office Groove 2007-service (GrooveMonitor.exe) wordt uitgevoerd.
 • De Windows Desktop Search-service (Searchprotocolhost.exe) wordt uitgevoerd.
 • De Japanse Input Method Editor is geïnstalleerd.
Opmerking Deze lijst is niet volledig. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door andere programma's.

Oplossing

Sluit voordat u het servicepack of de update installeert eventuele programma's of services af die de installatie van het servicepack of de update kunnen belemmeren.

Hierna vindt u informatie over het afsluiten van enkele programma's en services die dit probleem kunnen veroorzaken.

ActiveSync afsluiten

U sluit ActiveSync af door het proces Wcescomm.exe te beëindigen. Zie de sectie 'Een proces van een programma beëindigen dat op de achtergrond wordt uitgevoerd' voor informatie over het beëindigen van het proces Wcescomm.exe.

Opmerking Als een gebruiker of apparaat is verbonden met de ActiveSync-service, wordt deze verbinding verbroken wanneer u het proces beëindigt.

Een Office-programma afsluiten

Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om een Office-programma af te sluiten. Als het Office-programma niet zichtbaar is op het scherm, drukt u op Alt+Tab om naar het Office-programma te gaan. U kunt ook klikken op de knop van het Office-programma op de taakbalk.

Opmerking Een proces van een Office-programma kan actief blijven op de achtergrond als het programma vanwege een probleem op ongebruikelijke wijze wordt afgesloten. Als u vermoedt dat er een proces van een Office-programma op de achtergrond wordt uitgevoerd, beëindigt u het proces. Zie de sectie 'Een proces van een programma beëindigen dat op de achtergrond wordt uitgevoerd' voor informatie over het beëindigen van processen.

Communicator 2005 of Communicator 2007 afsluiten

Meld u af bij Communicator, sluit het programma en sluit het programma af om Communicator 2005 of Communicator 2007 af te sluiten. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open het menu Connect en klik op Sign Out.
 2. Klik in het menu Connect op Close.

  Opmerking Wanneer u Communicator 2005 of Communicator 2007 sluit, wordt het programma geminimaliseerd tot een pictogram in het systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Communicator 2005 of Communicator 2007 in het systeemvak en klik op Exit.

Een proces van een programma beëindigen dat op de achtergrond wordt uitgevoerd

Belangrijk Als u een proces beëindigt, kan dit ongewenste resultaten hebben. Denk hierbij aan instabiliteit van het systeem en verlies van gegevens. Wanneer u een proces beëindigt, kunnen de status en andere gegevens niet worden opgeslagen voordat het proces wordt beëindigd.

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een proces of programma wilt beëindigen.

Methode 1: Met Taakbeheer

 1. Druk op CTRL+ALT+DEL.
 2. Klik op het tabblad Processen op proces_bestandsnaam en klik op Proces beëindigen.

  Opmerking Bij deze methode staat proces_bestandsnaam voor de bestandsnaam van het proces dat u wilt beëindigen.

Methode 2: Met de opdracht Taskkill

 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ taskkill /im proces_bestandsnaam bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.

  Opmerkingen
  • Bij deze methode staat proces_bestandsnaam voor de bestandsnaam van het proces dat u wilt beëindigen.
  • Typ voor meer informatie over de opdracht Taskkill de opdracht taskkill /? bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Typ exit bij de opdrachtprompt om het venster Opdrachtprompt te sluiten.

Voorkomen dat de computer onverwacht opnieuw wordt opgestart wanneer u een servicepack of een update voor 2007 Office implementeert

Als u als beheerder een servicepack of update voor Office implementeert, kunt u een script gebruiken om programma's en services af te sluiten die de installatie van het servicepack of de update kunnen belemmeren.

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.

Als u een script wilt gebruiken om programma's en services af te sluiten, maakt u een script zoals het volgende.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Next

Meer informatie

Vaak hoeft u bij de installatie van een servicepack of update voor 2007 Office de computer niet opnieuw op te starten. Er zijn echter situaties waarin dat wel het geval is.

Als u de computer opnieuw moet opstarten nadat u een servicepack of update voor Office hebt geïnstalleerd, vindt u informatie over het opnieuw opstarten in de documentatie bij het servicepack of de update voor Office.

Als u de oorzaak van de opstartopdracht wilt controleren, analyseert u het installatielogbestand. Dit bestand wordt niet standaard gemaakt. Als u het installatielogbestand wilt maken en de processen wilt vinden die mogelijk de oorzaak van dit probleem vormen, volgt u deze stappen:
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk, afhankelijk van uw situatie:
  • Klik in Windows Vista op Start
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   de knop Start
   , typ run, typ in het vak Zoekopdracht starten het pad en de bestandsnaam van het servicepack of de update gevolgd door /log en druk op ENTER.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Machtiging voor het beheer van de gebruikersaccount
   Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord of bevestiging op te geven, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
  • Klik in Windows XP op Start, klik op Uitvoeren, typ in het vak Openen het pad en de bestandsnaam van het servicepack of de update gevolgd door /log en klik op OK.
  Typ bijvoorbeeld het volgende in het vak Zoekopdracht starten of in het vak Openen:
  pad\bestandsnaam /log:%temp%\Office2007SP1SetupLog.txt
  Opmerkingen
  • De tijdelijke aanduiding pad is het volledige pad naar het servicepack of de update. De tijdelijke aanduiding bestandsnaam is de naam van het servicepack of de update.
  • Er worden verschillende tekstbestanden opgeslagen in de map Temp. Het relevante logbestand voor 2007 Office SP1 is MAINWWsp1.log.
 2. Open het logbestand in een teksteditor, zoals Kladblok.
 3. Zoek naar de volgende tekst:
  being held in use
 4. Herhaal de zoekopdracht totdat u alle instanties van de tekst in stap 3 hebt gevonden.
De tekst in het logbestand kan er als volgt uitzien:
MSI (s) (5C:3C) [16:06:34:629]: Product: Microsoft Office Enterprise 2007. Het bestand C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL wordt gebruikt door het volgende proces: naam: GROOVE , Id 388.
De opdrachtregeloptie /log wordt ondersteund door een software-installatiepakket, een updatepakket of een hotfixpakket. Deze pakketten moeten worden gemaakt met Microsoft Self-Extractor. Met de opdrachtregeloptie /log wordt uitgebreide logboekregistratie ingeschakeld in het installatielogbestand.

Voor meer informatie over de opdrachtregelopties die worden ondersteund door Microsoft Self-Extractor klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
912203  (http://support.microsoft.com/kb/912203/ ) Beschrijving van de opdrachtregelopties die worden ondersteund door een software-installatiepakket, een updatepakket of een hotfixpakket dat is gemaakt met Microsoft Self-Extractor
Voor meer informatie over het oplossen van dit probleem in Outlook 2007 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
943590  (http://support.microsoft.com/kb/943590/ ) Foutbericht wanneer u Outlook 2007 probeert te starten nadat u 2007 Office Suite Service Pack 1 hebt geïnstalleerd: 'Outlook.ost wordt gebruikt en kan niet worden geopend'

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Trefwoorden: 
kbupdateissue kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB942995
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store