DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 947821 - Laatste beoordeling: maandag 4 mei 2015 - Wijziging: 36.0

 

Op deze pagina


Fouten van Windows beschadigd mogelijk Windows-updates en servicepacks te installeren. Zo kan een update niet installeren als een systeembestand beschadigd is. De DISM of System Update Readiness tool kunt u sommige beschadigd Windows fouten te herstellen.

Als er andere problemen die verhinderen dat u updates installeren via Windows Update, weergaveProblemen met het installeren van updates oplossen (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/troubleshoot-problems-installing-updates) .

Oplossing

Voor Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012

Gebruik het hulpprogramma voor postvak in. Deployment Image Servicing and Management (DISM) dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u Windows update of bepaald service pack opnieuw.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. Open een opdrachtprompt. U doet dit door Haal door de lezer tussen de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of, als u een muis gebruikt, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken. Type MS-DOS-Prompt in de Zoeken het vak, met de rechtermuisknop op MS-DOS-Prompt, en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Typ de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER.
  Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking kan worden voltooid.
  DISM.exe / Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Belangrijk Wanneer u deze opdracht uitvoert, gebruikt DISM Windows Update voor de bestanden die nodig zijn voor het verhelpen van beschadigingen. Echter als de Windows Update-client al verbroken is, actieve Windows-installatie herstellen gebruikt, of gebruik een Windows side-by-side map vanaf een netwerkshare of een verwisselbaar medium, zoals de DVD van Windows als de bron van de bestanden. U doet dit door in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren:
  DISM.exe / Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows / LimitAccess
  Opmerking: Vervang de C:\RepairSource\Windows tijdelijke aanduiding met de locatie van de bron van de reparatie. Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma DISM om Windows te herstellen door te verwijzen naar Herstellen van een Windows-installatiekopie (http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824869.aspx) .
 3. Sluit de opdrachtprompt en voer Windows Update opnieuw.
DISM maakt een logboekbestand (windir%/Logs/CBS/CBS.log %) dat de gevonden of gecorrigeerde problemen worden vastgelegd. % windir % is de map waarin Windows is geïnstalleerd. De map % windir % is bijvoorbeeld C:\Windows.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Voor Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008

Gebruik het hulpprogramma System Update Readiness om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u Windows update of bepaald service pack opnieuw.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. Download het hulpprogramma System Update Readiness.
  Klik op de koppeling in de volgende tabel dat overeenkomt met de versie van Windows die wordt uitgevoerd op uw computer.
  Uitzoeken of op de computer de 32- of 64-bits versie van Windows draait (http://support.microsoft.com/kb/827218)

  Dit hulpprogramma wordt regelmatig bijgewerkt, is het raadzaam altijd de meest recente versie te downloaden.

  Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
  BesturingssysteemDownloadkoppeling
  (32-bits) x 86-versies van Windows 7 SP1 en Windows 7
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=44e15787-66b0-4e9c-9c3b-1fc9ea40f69f)
  (64-bits)-versies van Windows 7 SP1 en Windows 7 x 64-versies
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=914fbc5b-1fba-4bae-a7c3-d2c47c6fcffc)
  (64-bits)-versies van Windows Server 2008 R2 SP1 x 64-versies
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c4b0f52c-d0e4-4c18-aa4b-93a477456336)
  Itanium-versies van Windows Server 2008 R2 SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a16437bf-76d3-412f-82d6-8ab5a89d0304)
  (32-bits) x 86-versies van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f6f353c0-d00e-43e7-97ef-0feefc7ff064)
  x 64-gebaseerde (64-bits) versies van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b4d90b06-c27d-4483-bc1f-04d43fa7b293)
  (32-bits) x 86-versies van Windows Server 2008 SP2
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=acaf5146-0835-49a8-ae8c-e7962ca13edc)
  x 64-gebaseerde (64-bits)-versies van Windows Server 2008 SP2
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ba837d17-580f-410c-b6a9-1069d772a835)
  Itanium-versies van Windows Server 2008 SP2
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9ef502ae-1ab1-43df-983f-25b18115fe0a)
 2. Installeer en voer het hulpprogramma.
  1. Klik op Downloaden op de Download Center webpagina's en vervolgens op een van de volgende handelingen uit:
   • Het hulpprogramma als onmiddellijk wilt installeren, klikt u opOpenofUitvoeren, en volg de aanwijzingen op het scherm.
   • Als u wilt het programma later wilt installeren, klikt u opOpslaan, en downloadt u het installatiebestand naar uw computer. Dubbelklik op het bestand wanneer u het hulpprogramma te installeren.
  2. In de Windows Update Standalone Installer dialoogvenster op Ja.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   bevestigen
  3. Wanneer het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, wordt deze automatisch uitgevoerd. Hoewel het duurt meestal minder dan 15 minuten, duurt het veel langer op sommige computers. Zelfs als de voortgangsbalk lijkt te stoppen, is de scan nog steeds uitgevoerd en niet op Annuleren.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   installeren
  4. Wanneer er Installatie voltooid, klikt u op sluiten.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   sluiten
  5. Installeer de update of bepaald service pack dat u probeerde te installeren eerder.
Handmatig om Beschadigingsfouten te herstellen die door het hulpprogramma wordt gedetecteerd, maar niet verholpen, Zie Bij het herstellen van fouten die zijn gevonden in het CheckSUR.log.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Het pakket rechtstreeks downloaden vanaf de Microsoft Update-catalogus

U kunt ook rechtstreeks downloaden van het updatepakket uit Microsoft Update-catalogus (http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx) , en het updatepakket vervolgens handmatig installeren.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Bijvoorbeeld, wellicht problemen wanneer u te installupdate 3006137 van Windows Update in Windows 7 probeert. In deze situatie kunt u de update downloaden en probeer het handmatig installeren van de update. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open Microsoft Update-catalogus (http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx) in Internet Explorer.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding van Microsoft Update-catalogus.
 2. Invoer in het zoekvak het updatenummer van de die u wilt downloaden. In dit voorbeeld worden ingevoerd 3006137. Klik vervolgens op Zoeken.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Zoek naar de update die van toepassing op uw operationele systemappropriately in de zoekresultaten is en klik vervolgens op toevoegentoe te voegen de mand update toyour.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 4. Klik op mandje weergeven als u wilt uw mandje te openen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 5. Klik op downloaden om de update in uw mandje te downloaden.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 6. Klik op Bladeren om een locatie kiezen voor de update die u wilt downloaden en klik op Doorgaan.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 7. Klik op sluitennadat het downloadproces is voltooid. Vervolgens vindt u een map met het updatepakket op de locatie die u hebt opgegeven.
 8. Open de map en dubbelklik op het updatepakket om de update te installeren.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Is het probleem hiermee opgelost?

Als de Windows update of service pack is geïnstalleerd, bent u klaar. Als het probleem niet is opgelost, Neem contact met ons op voor meer hulp (http://support.microsoft.com/contactus) .

Meer informatie

Beschrijving van de algemene Beschadigingsfouten

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Code Fout Beschrijving
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA De gegevens zijn ongeldig.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING De bron voor het pakket of het bestand is niet gevonden.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Het onderdeelarchief is in een inconsistente toestand.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Bestand van een onderdeel komt niet overeen met de verificatiegegevens die aanwezig zijn in het manifest van het onderdeel.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Kan niet de gevraagde XML-gegevens te parseren.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Een ongeldig teken er is aangetroffen.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Een id-tekenreeks heeft een ongeldige indeling.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME De naam van een kenmerk in een id ligt niet binnen het geldige bereik.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE De waarde van een kenmerk in een id valt niet binnen het geldige bereik.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER De parameter is onjuist.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Er is geen handtekening aanwezig in het onderwerp.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Er is een fout opgetreden terwijl Windows Update lees- of schrijfbewerking naar een bestand.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsduur als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of het tijdstempel in het ondertekende bestand.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Een of meer vereiste onderdelen van de transactie zijn niet aanwezig.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kan niet zoeken naar nieuwe updates.

Wat doet System Update Readiness Tool

De integriteit van resources controleren

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
System Update Readiness Tool controleert de integriteit van de volgende bronnen:
 • Bestanden die zich in de volgende mappen bevinden:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registergegevens bevindt zich onder de volgende registersubsleutels:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component op basis van onderhoud
Deze lijst kan worden bijgewerkt op elk gewenst moment.

Wanneer System Update Readiness Tool detecteert een onjuiste manifests, kasten of registergegevens, kan deze onjuiste gegevens vervangen door een gecorrigeerde versie.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Logboekregistratie

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
System Update Readiness Tool maakt een logboekbestand worden vastgelegd dat de gevonden of gecorrigeerde problemen. Het logboekbestand bevindt zich hier:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.Persist.log
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Bij het herstellen van fouten die zijn gevonden in het CheckSUR.log

Handmatig om Beschadigingsfouten te herstellen die het System Update Readiness Tool wordt gedetecteerd, maar niet worden opgelost, de volgende stappen uit:
 1. Open % SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log. % SYSTEMROOT % is de map waarin Windows is geïnstalleerd. De map % SYSTEMROOT % is bijvoorbeeld C:\Windows.
 2. Identificeer de pakketten die het hulpprogramma kan niet oplossen. U kunt de volgende zoeken in het logboekbestand:
  Samenvatting:
  Seconden uitgevoerd: 264
  3 fouten gevonden
  CBS MUM ontbreekt totaal aantal: 3
  Bestanden herstellen niet beschikbaar:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~AMD64~~6.0.1.6.mum
  ...
  In dit geval is het pakket dat is beschadigd KB958690.
 3. Het downloaden van Microsoft Downloadcentrum (http://www.microsoft.com/download) of Microsoft Update-catalogus (http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx) .
 4. Het pakket (MSU) kopiëren naar de map %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Standaard deze map bestaat niet en moet u de map te maken.
 5. System Update Readiness Tool opnieuw uit te voeren. Zie Installeren en uitvoeren van het hulpprogramma System Update Readiness.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Trefwoorden: 
atdownload kbfix kbqfe kbcip kbseo kbconsumer kbquadranttechsupp kbprodselector kbmt KB947821 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 947821  (http://support.microsoft.com/kb/947821/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store