DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 951847 - Laatste beoordeling: woensdag 12 oktober 2011 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel worden de volgende aspecten van Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) beschreven:
 • Hotfixes die in dit servicepack zijn opgenomen
 • Nieuwe functies en mogelijkheden
Opmerking Deze update bevat ook cumulatieve updates voor de afhankelijke subonderdelen .NET Framework 2.0 en .NET Framework 3.0. Dit artikel is van toepassing op de 32-bits versies en de 64-bits versies van .NET Framework.

Meer informatie

.NET Framework 3.5 SP1 is een volledige cumulatieve update die veel nieuwe functies bevat. Deze nieuwe functies bouwen stapsgewijs voort op .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.0 en .NET Framework 3.5. Het pakket bevat ook cumulatieve updates voor de afhankelijke subonderdelen van .NET Framework 2.0 en .NET Framework 3.0. Deze update moet worden toegepast als een belangrijke update voor .NET Framework 2.0 en latere versies en wordt aangeraden voor alle overige ondersteunde besturingssystemen.

Hotfixes die in dit servicepack zijn opgenomen

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Microsoft Knowledge Base-artikelBeschrijving
925492  (http://support.microsoft.com/kb/925492/nl/ ) Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een webverwijzing toevoegt naar een project in Visual Studio 2005: Het aangepaste hulpprogramma 'MSDiscoCodeGenerator' kan niet worden uitgevoerd
928563  (http://support.microsoft.com/kb/928563/nl/ ) Correctie: De klasse System.Net.HttpWebRequest kan geen permanente verbinding handhaven met een proxy in .NET Framework 2.0
943175  (http://support.microsoft.com/kb/943175/nl/ ) Correctie: De klasse XmlSerializer genereert een onverwacht resultaat wanneer u de klasse XmlSerializer gebruikt om het nummeringskenmerk in .NET Framework 2.0 te serialiseren
943412  (http://support.microsoft.com/kb/943412/nl/ ) Correctie: Er kan vertraging ontstaan bij het afsluiten van een besturingssysteem als op de computer naast .NET Framework 2.0 ook een beheerde service wordt uitgevoerd
943804  (http://support.microsoft.com/kb/943804/nl/ ) Correctie: Bepaalde Unicode-tekens die door de eigenschap Application.ExecutablePath in het .NET Framework 2.0 worden geretourneerd, worden weergegeven als '?'
944099  (http://support.microsoft.com/kb/944099/nl/ ) Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de gegevensprovider SQL Native Client gebruikt om verbinding te maken met een exemplaar van SQL Server 2005 dat is geconfigureerd voor het gebruik van databasemirroring: Interne fout 6 bij .Net Framework-gegevensprovider
944100  (http://support.microsoft.com/kb/944100/nl/ ) Correctie: U hebt geen toegang tot tabellen die in een SQL Server-transactie worden gebruikt als u de thread waarmee de transactie wordt uitgevoerd beëindigt voordat de transactie is voltooid in .NET Framework 2.0
944157  (http://support.microsoft.com/kb/944157/nl/ ) Correctie: Er kan aanzienlijke vertraging ontstaan wanneer u de eerste aanvraag indient bij een ASP.NET-webtoepassing onder Windows Server 2003
946102  (http://support.microsoft.com/kb/946102/nl/ ) Correctie: Een ActiveX-besturingselement ontvangt geen toetsenbordnavigatiegebeurtenissen wanneer u een besturingselement System.Windows.Forms.WebBrowser gebruikt om webpagina's te hosten
946223  (http://support.microsoft.com/kb/946223/nl/ ) Correctie: De invoertaal in een tekstvak op het oppervlak van Microsoft Expression Design functioneert niet correct als u de invoertaal wijzigt naar een Oost-Aziatische taal
946503  (http://support.microsoft.com/kb/946503/nl/ ) Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u met het installatieprogramma een assembly installeert die zich op een externe computer bevindt: Er is een uitzondering opgetreden tijdens de Install-fase
946660  (http://support.microsoft.com/kb/946660/nl/ ) Correctie: Het headers-kenmerk van een cel wordt onjuist gerenderd wanneer de cel is gekoppeld aan meerdere headers in een ASP.NET 2.0-webtoepassing
946927  (http://support.microsoft.com/kb/946927/nl/ ) Correctie: Tijdens een installatie kan fout 1935 optreden wanneer een MSI-bestand veel beleidsbestanden probeert te installeren op een computer waarop .NET Framework 2.0 is geïnstalleerd
947148  (http://support.microsoft.com/kb/947148/nl/ ) Correctie: Er worden onjuiste methoden aangeroepen als u sommige COM API's aanroept die zijn opgenomen in een 64-bits toepassing die is gebaseerd op .NET Framework 2.0
947317  (http://support.microsoft.com/kb/947317/nl/ ) Correctie: In een Windows Forms-toepassing die met .NET Framework 2.0 is gebouwd, activeert het CurrencyManager-object extra exemplaren van sommige gebeurtenissen wanneer u de laatste rij uit een tabel verwijdert
947461  (http://support.microsoft.com/kb/947461/nl/ ) Correctie: Er is een updatepakket beschikbaar voor .NET Framework 2.0 Service Pack 1
947581  (http://support.microsoft.com/kb/947581/nl/ ) Correctie: De waarde van de eigenschap WsdlContractConversionContext.WsdlPortType is null in .NET Framework 3.0 Service Pack 1
948233  (http://support.microsoft.com/kb/948233/nl/ ) De uitzondering System.InvalidOperationException treedt op wanneer u een toepassing die op Microsoft .NET Framework 2.0 is gebaseerd uitvoert nadat u beveiligingsupdate MS 07-040 op een computer hebt geïnstalleerd
948646  (http://support.microsoft.com/kb/948646/nl/ ) Correctie: Objecten worden niet juist geserialiseerd wanneer u de DataSet-objecten serialiseert en deserialiseert met de parameter SerializationFormat.Binary in een toepassing die op .NET Framework 2.0 is gebaseerd
948815  (http://support.microsoft.com/kb/948815/nl/ ) Beschikbaarheid van het hotfixcombinatiepakket .NET Framework 2.0 post-Service Pack 1 voor System.Data.dll en System.Data.OracleClient.dll
948873  (http://support.microsoft.com/kb/948873/nl/ ) Correctie: De uitzondering System.Xml.XmlException kan optreden wanneer u webmethoden gebruikt om in één richting met webservices te communiceren in een toepassing die op .NET Framework 3.0 is gebaseerd
948887  (http://support.microsoft.com/kb/948887/nl/ ) Correctie: Er treedt een uitzondering op wanneer een webtoepassing die op .NET Framework 2.0 is gebaseerd de klasse HttpWebRequest gebruikt en een HTTP 1.0-antwoord ontvangt dat de HTTP-statuscode 401 bevat
949272  (http://support.microsoft.com/kb/949272/nl/ ) Correctie: Een Windows Forms-toepassing die ActiveX-besturingselementen gebruikt, kan vastlopen en er treedt een uitzondering door een null-verwijzing op nadat u .NET Framework 2.0 Service Pack 1 hebt geïnstalleerd
949777  (http://support.microsoft.com/kb/949777/nl/ ) Correctie: U ontvangt een foutbericht als u een uitvoerbare toepassing implementeert met een pad dat escape-tekens bevat in .NET Framework 2.0: Absolute padinformatie is vereist
950230  (http://support.microsoft.com/kb/950230/nl/ ) Correctie: De uitzondering System.ArgumentException treedt op wanneer u het hulpprogramma Sgen.exe en de JIT-compiler XmlSerializer gebruikt om een XmlSerializer-assembly te genereren voor een webserviceproxy in .NET Framework 2.0
950986  (http://support.microsoft.com/kb/950986/nl/ ) Correctie: De methode ModuleBuilder.GetTypeToken retourneert een onjuiste token in .NET Framework 2.0 Service Pack 1
951111  (http://support.microsoft.com/kb/951111/nl/ ) Correctie: U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer u met het hulpprogramma SvcUtil.exe servicemetagegevens importeert in .NET Framework 3.5: De beleidsexpressie is niet volledig geïmporteerd, omdat de expressie de maximaal toegestane complexiteit heeft overschreden
951113  (http://support.microsoft.com/kb/951113/nl/ ) Correctie: De set waarden die wordt geretourneerd met de methode row.GetColumnsInError is leeg wanneer een clientcomputer waarop .NET Framework 2.0 is geïnstalleerd een DataSet-object ontvangt van een WCF-service
952324  (http://support.microsoft.com/kb/952324/nl/ ) Correctie: U kunt het APPLICATION-bestand niet downloaden wanneer u via ClickOnce-implementatie een toepassing implementeert in een beveiligde omgeving

Bekende problemen

Probleem 1

Nadat u .NET Framework 3.5 SP1 hebt geïnstalleerd in Windows XP of Windows Server 2003, is er een willekeurige map gegenereerd in de hoofdmap van station C. Deze map bevat twee submappen met de namen amd64 en i386. Deze twee submappen bevatten beide de volgende bestanden:
 • Filterpipelineprintproc.dll
 • Msxpsdrv.cat
 • Msxpsdrv.inf
 • Msxpsinc.gpd
 • Msxpsinc.ppd
 • Mxdwdrv.dll
 • Xpssvcs.dll
Deze bestanden moeten worden verwijderd uit de XPSEPSC-installatie.

Oplossing

U lost dit probleem op door de map handmatig te verwijderen.

Probleem 2

In .NET Framework Assistant voor Firefox is de knop Verwijderen uitgeschakeld. In .NET Framework 3.5 SP1 kan Firefox met behulp van .NET Framework Assistant gebruikmaken van de ClickOnce-technologie die is opgenomen in .NET Framework. .NET Framework Assistant wordt op computerniveau toegevoegd, zodat de functionaliteit kan worden gebruikt door alle gebruikers op computerniveau in plaats van op gebruikersniveau. De knop Verwijderen is niet beschikbaar in het menu Firefox Add-ons, omdat standaardgebruikers geen onderdelen mogen verwijderen op computerniveau.

Oplossing

Er is een update gemaakt om dit probleem op te lossen en deze versie van .NET Framework Assistant voor Firefox compatibel te maken met de volgende versie van de Firefox-browser. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
.NET Framework Assistant voor Firefox verwijderen

Nieuwe functies en mogelijkheden

 • Dynamische ASP.NET-gegevens
 • Belangrijke verbeteringen in de Common Language Runtime. Er is onder andere een betere indeling voor systeemeigen afbeeldingen van .NET Framework.
 • Prestatieverbeteringen in Windows Presentation Foundation
 • Uitgevers van een ClickOnce-toepassing kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van ondertekening en hashing voor hun scenario's.
Er is een update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 beschikbaar. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
Er is een update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 beschikbaar

Referenties

Ga naar de volgende websites voor meer informatie over het installatieprobleem van .NET Framework 3.5 Service Pack 1

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0
Trefwoorden: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB951847
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store