DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 96250 - Laatste beoordeling: maandag 22 december 2014 - Wijziging: 5.0

 
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Samenvatting

De procedure voor een station decomprimeren is afhankelijk van welke versie u MS-DOS gebruikt. Als u MS-DOS 6.2, voert u de DoubleSpace Onderhoud programma en kies decomprimeren in het menu Extra. Als u 6.22 MS-DOS DriveSpace onderhoud wordt uitgevoerd en kies Decomprimeren in het menu Extra. Als u MS-DOS 6.0 of u problemen met MS-DOS 6.2 DoubleSpace een station decomprimeren volgen de procedure in dit artikel beschreven.

De volgende procedure wordt beschreven hoe u de DoubleSpace verwijderen uit uw harde de schijf voor het behoud van uw bestanden. Het is een langdurige procedure en moet worden alleen als DoubleSpace verwijderen noodzakelijk is gevolgd. Als u wilt wijzigen de grootte van uw DoubleSpace-volume type Help dblspace bij de MS-DOS-opdrachtprompt en Raadpleeg het Help-onderwerp / SIZE DBLSPACE.

Als u wilt verwijderen van DoubleSpace (en alle gegevens op het gecomprimeerde station), maar u hoeft niet uw bestanden behouden, DoubleSpace biedt een manier zonder handmatige tussenkomst van een gecomprimeerd station verwijderen. U kunt een gecomprimeerd volumebestand (CVF) met het onderhoud van DoubleSpace verwijderen programma-interface of de opdrachtregel. DoubleSpace verwijderen met behulp van het programma voor het onderhoud van DoubleSpace verwijderen kiezen in het station menu.

Meer informatie

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u hebt gecomprimeerd (C) van het opstartstation en dat de partitie DoubleSpace host is H. Voor meer informatie over het DoubleSpace toegewezen host partities query op de volgende woorden in de Microsoft Knowledge Base:
DoubleSpace en toegewezen en host
In het voorbeeld verwijst ook uitsluitend MS-DOS 6.2 en DoubleSpace. Als u zijn DRVSPACE DBLSPACE opdrachten via MS-DOS 6.22 vervangen Drvspace.* voor DBLSPACE.* en DRVSPACE.SYS voor DBLSPACE.SYS.

Als u geen DoubleSpace uit het opstartstation verwijdert, overslaan stap 2-7.

 1. Back-up van alle bestanden die u wilt behouden uit uw gecomprimeerde station (C) met Microsoft back-up of een back-upprogramma van derden. (Zie hoofdstuk 3 voor informatie over het gebruik van Microsoft back-up 'beheren Uw systeem,"in"Microsoft MS-DOS gebruikershandleiding.")
 2. Wanneer u het DoubleSpace verwijderen, wat is nu station h station worden C, wat betekent dat kan worden opgestart vanaf station H. Om te kunnen opstarten vanaf station h en de back-upbestanden DoubleSpace host partitie herstellen moet de nodige MS-DOS-systeembestanden en hulpprogramma's bevatten. Bovendien, als u de back-upbestanden op een netwerkstation opgeslagen netwerk redirectors moeten beschikbaar zijn.

  Bepalen hoeveel ruimte moet u kopiëren MS-DOS bestanden (en redirectors netwerk) op de DoubleSpace host partitie (station H). Gebruik hiervoor de opdracht DIR. Bijvoorbeeld om te zien hoe hoeveel ruimte nodig is voor MS-DOS-bestanden, typt u de volgende opdracht:
  dir c:\dos
  De uitvoer ziet er als volgt uit:
      ...
      UNFORMAT.COM
      VALIDATE.COM
      VSAFE.COM
      XCOPY.EXE
      194 file(s)  7003143 bytes
             12959744 bytes free
  						
  De volgende laatste regel geeft het aantal bytes dat wordt gebruikt door de bestanden in de DOS-map. Dit nummer is de hoeveelheid vrije schijfruimte nodig de benodigde bestanden en hulpprogramma's opslaan nadat DoubleSpace is verwijderd.
 3. Vrijmaken van ongebruikte ruimte uit het gecomprimeerde DoubleSpace-volume Gebruik de schakeloptie/SIZE als volgt:
      dblspace /size
 4. Bepalen hoeveel ruimte er op de host DoubleSpace partitie. Hiertoe naar station h en de opdracht DIR /A. De laatste regel van de uitvoer van de opdracht DIR geeft het aantal vrije ruimte op station H. bytes Als dit aantal groter dan het aantal dat is u gevonden in stap 2, er is voldoende ruimte om de benodigde bestanden kopiëren en hulpprogramma's en u kunt doorgaan met stap 6. Als er niet voldoende ruimte op de partitie DoubleSpace host, gaat u verder met stap 5.
 5. Verwijder genoeg bestanden op station c wilt maken van de benodigde ruimte u bepaald tijdens stap 2. (Opmerking: MS-DOS- of netwerkinstallatiediskette niet verwijderen bestanden; Deze bestanden moeten aanwezig zijn tijdens deze procedure.)

  Hiervoor kunt u de opdracht DELTREE. (DELTREE snel verwijdert hele mappen.) Bijvoorbeeld de map WORD en alle verwijderen de bestanden en submappen bevat, typt het volgende:
  deltree /y c:\word
  Na het verwijderen van sommige bestanden het bestand DoubleSpace-volume verkleinen opnieuw door het volgende te typen:
  / Size DBLSPACE
  Zoeken als u voldoende vrije schijfruimte hebt gemaakt, wijzigen in station H en gebruik de opdracht DIR. Nogmaals, de bytes in gebruik en vrije bytes zijn weergegeven. Als de laatste regel "bytes free" onvoldoende vrije schijfruimte bevat ruimte, gaat u verder met stap 6. Anders, herhaalt u stap 5.
 6. Kopieer alle MS-DOS- en bestanden die u nodig hebt (alle bestanden die u bepaald werden nodig tijdens stap 2) naar de host DoubleSpace partitie (station H). De bestanden en directory structuur behouden u kan de opdracht XCOPY gebruiken met de schakeloptie /S. Als u bijvoorbeeld alle kopiëren de MS-DOS-bestanden in een map DOS op H, typ het volgende:
  MD h:\dos
  xcopy c:\dos\*.* h:\dos /s
 7. Zorg ervoor dat er een kopie van de opdracht.COM in de hoofdmap van de Partitie met DoubleSpace-host door het volgende te typen:
  dir h:\command.com
  Als de opdracht.COM is niet aanwezig, het kopiëren van het opstartstation (C) met de volgende opdracht:
  copy c:\command.com h:\
  Herhaal deze stap voor AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS-bestanden. Deze bestanden moet in de hoofdmap van de DoubleSpace host-partitie ook.

  U hebt nu alle bestanden die u wilt opstarten vanaf de ongecomprimeerde station en het terugzetten van de back-upbestanden; u kunt beginnen met het verwijderen van de DoubleSpace-volume.
 8. Overschakelen naar de hoofdmap van de partitie DoubleSpace-host door de volgende:
  h:
  cd\
 9. Verwijder de DoubleSpace-bestanden met de volgende opdracht:
      deltree /y dblspace.*
 10. Als u in uw opstartstation DoubleSpace verwijdert, opent u de CONFIG.SYS-bestand van DoubleSpace host partitie (H) in een tekst Editor, zoals MS-DOS Editor. Als u geen DoubleSpace verwijderen open de configuratie van het opstartstation.SYS-bestand op station C. verwijderen elke verwijzing naar DBLSPACE.SYS. Wijzig bijvoorbeeld DBLSPACE.SYS Opdracht apparaat als volgt weergegeven:
      rem device=c:\dos\dblspace.sys
 11. De computer opnieuw opstarten door op CTRL + ALT + DEL te drukken.
 12. De back-upbestanden terugzetten.
DoubleSpace is nu verwijderd van uw systeem.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive kbmt KB96250 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 96250  (http://support.microsoft.com/kb/96250/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store