DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 968929 - Laatste beoordeling: woensdag 7 mei 2014 - Wijziging: 12.0

De ondersteuning voor Windows Vista Service Pack 1 (SP1) wordt op 12 juli 2011 beëindigd. Zorg ervoor dat Windows Vista wordt uitgevoerd met Service Pack 2 (SP2) als u beveiligingsupdates voor Windows wilt blijven ontvangen. Raadpleeg de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie: Voor sommige versies van Windows wordt de ondersteuning beëindigd (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/end-support-windows-xp-sp2-windows-vista-without-service-packs) .

Op deze pagina

Inleiding

Dit artikel beschrijft het Windows Management Framework op Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008. Het Windows Management Framework bevat de volgende onderdelen:
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2,0
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

Meer informatie

Het Windows Management Framework maakt bijgewerkte beheerfuncties in Windows 7 en Windows Server 2008 R2 beschikbaar om te installeren op Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008. Windows Management Framework bevat Windows Remote Management (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 en Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0.

WinRM 2.0

WinRM is de Microsoft-implementatie van WS-Management Protocol, een standaard op SOAP (Simple Object Access Protocol) gebaseerd, firewall-vriendelijk protocol waarmee hardware en besturingssystemen van verschillende leveranciers kunnen samenwerken. De WS-Management Protocol-specificatie levert een algemene manier voor systemen om toegang te krijgen tot IT-infrastructuren en beheerinformatie uit te wisselen.

WinRM 2.0 bevat de volgende nieuwe functies:
 • De WinRM Client Shell API bevat functies voor het maken en beheren van shells en shell-bewerkingen, opdrachten en gegevensstromen op externe computers.
 • De WinRM Plug-in API bevat functies waarmee gebruikers invoegtoepassingen kunnen schrijven door het implementeren van bepaalde API's voor ondersteunde hulpbronnen en bewerkingen.
 • WinRM 2.0 introduceert een hostingstructuur. Er worden twee hostingmodellen ondersteund. Een is op basis van Internet Information Services (IIS) en de andere op basis van WinRM-service.
 • Door associatienavigatie kan een gebruiker exemplaren van associatieklassen ophalen met behulp van een standaard filtermechanisme.
 • WinRM 2.0 ondersteunt het overdragen van gebruikersreferenties naar meerdere externe computers.
 • Gebruikers van WinRM 2.0 kunnen Windows PowerShell-cmdlets gebruiken voor systeembeheer.
 • WinRM heeft een specifieke set quotums toegevoegd voor een kwalitatief betere service en het toewijzen van serverbronnen aan gelijktijdig aangemelde gebruikers. De WinRM quotumset is gebaseerd op de quotum-infrastructuur die voor de IIS-service is geïmplementeerd.
Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over WinRM 2.0:

Over Windows Remote Management
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384291(VS.85).aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384291(VS.85).aspx)
Nieuw in WinRM 2.0
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee309369(VS.85).aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee309369(VS.85).aspx)
Windows Management Infrastructure Blog
http://blogs.msdn.com/wmi (http://blogs.msdn.com/wmi)

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell is een shell die bestaat uit een opdrachtregelprogramma en een scripttaal die speciaal is ontworpen voor systeembeheer en Automation. Windows PowerShell is gebouwd op Microsoft .NET Framework en stelt IT-professionals en ontwikkelaars in staat om het beheer van Windows en toepassingen te automatiseren.

De volgende nieuwe functies zijn geïntroduceerd in Windows PowerShell 2.0:
 • Externe communicatie

  Met Windows PowerShell 2.0 kunt u opdrachten uitvoeren op één of meer externe computers vanaf een enkele computer waarop Windows PowerShell draait. PowerShell externe communicatie kan op meerdere manieren verbinding maken. Deze manieren zijn interactief (1:1), naar buiten waaierend (1:veel) en naar binnen waaierend (veel:1 met behulp van de IIS-hostingmodel).
 • Integrated Scripting Environment

  Met de PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) kunt u interactieve opdrachten uitvoeren en in een grafische omgeving scripts bewerken en fouten opsporen. De belangrijkste functies omvatten een kleurgecodeerde syntaxis, selectieve uitvoering, grafische foutopsporing, Unicode-ondersteuning en contextgevoelige Help.
 • Modules

  Scriptontwikkelaars en beheerders gebruiken modules om hun Windows PowerShell-code in op zichzelf staande, herbruikbare eenheden te ordenen. Code uit een module wordt uitgevoerd in z'n eigen op zichzelf staande context en heeft geen invloed op de toestand buiten de module.
 • Geavanceerde functies

  Geavanceerde functies zijn functies met dezelfde mogelijkheden en hetzelfde gedrag als cmdlets. Ze zijn echter geheel geschreven in de Windows PowerShell-taal, in plaats van gecompileerde C#.
 • Achtergrondtaken

  Met Windows PowerShell 2.0 kunt u een opdracht of een expressie asynchroon en "op de achtergrond" uitvoeren, zonder interactie met de console.
 • Gebeurtenisberichten

  Deze functie voegt ondersteuning toe aan de Windows PowerShell-infrastructuur voor het luisteren naar, doorsturen van en reageren op beheer- en systeemgebeurtenissen.
 • Internationalisering van scripts

  Met deze nieuwe functies kunnen Windows PowerShell-scripts berichten weergeven in de gesproken taal die hoort bij de UI-instelling op de gebruikte computer.
 • Foutopsporing in scripts

  Er werden nieuwe foutopsporingsfuncties aan Windows PowerShell toegevoegd, zodat u onderbrekingspunten op regels, kolommen, variabelen en opdrachten kunt instellen, en waarmee u de handeling kunt vaststellen die wordt geactiveerd als het onderbrekingspunt wordt bereikt.
 • Nieuwe cmdlets

  Windows PowerShell 2.0 bevat meer dan 100 ingebouwde cmdlets. Afgezien van andere taken, kunt u met deze cmdlets taken uitvoeren met betrekking tot de computer, het gebeurtenislogboek en het beheer van prestatietellers.
Ga voor meer informatie over Windows PowerShell 2.0 naar de volgende websites van Microsoft:

Windows PowerShell-website
http://www.microsoft.com/powershell (http://www.microsoft.com/powershell)
Windows PowerShell Online Help
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx)
Windows PowerShell Blog
http://blogs.msdn.com/powershell (http://blogs.msdn.com/powershell)
Windows PowerShell Software Development Kit (SDK)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa830112.aspx (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa830112.aspx)

BITS 4.0

BITS is een service om bestanden over te dragen tussen client en server. BITS biedt de mogelijkheid op eenvoudige wijze betrouwbaar en netjes bestanden over te dragen via HTTP of HTTPS. Het downloaden en uploaden van bestanden wordt ondersteund. Standaard verloopt de bestandsoverdracht door BITS op de achtergrond, in tegenstelling tot andere protocollen die de overdracht van bestanden op de voorgrond doen. Bestandsoverdracht op de achtergrond vindt alleen plaats met niet-gebruikte bandbreedte op het netwerk, om het gebruik van andere netwerktoepassingen, zoals Internet Explorer, niet te verstoren. De standaardoverdrachtsmethode (op de voorgrond) wordt ook ondersteund.

BITS 4.0 bevat de volgende nieuwe functies:
 • Peer caching gebruikt nu Windows BranchCache. Dit nieuwe model voor peer-caching vervangt het model dat wordt gebruikt voor BITS 3.0.
 • Door het meer flexibele toegangsmodel voor hulpbronnen kunnen toepassingen een paar beveiligingstokens koppelen aan een BITS-overdrachtstaak.
 • De BITS Compact Server is een zelfstandig functionerende HTTP/HTTPS-bestandsserver waarmee u een beperkt aantal grote bestanden asynchroon tussen computers kunt overdragen.
 • Nauwkeurigere bandbreedtebeperking.
Ga naar de volgende Microsoft-websites voor meer informatie over BITS 4.0:

Over BITS
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa362708(VS.85).aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa362708(VS.85).aspx)
Nieuw in BITS
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363167(VS.85).aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363167(VS.85).aspx)
Windows Management Infrastructure Blog
http://blogs.msdn.com/wmi (http://blogs.msdn.com/wmi)

Systeemvereisten

WinRM 2.0 en PowerShell 2.0

WinRM 2.0 en PowerShell 2.0 kunnen op de volgende besturingssystemen worden geïnstalleerd:
 • Windows Server 2008 met Service Pack 1
 • Windows Server 2008 met Service Pack 2
 • Windows Server 2003 met Service Pack 2
 • Windows Vista met Service Pack 2
 • Windows Vista met Service Pack 1
 • Windows XP met Service Pack 3
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Windows Embedded voor Point of Service 1.1
Windows PowerShell 2.0 vereist versie 2.0 van de CLR (common language runtime). Cmdlets voor Windows PowerShell 2.0 moeten worden gecompileerd voor CLR 2.0. CLR 2.0 wordt geleverd bij de versies van Microsoft .NET Framework 2.0, 3.0 of 3.5 met Service Pack 1.

BITS 4.0

BITS 4.0 kan worden geïnstalleerd op de volgende ondersteunde besturingssystemen:
 • Windows Server 2008 met Service Pack 1
 • Windows Server 2008 met Service Pack 2
 • Windows Vista met Service Pack 2
 • Windows Vista met Service Pack 1

Computer opnieuw opstarten

Na de installatie van Windows Management Framework moet u de computer opnieuw opstarten.

Talen

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 en BITS 4.0 zijn volledig gelokaliseerd in de volgende talen:
 • Chinees (Vereenvoudigd)
 • Chinees (Traditioneel)
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Italiaans
 • Japans
 • Koreaans
 • Portugees (Brazilië)
 • Russisch
 • Spaans
WinRM 2.0 en BITS 4.0 zijn, naast de eerder genoemde talen, volledig gelokaliseerd in de volgende talen:
 • Chinees (Traditioneel HK)
 • Tsjechisch
 • Deens
 • Nederlands
 • Fins
 • Grieks
 • Hongaars
 • Noors
 • Pools
 • Portugees
 • Zweeds
 • Turks

Informatie over verwijderen

Windows Management Framework Core

 • Klik in Windows Vista en Windows Server 2008 op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Programma's en onderdelen en klik dan op Geïnstalleerde updates weergeven. Klik op de update die KB968930 in de titel bevat en klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik in Windows XP en Windows Server 2003 op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Programma's installeren of verwijderen en selecteer daarna het selectievakje Updates weergeven. Klik op de update met de titel Windows Management Framework Core en klik vervolgens op Verwijderen.

Windows Management Framework BITS

 • Klik in Windows Vista en Windows Server 2008 op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Programma's en onderdelen en klik dan op Geïnstalleerde updates weergeven. Klik op de update die KB960568 in de titel bevat en klik vervolgens op Verwijderen.

Downloadinformatie

Wilt u Windows Management Framework downloaden, dan selecteert u het installatiepakket voor de specifieke onderdelen die u wilt downloaden.

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 en Windows PowerShell 2.0)Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows Server 2008. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=863e7d01-fb1b-4d3e-b07d-766a0a2def0b)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows Server 2008 x64-editie. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d37e25cf-db05-4b23-a852-cdf865d81b82)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows Server 2003. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f002462b-c8f2-417a-92a3-287f5f81407e)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows Server 2003 x64-editie. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=909bbcf1-bd78-4e03-8c83-69434717e551)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows Vista. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f2fa1227-9a34-4e29-aa03-62f5c00e16f2)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows Vista x64-systemen. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0f73efa2-f8d6-45f3-a8f8-5cdc205b119a)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework Core voor Windows XP en Windows Embedded. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60cb5b6c-6532-45e0-ab0f-a94ae9ababf5)

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework BITS voor Windows Server 2008. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e77925a9-58a2-428b-bb4f-714d49d0b889)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework BITS voor Windows Server 2008 x64-editie. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e749f4cd-74db-404a-bc30-765137cd3804)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework BITS voor Windows Vista. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d7ae9660-bb13-4f0c-816b-85de3980ec1b)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu het pakket voor Windows Management Framework BITS voor Windows Vista x64-systemen. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=173c8a2d-b264-49ca-8d35-b6f234cbdaeb)

Releaseopmerkingen bij Windows Management Framework

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download nu de releaseopmerkingen bij Windows Management Framework. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4a4f0a78-a8e0-434a-b3f4-736ed67637c1)

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer om het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel weer te geven:
119591  (http://support.microsoft.com/kb/119591/nl/ ) Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op extra beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Geïnstalleerde bestanden

Windows Management Framework Core

De volgende bestanden zijn geïnstalleerd door het pakket Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 en Windows PowerShell 2.0):
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
File Name
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

De volgende bestanden zijn geïnstalleerd door het pakket Windows Management Framework BITS (BITS 4.0):
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
File Name
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 op de volgende platformen
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Vista Service Pack 2 op de volgende platformen
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1 op de volgende platformen
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
Trefwoorden: 
kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB968929
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store