DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 982018 - Laatste beoordeling: dinsdag 3 juli 2012 - Wijziging: 8.0

Deze hotfix is als download beschikbaar
Download deze hotfix nu
 

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt een update beschreven waarmee de compatibiliteit van Windows 7 en Windows Server 2008 R2 met Advanced Format-schijven met een fysieke sectorgrootte van 4 kB wordt verbeterd. Deze hotfix is uitsluitend van toepassing op Advanced Format-schijven die een fysieke sectorgrootte van 4 kB rapporteren en een logische adresinterface van 512 bytes emuleren.

Opmerking Advanced Format-schijven hebben een grotere fysieke sector (4 kB). Deze schijven houden echter een logische adresinterface van 512 bytes aan om de eerste versies van deze schijven beter compatibel te maken met de huidige computersystemen. Om die reden staan ze bekend als schijven met een emulatie van 512 bytes, kortweg 512e. Ga voor meer informatie over Advanced Format-schijven naar de website van International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), die aan het eind van dit artikel wordt vermeld.

Inleiding

Vaste schijven zijn traditioneel ingedeeld in sectoren van 512 bytes, en alle toegang tot de fysieke media was op deze eenheid gebaseerd. Recentelijk beginnen leveranciers van vaste schijven over te gaan op nieuwe schijven met een sectorgrootte van 4096 bytes (4 kB). Deze zijn algemeen bekend als Advanced Format-schijven. Omdat schijven alleen fysieke mediaupdates kunnen verwerken in de granulatie van de fysieke sector (in dit geval 4 kB), vereisen schrijfacties van 512 bytes op de schijf wat extra werk. Dit werk gaat ten koste van de prestaties en betrouwbaarheid. Hoeveel dat precies is, hangt af van de hoeveelheid werk en van de hardware-implementatie. Dit extra werk kan worden voorkomen door toepassingen bij te werken, zodat deze standaard schrijfacties ondersteunen die zijn gebaseerd op de sectorgranulatie van 4 kB.

Met de hotfix in dit KB-artikel wordt een nieuwe opslaginfrastructuur toegevoegd om het opvragen van de fysieke sectorgrootte van het opslagapparaat te ondersteunen. Daarnaast wordt met de hotfix in dit KB-artikel aan belangrijke systeemonderdelen ondersteuning voor dit soort schijven toegevoegd om de prestaties, betrouwbaarheid en algemene compatibiliteit te verbeteren.

Een gedetailleerdere technische uiteenzetting over de speciale overwegingen die ontwikkelaars bij dit soort schijven moeten maken, liggen buiten het bereik van dit KB-artikel en worden beschreven in een aanvullend MSDN-document.

Problemen die met dit hotfixcombinatiepakket worden opgelost

Met dit hotfixcombinatiepakket worden de volgende problemen opgelost die niet eerder in een Microsoft Knowledge Base-artikel zijn gedocumenteerd. Deze problemen kunnen zich voordoen wanneer u een Advanced Format-schijf gebruikt.

Probleem 1 Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u op de Windows Update-site op de knop Naar updates zoeken klikt

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store