DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 982577 - Laatste beoordeling: zondag 9 maart 2014 - Wijziging: 3.0

InleidingBestanden met persoonlijke mappen (.PST) en offlinegegevensbestanden (.OST) hebben in Microsoft Outlook 2010 en Outlook 2013 standaard de Unicode-indeling. PST- en OST-bestanden hebben een vooraf geconfigureerde maximale grootte van 50 GB. Deze limiet is groter dan de limiet voor PST- en OST-bestanden met Unicode-indeling in Microsoft Office Outlook 2007 en Outlook 2003. Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
830336  (http://support.microsoft.com/kb/830336/nl/ ) Het PST-bestand in Outlook 2007 en Outlook 2003 heeft een andere indeling en een andere groottelimiet

Opmerking De nieuwe maximale grootte van 50 GB in Outlook kan worden vergroot of verkleind door het Windows-register te wijzigen. Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
832925  (http://support.microsoft.com/kb/832925/nl/ ) De groottelimiet voor PST- en OST-bestanden configureren in Outlook 2007 en Outlook 2003

Meer informatie

De standaard groottelimiet voor PST-bestanden is 20 GB in Outlook 2007 en Outlook 2003. Als u op een computer waarop Outlook 2007 of Outlook 2003 is geïnstalleerd een PST-bestand met Unicode-indeling dat in Outlook 2010 of later is gemaakt, wilt openen, moet u het PST-bestand verkleinen als de huidige bestandsgrootte bijna 20 GB of gelijk aan 20 GB is. Als het PST-bestand groter dan 20 GB is, kunt u het niet openen.

Als u een PST-bestand van Outlook 2010 of Outlook 2013 moet verkleinen, kunt u gegevens van dat PST-bestand naar een ander PST-bestand exporteren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Outlook 2010 of later met een profiel dat uw oorspronkelijke PST-bestand bevat dat groter is dan 20 GB.
 2. Klik in het tabblad Bestand op Info. (De schermafbeelding van deze stap wordt hieronder vermeld.)
 3. Klik op Opschoonprogramma's en vervolgens op Archief. (De schermafbeelding van deze stap wordt hieronder vermeld.)
 4. Breng de volgende wijzigingen aan in het dialoogvenster Archief: (De schermafbeelding van deze stap wordt hieronder vermeld.)
  • Schakel de optie Deze map met alle submappen archiveren in.
  • Selecteer in de lijst met mappen het PST-bestand dat u wilt archiveren.
  • Geef in de vervolgkeuzelijst Items archiveren van voor een datum op waardoor een behoorlijk groot aantal items wordt gearchiveerd. De datum die u kiest, is van te veel factoren afhankelijk om een voorbeelddatum te kunnen geven in dit artikel.
  • Selecteer in het vak Archiefbestand het PST-doelbestand voor uw gearchiveerde berichten.
  Omdat u mogelijk een groot aantal e-mailberichten archiveert, kan het verstandig zijn een nieuw PST-bestand voor uw archief te gebruiken.

Video: Een PST-bestand voor Outlook verkleinen (de video is in het Engels)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
uuid=93c75654-43eb-4781-add0-160431b09c42
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerking Bij het archiveren in Outlook 2010 en Outlook 2013 wordt de wijzigingsdatum van berichten gebruikt om de ouderdom van het item vast te stellen, maar er worden mogelijk niet zo veel berichten gearchiveerd als u verwacht.  Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
295657  (http://support.microsoft.com/kb/295657/nl/ ) Er worden niet zo veel berichten gearchiveerd als op basis van de ontvangstdatum mag worden verwacht.

Als het PST-bestand van Outlook na het archiveren niet kleiner dan 20 GB is geworden, kunt u het grote PST-bestand splitsen en berichten handmatig naar een ander PST-bestand verplaatsen. 

Ga als volgt te werk om snel een map uit een PST-bestand naar een ander PST-bestand te verplaatsen:
 1. Zorg dat uw grote PST-bestand en het PST-doelbestand beide geopend zijn in Outlook.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map in uw grote PST-bestand die u wilt verplaatsen naar het andere (kleinere) PST-bestand en klik op Map verplaatsen.
 3. Selecteer het PST-doelbestand in het dialoogvenster Map verplaatsen en klik op OK.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
Trefwoorden: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbvideocontent KB982577
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store